In English | Hjälp
 
 
  Avancerad sökning Enkel sökning >>       
  Diarienr: - Institution:  
      Projekttitel(sv):  
  För/
Efternamn:
  Ämnesområde:  
  Kön: SCB-klassificering:  
  Titel: Beskrivning(sv):  
  Värdhögsk.:  (Akronym) Bidragsform:  
  Univ/
högskola:
Finansierings-
period(år):
-  
  Status: Beslutsdatum: -  
                     
 
 
 Sökresultat: 1415 projekt Visa sökresultat i rapportformat Rapport
 
 
 
Öppna       Namn Värd-
högsk.
  Projekttitel (sv)
             ,   SEI   Forskningsbidrag enligt regleringsbrev 2014 basfinansiering och samfina...
             ,   SEI   Bidrag enligt miljödepartementets regleringsbrev 2014 Arkic Resilience r...
             ,      Bidrag enlig Miljödepartementets regleringsbrev 2014 (IVL)
             ,   KSLA   Bidrag till KSLA enligt Landsbygdepartementets regleringsbrev 2014
             ,   KSLA   Bidrag till KSLA enligt Landsbygdepartementets regleringsbrev 2014
             ,   KSLA   Bidrag till KSLA enligt Landsbygdsdepartementets regleringsbrev 2015
             ,   KSLA   Bidrag till KSLA enligt Landsbygdsdepartementets regleringsbrev 2015
             ,      Bidrag enligt regleringsbrev 2015 till IVL, villkor 3 för anslag 2:2
             ,   SEI   Forskningsbidrag enligt regleringsbrev 2015 basfinansiering och samfina...
             ,   SEI   Bidrag enligt miljödepartementets regleringsbrev 2015Arkic Resilience re...
             ,   FALSTERBO   Enligt regleringsbrev 2015 Falsterbo fågelstation
             ,   VR   Samfinansiering avseende gemensam utlysning " Barns och ungdomars psykis...
             (Lindberg) Martín-Matute, Belén   SU   Från biomassa till värdefulla halogenerade ämnen med hjälp av katalytisk...
             Abbas, Zareen   GU   Stabilitet och Funktionalitet av Injekterade Silica Sols
             Adamopoulos, Stergios   LINNE   Nya aspekter på hållfasthetsegenskaper hos värmebehandlat trä vid använd...
             Adamopoulos, Stergios   LINNE   Utnyttjande av förnyelsebar biomassa och restmaterial för tillverkning a...
             Adelfio, Marco   CTH   Implementing the compact city: a critical perspective on the transfer of...
             Agenäs, Sigrid   SLU   Analys av mjölkens mikrofloras sammansättning och funktion - ett verktyg...
             Ahlborg, Helene   GU   Strategier för hållbar lokal elförsörjning i miljöer med utbredd korruption
             Ahlm, Lars   SU   Hur representationen av partikelbildning påverkar marina stratocumulus o...
             Ahrens, Lutz   SLU   Innovativa behandlingstekniker för per- och polyfluoroalkyl ämnen i dric...
             Akhtar, Farid   LTU   Nanoscale design of Ammonia Carriers for Air Pollution Control (NANOCONT...
             Albinsson, Lars      Bygg 4.0
             Al-Emrani, Mohammad   CTH   Hålbarhetsdriven design av utmattningsbelastade stålkonstruktioner
             Alm Bergvall, Ulrika   SU   Skydd av tallplantor med metoder baserade på växtätarnas beteende och na...
             Alminger, Marie   CTH   EcoBerries part 1
             Almqvist, Fredrik   UMU   MicroMBT 1 - Discovery and training of microbial biocatalysts for biomas...
             Alsanius, Beatrix   SLU   Säkra bladgrönsaker från jord till bord: Bladytans mikroekologi är grund...
             Alsanius, Beatrix   SLU   Skenet kan bedra - men doften avslöjar kontaminerade bladgrönsaker
             Alsanius, Beatrix   SLU   Ekologisk och biodynamisk grönsaksproduktion i lågenergi växthus - hållb...
             Alsmark, Cecilia      Genomik i Trichomonader; Lateral Genöverföring och Mål för Nya Läkemedel
             Altimiras, Jordi   LIU   Välfärd hos foderbegränsade avelshöns: Orsaker och ´on-farm´ indikatorer...
             Alvåsen, Karin   SLU   God djurvälfärd - vinster för djur, lantbrukare och samhälle
             Alvåsen, Karin   SLU   ProYoungStock - Främja hälsa och välfärd hos mjölkkor och ungdjur genom ...
             Amorim, Jorge      Grön infrastruktur och klimat i Nordiska städer, idag och i framtiden: k...
             Andersson, Anders   KTH   BLUEPRINT Biological lenses using gene prints
             Andersson, Anders   KTH   En atlas över Östersjöns plankton: kopplade mikroskopi- och transkriptom...
             Andersson, August   SU   Källbestämning av svarta och bruna luftpartiklar baserat på observatione...
             Andersson, Björn   SLU   Eurowheat: Ett nätverk för fungicidresistens
             Andersson, Claes   CTH   Inducerade innovationskaskader och utformningen av nya hållbara processe...
             Andersson, Dan   UU   Selektion av resistens i miljön vid mycket låga antibiotikakoncentrationer
             Andersson, Dan I.   UU   Selektion av antibiotikaresistenta bakterier i miljön via låga koncentra...
             Andersson, Elina   LU   Skadedjursbekämpning och miljörättvisa i ett förändrat klimat – med foku...
             Andersson, Erik   SU   Att säkerställa nyttan av grön och blå infrastruktur i komplexa social-e...
             Andersson, Göran Karl   SLU   Identifiering av gener med negativ effekt för hundars hälsa: Ett NGS och...
             Andersson, Helen      CoCLIME - Gemensam utveckling av klimattjänster för anpassning till mari...
             Andersson, Helen      Integration av klimatförändringseffekter i en ekosystembaserad förvaltni...
             Andersson, Maria   SLU   Lastning och avlastning av grisar vid transport till slakt - attityder, ...
             Andersson, Martin   CTH   Nanostrukturerade konstruktioner för vattenrening
             Andersson, Martin N   LU   Måltavlor för innovativ insektskontroll: Receptorer för feromon och träd...
             Andersson, Mathias      Stötta Vasa
             Andersson, Patrik   UMU   Nya strategier för att minska diffusa utsläpp av miljöföroreningar från ...
             Andersson, Patrik   UMU   Ett verktyg för att identifiera hållbara plastkemikalier
             Andersson, Ronny      Kunddriven konfigurering och produktion av enfamiljshus med obrutet digi...
             Andersson Trojer, Markus   swe ivf   Hydrofobering av cellulosa genom miljövänlig kemi - ett sätt att bredda ...
             Andersson-Sköld, Yvonne      Belastning och lösningar för trafikrelaterade persistenta organiska föro...
             Anderung, Cecilia   UU   Valfångstens effekter på kaskeloter: en populationsgenetisk studie baser...
             Andre, Carl   GU   Förvaltning av det starkt ökande fisket i Skagerrak efter läppfiskar för...
             André, Karin   SEI   MIRACLE 4
             Andreasson, Erik   SLU   Nya verktyg för patogenresistent potatis
             Andreasson, Kristin      Integrerat program för monitoring av växthusgaser för Östersjön
             Andrén, Henrik   SLU   Spridningsmönster, genetisk struktur och prognoser för etablering av lod...
             Andresen, Louise   GU   Framtida näringsbegränsningar i ekosystem - en dubbel titt på kväve och ...
             Angeler, David   SLU   Utveckling av metoder att mäta resiliens som är användbara för att desig...
             Angelstam, Per   SLU   Gröna infrastrukturer för ekologisk hållbarhet och människors hälsa: ett...
             Angelstam, Per   SLU   Sociala värden i skogslandskap: Definitioner, kartering och integrering ...
             Anshelm, Jonas   LIU   Reparerandets betydelser: nya normer och praktisk etik i en cirkulär och...
             Argus, Elisabeth      Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov
             Arheimer, Berit   SMHI   Samla data från branden i Västmanland för att utforska rumsliga och tids...
             Arheimer, Berit      AQUACLEW
             Arlt, Debora   SLU   Främja användningen av ´citizen science´ data för utvärdering av miljöfö...
             Arm, Maria   SGI   Land Plan - Metoder som integrerar hållbarhet i kommunal planering
             Armiero, Marco   KTH   Occupy Climate Change! (OCC!)
             Aronsson, Helena   SLU   Kunskap om mat och miljö för unga och blivande jordbrukare
             Aronsson, Kjell-Åke      Social-Ecological Transformations: HUMan-ANimal Relations Under Climate ...
             Arora-Jonsson, Seema   SLU   Landsbygd i omvandling: Spänningar och möjligheter för uthållig utveckli...
             Artursson, Per   UU   Intracellulär exponering: en ny parameter för prediktion av endokrinstör...
             Arvidsson, Rickard   CTH   Miljö- och resurseffektivitet hos nanomaterialen grafen och nanocellulosa
             Ask, Jenny   UMU   Förändrade isförhållanden i ett varmare klimat: Effekter på nordliga akv...
             Aspeborg, Henrik   KTH   Kombinerad mikrobiell anrikning och metagenomik för utformning av biomas...
             Asplund, Lillemor   SU   Vilken roll spelar naturligt producerade halogenerade fenoler för de häl...
             Audet, Joachim   SLU   Dikväveoxid emissioner från jordbruksvattendrag Förståelse av processer ...
             Avango, Dag   KTH   Gruvindustrins kulturarv som resurser för hållbara samhällen: lärdomar f...
             AVERY, HELEN   LU   Återuppbyggnad av infrastruktur efter väpnade konflikter: vägval för res...
             Axelsson, Erik   UU   Nytt perspektiv på näringslära genom genetisk karakterisering av anpassn...
             Axelsson, Petter   SLU   Kan genetiken i boreala träd påverka markekosystem?
             Babaahmadi, Arezou   SP   Miljövänlig och kloridbeständig Cementbaserade Bindemedel (EKloro-Cem)
             Backhaus, Thomas   GU   NICE - ny metodik för effektbaserad bedömning av kemisk förorening i kus...
             Backhaus, Thomas   GU   Jämförande riskbedömning för säker substitution – utveckling av metoder ...
             Bader, Thomas K   LINNE   Tryck vinkelrätt fiberriktningen i korslimmade trä produkter
             Baeten, Guy   MAH   CRUSH - CRitical Urban Sustainability Hub
             Baeten, Guy   MAH   smart cities för tjänstemän
             Bagge, Hans   LU   Kartläggning av ventilation och innemiljörelaterade parametrar i moderna...
             Bakalkin, Georgy   UU   Enande epigenetiska och genetiska tillvägagångssätt till psykiska störni...
             Balfors, Berit   KTH   ISSUE - integration av hållbarhetsstrategier i urbana miljöer
             Bargués Tobella, Aida   SLU   Från förlust till synergi: en omvärdering av trädtäthetens påverkan på v...
             Barquet, Karina      CoCliME - gemensam utveckling av klimattjänster för anpassning till föra...
             Barth, Andreas   SU   Mot en effektiv övervakning av mikroplaster i Östersjön (irPLAST)
             Barthel, Roland   GU   Ett nytt ramverk för att utvärdera effekterna av klimatförändringarna på...
             Barthel, Stephan   HIG   Spatiala analyser och upplevelseanalyser för en Socialt Hållbar Stadsutv...
             Bastviken, David   LIU   Desinfektionsbiprodukter i dricksvatten - ny metodik för att avslöja för...
             Bastviken, David   LIU   Vad krävs för tillförlitliga växthusgasbalanser - metoder kontra nya kun...
             Battini, Jean-Marc   KTH   Beaktande av jord-struktur interaktion i den dynamiska bedömningen av jä...
             Beach, Hugh   UU   Social-Ecological Transformations: HUMan-ANimal Relations Under Climate ...
             Becher, Paul   SLU   Beteendemanipulering med mikrobiella doftkemikalier: en grund för nya ti...
             Bellini, Catherine   UMU   Förbättring av granens rotsystem ökar möjligheterna för ett hållbart sko...
             Beltrami, Sara      Typning som komplement till klassning
             Bengtsson, Jan   SLU   Metoder för att stödja markens ekosystemtjänster i jordbrukssystem: inte...
             Bengtsson, Jan   SLU   SoilMan - Hur biodiversitet i marken påverkar ekosystemtjänster och dera...
             Bengtsson, Per-Erik   LU   Karakterisering av sotpartiklars egenskaper för ökad kunskap om deras kl...
             Bengtsson, Therese   SLU   ”Resistance Gene Array” en riktad strategi för att fånga upp växtresiste...
             Bengtsson-Palme, Johan   GU   Gener som styr bakteriell invasion och deras koppling till antibiotikare...
             Benskin, Jonathan   SU   Okända fluorerade organiska föreningar - Från antropogena utsläpp till a...
             Berg, Cecilia   UU   Icke-invasiva biomarkörer för reproduktionsstörning hos grodor
             Berg, Charlotte   SLU   Upplevelser och förväntningar kring djurskyddskontroll
             Berg, Per   SLU   Vertikal Förtätning - En Utmaning för Funktionellt Täta städer
             Bergek, Anna   CTH   Politiska beslutsfattares förmåga att utveckla en hållbar bioekonomi
             Berggren, Erik   LIU   Forskningskommunikation genom utställningar och program - att gestalta f...
             Berggren, Gustav   UU   Mot bioteknisk vätgasproduktion genom att kombinera kemi och biologi
             Berggren, Martin   LU   En empirisk grund för storskalig modellering av löst organiskt kol i mar...
             Berggren, Martin   LU   Hur kontrollerar näringsämnen produktiviteten i brunifierade sötvattens-...
             Bergh, Johan   LINNE   System för kontinuitetsskogsbruk: samband mellan skogsskötsel, virkeskva...
             Bergil, Calle      Naturvård för torpare - en guide till en rikare natur kring knutarna
             Bergkvist, Göran   SLU   FertilCorp
             Berglin, Mattias   SP   3D-printade biomimetiska mikrostrukturer mot marin påväxt
             Berglund, Björn   LIU   Epidemiologi och karaktärisering av bakterier och gener associerade med ...
             Berglund, Kerstin   SLU   PEATWISE Uthålligt nyttjande av dränerade torvmarker i en biobaserad eko...
             Berglund, Örjan   SLU   Reducering av växthusgasutsläpp från jordbruket genom förbättrad hanteri...
             Bergman, Åke   SU   Kemikalier i miljön som inhibitorer av oxidativ fosforylering med potent...
             Bergman, Åke   KI   Framtidens samhällsbehov och regulatoriska krav angående hormonstörande ...
             Bergman, Åke   KI   Framtidens samhällsbehov och regulatoriska krav angående hormonstörande ...
             Bergman Lodin, Johanna   SLU   Förändrade genusrelationer i transformerade kassavavärdekedjor och konse...
             Bergquist, Bjarne   LTU   Offentlig upphandling och styrning av järnvägsunderhåll
             Bergquist, Daniel   SLU   Systemlandskap: en kritisk systemansats till urban hållbarhet (SysLa)
             Bergström, Anna   KI   Inomhusmiljö och sjukdomar i luftvägarna – en longitudinell studie från ...
             Bergström, Lars   SLU   Är tillfälligt anaeroba förhållanden i marken huvudanledningen till stor...
             Bergström, Lennart   SU   Hållbara isolermaterial baserade på trä och lera
             Berlin, Anna   SLU   Vad definierar ett träds mikrobiom, genotypen, beståndets eller landskap...
             Berlin, Anna   SLU   Svartrost i vete –är fruktade växtsjukdomen åter i Sverige?
             Bernardo, L. Ricardo   LU   Solmat i Moçambique – en dokumentärfilm om forskning i ett utvecklingsland
             Berndtsson, Ronny   LU   Hållbar hantering av urbana översvämningar
             Berner, Ylva      Repeterbar rutin för test och verifiering i skarpa byggprojekt
             Bexell, Magdalena   LU   Förverkligandet av FN:s hållbara utvecklingsmål 2015-2030: vems ansvar?
             Bhattacharya, Prosun   KTH   Utvärdering och hantering av arsenik förorening i jordbruksmark och vatt...
             Biddulph, Robin   GU   Socialt Företagande i Skandinavien och Sydostasien
             Bille, Linus      Go Digital! En öppen plattform för fallstudier av samhällsbyggnadsbransc...
             Birgersson, Göran   SLU   Dofter för identifiering av värddjur hos barkborreattackerande styltflug...
             Birkhofer, Klaus   LU   Biologisk mångfald och ekosystemtjänster i marken – Brukningsmetoder och...
             Bishop, Kevin   SLU   Kvantifiering av vittringshastigheter för ett uthålligt skogsbruk
             Bishop, Kevin   SLU   Eutrofiering hotspots från biogeokemiska förvandlingar och biotillgängli...
             Björk, Folke   KTH   Nordic Built: Evaluation and Renovation of Ice Halls and Swimming Halls ...
             Björk, Folke   KTH   Sustainable incremental renovation
             Björk, Robert   GU   Hur känsligt är kolet i arktiska permafrostjordar för upptining?
             Björk, Robert   GU   Inverkan av ett varmare klimat på den biologska mångfalden i Arktis
             Björkdahl, Annika   LU   Utsatta städer: konfliktförebyggande inom urban planering, urban utveckl...
             Björklund, Anna   KTH   Att kvantifiera framtida världar: Metod för systemomfattande och systema...
             Björklund, Karin   CTH   Uppbyggnad av ett ramverk för val av bästa möjliga teknik för dagvattenr...
             Björkman, Camilla   SLU   Kryptosporidiers infektionsdynamik hos nötkreatur
             Björkman, Christer   SLU   Kan val av skogsbruksmetod minska risken för insektsangrepp?
             Björkman, Christer   SLU   Kombinerade effekter av älgbetning och insektsskador på träds tillväxt
             Björkman, Christer   SLU   Minskade insektsskador på planterade gran- och tallplantor genom att utn...
             Björkman, Mats P.   GU   Den tinande permafrosten – långtidseffekter på ekosystemens kol- och kvä...
             Björn, Erik   UMU   Hotar klimatförändringar fiskenäringen som ekosystemtjänst i Östersjön g...
             Björnsson, Björn Thrandur   GU   LEPTINREGLERING AV APTIT OCH ENERGIHOMEOSTASIS HOS SALMONIDER: MÅLRIKTAD...
             Blecken, Godecke-Tobias   LTU   ´Förbättra funktionen av gröna tak i krävande klimat genom imitation av ...
             Blecken, Godecke-Tobias   LTU   Dagvattenbiofilter: från standardlösningar till utvecklade tekniklösning...
             Blenckner, Thorsten   SU   INSPIRE Integration Spatial processes into ecosystem models for sustaina...
             Blenckner, Thorsten   SU   Blå tillväxt gränser i novel näringsvävar i Östersjön (BONUS BLUEWEBS)
             Blokhuis, Harry   SLU   Låt sovande kycklingar sova – ostörd och synkroniserad vila hos slaktkyc...
             Blomberg, Anders   GU   SYNERGY: Användning av hög-kapacitets fenomik för att identifiera och sy...
             Blomqvist, Donald   GU   Förluster av biologisk mångfald i jordbrukslandskapet - betydelsen av kl...
             Blomström, Anne-Lie   SLU   Förekomsten av små enkelsträngade DNA virus i friska och sjuka grisar
             Bloom, Erica      Exponering för mikroorganismer i skolors innemiljö- nya mätstrategier fö...
             Bodin, Hristina      Hållbar och säker vattenhantering inom jordbruket: ökad möjlighet för re...
             Bodin, Örjan   SU   Hur förvalta gränslösa ekosystem: är samverkan lösningen?
             Bodin, Örjan   SU   Utvärdera och hantera anslutningar i ett nätverk av marina skyddsområden...
             Bodin Danielsson, Christina   KTH   Kontorets arkitektur betydelse för kontorsanställdas välfärd. Studerat u...
             Boersma, Katja   ORU   Processer som kan motverka att ungdomar utvecklar psykiska problem: En l...
             Bohlin, Inka   SLU   Addera värde av icke-träbaserad skogsprodukt som del av ekosystemtjänste...
             Boholm, Åsa   GU   Svenska myndigheters riskkommunikation: en jämförande studie
             Bold, Tessa   SU   Elektrifiering av landsbygden: solenergins möjligheter och begränsningar...
             Boldizar, Antal   CTH   Förbättrat utseende och upplevd kvalitet hos träfiberförstärkta komposit...
             Bolin, Karl   KTH   Modellering av spridning av luftföroreningar och ljudutbredning från väg...
             Boman, Christoffer   UMU   Hållbart utnyttjande av biomassa i utvecklingsländer i Afrika söder om S...
             Bommarco, Riccardo   SLU   Enhancing biodiversity-based ecosystem and services to crops through opt...
             Bommarco, Riccardo   SLU   Kartering av födovävar för effektivt biologiskt växtskydd mot insekter
             Bonaglia, Stefano   SU   Meiofaunans betydelse för att upprätthålla ekosystemtjänster och motverk...
             Bordes, Romain   CTH   Textilier för en hållbar framtid: En reversibel På-Av färgningsprocess
             Borgström, Nina      Effektivare informationshantering med I-leveranser
             Borgström, Sara   KTH   Gränsöverskridande natur. En bättre integrering av skyddade områden för ...
             Bosch, Petra   CTH   Följa avfallet: överbrygga gapet mellan bygg och rivningsavfall praxis o...
             Bozhkov, Peter   SLU   En ökad växtproduktivitet genom förändrad autofagi
             Bradley, Karin   KTH   Att dela på ting och rum: om urban samkonsumtion
             Bradshaw, Clare   SU   Hur påverkas havsbottnens integritet, vattenkvalité och skyddade områden...
             Brandell, Daniel   UU   BIOBATT - Biomassa-utvunna material för hållbara högkapactietetsbatterie...
             Brandström Durling, Mikael   SLU   Studies of population and comparative genomics among the root rot fungi ...
             Brandt, Ingvar   UU   Monitorering av läkemedel i fisk med hjälp av pigmentet melanin
             Brembeck, Helene   GU   FOCAS - Food, Convenience and Sustainability
             Bring, Arvid   SU   Den felande länken: hur påverkar klimatet mänskliga konflikter och samar...
             Broberg, Karin   LU   Genetisk modifiering av nervskada från metylkvicksilver
             Broberg, Karin   KI   Genetisk känslighet för skada på barnets nervsystemet från metylkvicksil...
             Brodin, Tomas   UMU   Leva i läkemedel - ekologiska effekter av läkemedel i akvatiska miljöer
             Brooks, Samantha   UU   Samband mellan psykiatriskt tillstånd, födointag, neuropatologi och gene...
             Brunström, Björn   UU   Per- och polyfluoroalkylföreningars effekter på ämnesomsättningen studer...
             Brännvall, Elisabet      Ökad massaproduktion från befintligt veduttag
             Brönmark, Christer   LU   Miljöeffekter på rekrytering av piscivor fisk
             Bull, Jacob   UU   Förändrade djurkroppar: avelsstrategier som svar på miljömässiga, ekonom...
             Bulone, Vincent   KTH   Studier av cellväggens biosyntes hos patogena oomyceter med syfte att ga...
             Bulone, Vincent   KTH   MicroMBT III - Discovery and training of microbial biocatalysts for biom...
             Bundschuh, Mirco   SLU   Skyddar pesticidregistreringen i Sverige biota i vattendrag?
             Burki, Fabien   UU   Parasiter i miljön, detektion och diagnostik av växande sjukdomshot mot ...
             Bülow, Leif   LU   Utveckling av ett vegetariskt järn-tillskott baserat på hemoglobiner frå...
             Båth, Birgitta   SLU   Gödslingsstrategier i ekologisk tomatodling
             Bäckhed, Fredrik   GU   Nya sätt att förhindra uppkomst av diabetogena metaboliter i olika etnis...
             Bäckstrand, Karin   SU   Klimatpolitiska initiativ efter Paris: Icke-statliga aktörers roll i Sve...
             Bälter, Katarina   KI   Matens betydelse för växthusgasutsläpp i Sverige
             Bölte, Sven   KI   Patogena processer och kostnadseffektiv evidensbaserad vård vid utveckli...
             Börjesson, Gunnar   SLU   Omsättning av humus i åkermark under odlingsåret
             Caesar, Robert   GU   Identifiering av hur det molekylära samspel mellan fett i dieten och tar...
             Calles, Erik Olof   KAU   Synergi för vattenkraft och miljö - Lösningar för den akut hotade ålen
             Capell, René   SMHI   MIRACLE 2
             Caplat, Paul   LU   Natuvårdsaspekter på träd, buskar och närliggande hyggen för jordbruksla...
             Carlborg, Örjan   UU   Studier av genetiken bakom effekterna av långvarig selektion
             Carlborg, Örjan   UU   Behövs nya genetiska modeller inom framtidens genomikbaserade växt och d...
             Carlsbecker, Annelie   UU   Molekylär kontroll av xylem-differentiering i gran, Picea abies med syft...
             Carlsbecker, Annelie   UU   Molekylära verktyg för effektiv förädling av biomassa och vedkvalitet ho...
             Carlsen, Henrik      De Globala målens ömsesidiga beroenden – ett nytt visuellt språk för str...
             Carlsen, Henrik      Anpassning till transnationella klimateffekter
             Carlsen, Henrik      Climate Change ScENario SErviceS: Mapping the future
             Carlsson, Christel   SGI   GeoEkoKalkyl för byggbarhet och ekosystemtjänster
             Carlsson, Per-Anders   CTH   Gröna aromater för en biobaserad ekonomi
             Carney Almroth, Bethanie   GU   Ett hav av plast: Är plast partiklar toxiska för fiskar?
             Carney Almroth, Bethanie   GU   iMPACT: Mikroplastföroreningar och kemisk toxicitet
             Carson, Dean   UMU   Modellering demografiska förändringar och resursbehov på by i glesbygdso...
             Carson, Doris   UMU   Städer i Norr: Urbanisering, mobiliteter och nya utvecklingsmöjligheter ...
             Carson, Marcus      Omvandling av GHG- utsläpp och näringsämnen till en samhällsvinst
             Carton, Wim   LU   I jakten på skogens kol: en undersökning av skilda ontologier kring träd...
             Ceccato, Vania A   KTH   Blått ljus i gröna omgivningar: Utmaningar och möjligheter för räddnings...
             Cederberg, Christel   CTH   Kväveavtryck för svensk matproduktion och konsumtion
             Cedervall, Tommy   LU   Nanoplast i vattenmiljöer
             Celander, Malin   GU   Uppskatta synergistiska effekter på fisk biomarkörer - Utvecklandet av a...
             Cetrangolo Dórea, Fernanda      Realtidsanalys av data och informationssystem för att stödja djursjukdom...
             Chapron, Guillaume   SLU   Omfattning och konsekvenser av förvaltningsmässig skyddsjakt på rovdjur
             Chen, Yun   CTH   Manipulering av xylos metabolism för tillverkning av flertal produkter
             Christakopoulos, Pavlos   LTU   Biokatalytisk avskiljning och omvandling av CO2 från stålindustrin till ...
             Claeson, Anna-Sara   UMU   Sambandet mellan oxidativ stress, upplevd stress och exponering i byggna...
             Clark, Eric   LU   URB@Exp - Towards new forms of urban governance and city development: le...
             Cleary, Michelle   SLU   Medborgarvetenskap och "från-gener-till-landskapet" metod i bekämpning ...
             Clough, Yann   LU   Enhancing biodiversity-based ecosystems services to crops through optimi...
             Clough, Yann   LU   Effekter av framtidens reformer av den gemensamma jordbrukspolitiken på ...
             Colding, Johan   KVA   Analys av stadsförtätning ur ett ekologiskt resiliens-perspektiv
             Comin, Arianna      Data-driven identifiering av indikatorer för djurhälsa och djurvälfärd v...
             Corcoll Cornet, Natàlia   GU   HERBEVOL: Ogräsmedels påverkan på algers mikroevolution: konsekvenser fö...
             Coria, Jessica   GU   Optimala styrmedelskombinationer för föroreningar vars miljöeffekter int...
             Corvellec, Hervé   LU   Från avfallshantering till avfallsförebyggande - Att minska genomförand...
             Cousins, Ian   SU   Marina aerosolpartiklar som källa till atmosfäriskt nedfall av perfluora...
             Cousins, Sara   SU   Funktionell konnektivitet och grön infrastruktur- FUNgreen
             Cristobal, Susana   LIU   CYANOBESITY, Cyanobakterier, som en källa till bioaktiva föreningar med ...
             Cromsigt, Joris   SLU   MegaClim: begränsar tjuvjaktskrisen megaherbivorernas motverkande effekt...
             Crona, Beatrice   KVA   Strategier för hållbara leveranskedjor - vägen mot ett bärkraftigt fiske
             Crouzier, Thomas   KTH   Utvinning, karakterisering och användning av mucin-biopolymerer för biom...
             Cvetkovic, Vladimir   KTH   Vattenresursplanering för urban-regional utveckling
             Cwirzen, Andrzej   LTU   UTVECKLING AV EN NY naturlig lera-baserade cement BINDER (ClayCem)
             Dacke, Marie   LU   Mot miljövänligare jordbruk: utseende och doft av rapsblommor från skade...
             Dahlberg, Anders   SLU   Den relativa betydelsen av svampars mångfald i mark och skogsskötsel för...
             Dahlberg, Annika   SU   Stadsnatur för alla? Territorialiseringens möjligheter och utmaningar ur...
             Dahlgren, Thomas   GU   Deltagande i JPI Oceans Pilot Action ´Ekologiska aspekter av mineralexpl...
             Dahlin, Sigrun   SLU   Rötrest och bioaska som ersättning för mineralgödselmedel
             Dahlin, Torleif   LU   Geoelektrisk kartläggning för förundersökning för underjordisk infrastru...
             Dahlin, Torleif   LU   Multidisciplinär karaktärisering och övervakning av insitu sanering av m...
             Dahllöf, Ingela   GU   Kvantifiering av kemiska blandningarna ekologiska och evolutionära pris
             Dalahmeh, Sahar   SLU   Läkemedelsrester Förorening vid användning av avloppsvatten i jordbruket...
             Dalén, Love   NRM   Historisk genomik - kvantifiering av hur minskningar i populationsstorle...
             Dalenbäck, Jan-Olof   CTH   Vägar till bättre inomhusmiljö i svenska skolor
             Dalerum, Fredrik   SU   Har höjdvariation i artsamhällen utefter den Skandinaviska fjällkedjan f...
             Dalin, Göran   SLU   HästSverige - Hästens välfärd säkrad via internet
             Damdimopoulou, Pauliina   KI   In vitro metoder för utvärdering av kemikaliers toxicitet på kvinnans fe...
             Daniel, Geoffrey   SLU   Undersökning av Microvågs-Teknologi för Energieffektivisering av Mekanis...
             Daniel, Geoffrey   SLU   Synliggörande av den 3-dimensionella strukturen hos vedcellväggar (3D-Na...
             Danielsson, Henrik   LU   Korslimmade massivträbalkar - Rationell Strukturanalys
             Daram, Lisa   ARKUS   Serie kunskapsöversikter för arkitekter - etapp 3
             Daram, Lisa   ARKUS   Hus och människor II - en film om ny arkitektur i Hovsjö
             David, Florian   CTH   Syntesbiologiska verktyg för skräddarsydd fettsyreproduktion hos jäst
             de Koning, Dirk Jan   SLU   Better bone quality in laying hens
             De Koning, Dirk-Jan   SLU   ReDiverse: Biologisk mångfald inom och mellan de europeiska röda mjölkra...
             de la Motte, Hanna   SP   Ökad reaktivitet och applikationer för återvunnen bomullstextil genom el...
             De Matos Fernandes, Susana   UU   Efterliknande av naturliga metoder för att utveckla bioaktiva material m...
             Delin, Sofia   SLU   Kväve- och fosforutlakning efter spridning av stallgödsel på hösten infö...
             Destouni, Georgia   SU   Regionala och globala förändringar i vattenflöden, vattenlagring och vat...
             Di Baldassarre, Giuliano   UU   STEEP STREAMS: Effekter av snabba översvämningar och slamströmmar i ett ...
             Dicksved, Johan   SLU   Mikrobiom-centrerade strategier för att förstärka immunförsvaret hos dia...
             Dida, Mulatu Geleta   SLU   Ökad förståelse för drösfasthet, grobarhet, blomstängelslängd och frökap...
             Dijkstra, Jelke   CTH   Att fånga långsamt ändrande dynamisk respons av lösa jordar
             Divne, Christina   KTH   Nya biologiska bekämpningsstrategier av växtpatogener för hållbar produk...
             Dixelius, Christina   SLU   Plasmodiophora brassicae - livscykel, associerade mikrober och växt-inte...
             Dixelius, Christina   SLU   Identifiering av membrantransportörer och associerade gener viktiga för ...
             Dodig Crnkovic, Gordana   CTH   DIGITALISERING FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE
             Drake, Henrik   LINNE   Naturlig produktion och konsumtion av växthusgasen metan i berggrunden
             Drobyshev, Igor   SLU   Sala-branden i ett långt tidsperspektiv: kvantifiering av risk för stora...
             Drobyshev, Igor   SLU   Hur kan vi förbättra prognostisering av skogsbränder och dessa ekologisk...
             Dubois, Alexandre   SLU   Framtidens lantbruk i Sveriges och Australiens småbyar ´på gränsen´
             Duncan, Tara   HD   Hållbar turism sysselsättning inom Sverige
             Dupont, Sam   GU   Förutsäga biologiska effektenför att kunna nå målet ”minimera och åtgär...
             Duwig, Christophe   KTH   Pol2Am: Ren luft med innovativt omvandling av förorenande ämne till ammo...
             Döscher, Ralf      Klimatextremer för Sverige: kundskapläget och betydelse för anpassning o...
             Ecke, Frauke   SLU   Smådäggdjur och människor: Hur deras rörelser, beteende och interaktione...
             Eckerberg, Katarina   UMU   Friskt vatten: Samverkan för att minska skogsbrukets negativa inverkan p...
             Edeskär, Tommy   LTU   Informationsstyrd kall asfalt
             Edlund, Ulrica   KTH   Skogsbiomassa blir till hållbara nanocellulosa-baserade material
             Edvardsson Björnberg, Karin   KTH   Fördröjningsmekanismer och bristande måluppfyllelse i svensk miljöpolitik
             Edvinsson, Tomas   UU   Soldriven vattenrening med lågdimensionella fotokatalysatorer
             Egan, Paul   SLU   Katastrofåterhämtning av jordbrukares levebröd: kvantifiering av polline...
             Eggers, Sönke   SLU   Den bortglömda skogen - gallringsåtgärder för en hållbar skogsproduktion...
             Ehrlén, Johan   SU   Hur kan vi göra mer realistiska förutsägelser om effekter av klimat- och...
             Ek, Monica   KTH   Energisnåla cellulosabaserade isoleringsmaterial för gröna bygglösningar
             Eklundh, Lars   LU   CarboScale: Uppskalning av kolflöden från fluxtorn till det nordliga lan...
             Eklöf, Anna   LIU   Ekologiska nätverk och deras betydelse för tillhandahållande av ekosyste...
             Eklöf, Johan   SU   Betydelsen av positiva interaktioner mellan bottenvegetation och rovfisk...
             Eklöf, Karin   SLU   Kvicksilver i avrinnande vatten: Identifiering av områdesspecifika fakto...
             Ekman, Martin   SU   Sedimentering och genomisk plasticitet hos Östersjöns picocyanobakterier
             Ekman Nilsson, Anna      Extraktion och karaktärisering av bioaktiva ämnen och kolhydrater från t...
             Ekroos, Johan   LU   Segregerad naturvård 2.0: identifiering av synergier mellan bevarandet a...
             Ekström, Eva-Charlotte   UU   Vad får vi för mat idag? Kvinnorna, barnen och tillgången till mat i sta...
             Ekvall, Tomas      BenchValue
             Elbakidze, Marine   SLU   Hur bidrar skogscertifiering till bevarande av biodiversitet och lokalsa...
             Elf, Marie   HD   Miljöer för rehabilitering, vård och återhämtning - utanför sjukhuset oc...
             Elfstrand, Malin   SLU   Livet i skyttegravarna;mekanismer bakom fenotypisk plasticitet i barrrtr...
             Ellström (ändrat från Samuelsson år 2004), Patrik   UU   Campylobacter hos ekologiska kycklingar och smitta till människa
             Elmhagen, Bodil   SU   Viltsamhällets struktur och dynamik i tid och rum. Hur ser framtidens fö...
             Elmqvist, Thomas   SU   Innovativa Initiativ för förvaltning av livsmedelsproduktion, vatten och...
             Elofsson, Katarina   SLU   GO4BALTIC - Coherent policies and governance of the Baltic Sea Ecosystems
             Emanuelson, Ulf   SLU   Förbättrad användning av klövverkningsregistreringar
             Emanuelson, Ulf   SLU   Antibiotika och antibiotikaresistens i ekologisk mjölkproduktion
             Emanuelson, Ulf   SLU   Riskfaktorer för "super-shedder" av E. coli O157:H7 (VTEC O157) hos nötk...
             Emanuelson, Ulf   SLU   Ekonomiskt sunda, och socialt acceptabla, system för fri inhysning av nö...
             Emanuelson, Ulf   SLU   God djurvälfärd - vinster för djur, lantbrukare och samhälle
             Emborg, Mats   LTU   Reologi hos fina partiklar och packning hos grova partiklar som en bas f...
             Emborg, Mats   LTU   Digitalisering av industrialiserat platsgjutet betongbyggande - veriferi...
             Enander, Ann   FÖRSV SK   Svedda Samhällen: Mening, Minnen och Moralisering efter Skogsbranden
             Englund, Elias   KTH   Modifiering av polyketidsyntaser för produktionen av unika och förnybara...
             Englund, Göran   UMU   Mellan Skylla och Karybdis - Konnektivitetsåtgärder för sötvattensfisk
             Englund, Göran   UMU   Återställa konnektivitet eller stoppa invasiva arter - ett dilemma för v...
             Engström, Karin   LU   Identifiering av nya epigenetiska biomarkörer kopplade till exponering o...
             Engwall, Magnus   ORU   EPHEMARE - ECOTOXICICOLOGICAL EFFECTS OF MICROPLASTICS IN MARINE ECOSYSTEMS
             Eninger, Lilianne   SU   Att stödja social och känslomässig kompetens hos förskolebarn: En studie...
             Erdelyi, Mate   UU   Utveckling av Kirala Halofunktionaliseringsreagens: En Ny Hållbar Kemisk...
             Ericson, Per   NRM   DNA för miljöövervakare
             Ericson Jogsten, Ingrid   ORU   Ultrakortkedjiga högfluorerade ämnen i den svenska miljön - ett okänt ho...
             Eriksson, Helena   SVA   Rödsjuka hos värphöns - epidemiologi, patogenes och immunitet
             Eriksson, Helena   SVA   Erysipelas - an emerging disease in animal friendly production systems f...
             Eriksson, Louise   UMU   Sociala perspektiv på skogliga risker - Hantering av gamla och nya riske...
             Eriksson, Mattias   SLU   Värdeskapande i en resurseffektiv livsmedelskedja
             Eriksson, Per Erik   LTU   Offentliga upphandlingsstrategier för hållbar utveckling i infrastruktur...
             Eriksson, Susanne   SLU   Gamla tjurar möter ny teknik - vad kan vi lära oss av tidigare avelsurval?
             Eriksson, Susanne   GU   Hummerhybrider från skandinaviskt fångad Homarus americanus
             Erlandsson, Martin      Livscykelperspektiv del 1: Hinder att överbrygga
             Erlandsson, Martin      Hinder att överbrygga: Utveckling av den saknade länken till BIM/IFC
             Espling, Margareta   GU   Att säkra rättigheter till land i sub-Sahara Afrika: en granskning av ny...
             Essebo, Maja   LU   ‘Alternative facts’: a long-term analysis of the impact of myth on Ameri...
             Esseen, Per-Anders   UMU   Vatten – en nyckelfaktor för att förstå hur klimat och skogsbruk påverka...
             Etana, Ararso   SLU   Inverkan av jordbearbetning på fördelning och ackumulering av kol och fo...
             Evander, Magnus   UMU   Myggburna zoonoser i djur och människor - MOBOZO
             Ezcurra, Ines   KTH   Identifiering av kitin hos ryggradsdjur - betydelse för fiskars och grod...
             Fang, Keyan   GU   Variationer om utfällning och transpiration i Tibetanska högplatån som t...
             Fant, Kristina   SP   Tilläggsansökan till "Medverkan i en EURL ECVAM-koordinerad valideringss...
             Farnelid, Hanna   LINNE   Picocyanobakterier, anonyma men betydelsefulla primärproducenter i kustn...
             Farooqi, Aijaz   UMU   MPRESS STUDIE: Mental och fysisk hälsa. Hjärnfunktion, skolfunktion, för...
             Felten, Judith   SLU   Cellväggs modifiering under utveckling av ektomykorrhiza symbiosen
             Felton, Adam   SLU   Hur ska en blandskog blandas för att gynna biodiversitet och rekreations...
             Felton, Annika   SLU   Effekter av stödutfodring på älgars hälsa och skogsskador i södra Sverige
             Fernqvist, Fredrik   SLU   Innovationssystem för en hållbar livsmedelssektor - en kunskapssammanstä...
             Ferraz, Natalia   UU   Utveckling av trädbaserade nanocellulosamaterial för biomedicinska tillä...
             Figueroa, Rosa Isabel   LU   Innovativa genetiska metoder för att förutse och kontrollera utbredninge...
             Filipsson Nyström, Helena   GU   SWIDDICH projektet - jodbehandling under graviditet för ett hållbart sam...
             Finlay, Roger   SLU   Biologiska interaktioner mellan vittring och nedbrytningsprocesser i bor...
             Finlay, Roger   SLU   Biogena amorfa mineraleroider (BAM) och deras betydelse för lagring av kol
             Finnveden, Göran   KTH   Bortom BNP-tillväxt. Scenarier för hållbart samhällsbyggande
             Flach, Carl-Fredrik   GU   Antibiotikaresistena bakterier i avlopp och spridning till miljön
             Fletcher, Tony   GU   Renal och gastrointestinal utsöndring av perfluorerade alkylsyror - en ...
             Forsberg, Bertil   UMU   Stöd att kommunicera stadsluftens hälsorisker
             Forsfjäll, Andreas      Visualisering och simulering av klimatdata i en grafisk BIM-modell
             Forsgren, Eva   SLU   Förbättrad sjukdomskontroll och bekämpning för en hållbar biodling
             Forsman, Anders   LINNE   Betydelsen av fiskvägar och vandringshinder för populationsdynamik, evol...
             Forssén, Jens   CTH   Öka stadens kapacitet att hantera buller och luftföroreningar med urban ...
             Fossum, Caroline   SLU   Riktad immunmodulering för bättre grisvaccin
             Foultier, Christophe   LIU   Urbant medborgarskap mellan delaktighet och säkerhet, En studie av de mu...
             Frampton, Andrew   SU   Hydrogeologisk transport i aktiva lagret i permafrostlandskap
             Fransson, Julia      Build-r, implementation i industriell skala och verklig byggmiljö
             Fransson, Petra   SLU   Påverkar skogens ålder mykorrhizasvampars kolflöden och omsättningen av ...
             Fransson, Åsa   GU   Hydromekanisk beskrivning av bergssprickors yt- och porgeometri - Ett ny...
             Fredengren, Christina   SU   Checka-in med djup tid - att väva rättvisa och hopp mellan generationer
             Fredriksson, Maria   LU   Scanningkurvor i höga fuktområdet för användning i fukttransportmodeller
             Fredriksson, Peter   SU   Effekten av miljöpolitik på företag och hälsa
             Frühwald Hansson, Eva   LU   Livslängdberäkning av trä utomhus ovan mark
             Fuentes, Christian   GU   Alternativa Livsmedelsmarknader: Att främja nya sätt att producera och k...
             Fuentes, Christian   GU   Hållbara livsmedelsplattformar: Att möjliggöra hållbara matpraktiker gen...
             Funk, Christiane   UMU   ALGODLING FÖR RENING AV UTSLÄPP OCH FRAMSTÄLLNING AV BIOBASERADE PRODUKTER
             Funk, Christiane   UMU   Biomassproduktion av svenska alger och cyanobakterier för integrerad vat...
             Futter, Martyn   SLU   Kvantifiering av osäkerheter i framtida prognoser av svenskt ytvattnets ...
             Futter, Martyn   SLU   Konsekvenser av MicroPlastics i jordbruks mark och ytvatten
             Fåk, Frida   LU   Utveckling av nya livsmedelskoncept baserade på biprodukter från maltnin...
             Färnevik, Karin   CTH   Kunskapslyft för digitala processer
             Förlin, Lars   GU   Länka kemiska föroreningar till hälsostatus hos kustfisk.
             Gabrielii, Kristina      Koordineringsmedel Smart Built Environment
             Gabrielii, Kristina      Produkt- och miljödata - Produktion
             Galanti, Maria Rosaria   KI   Betydelsen av skolans lärandemiljö för utveckling av psykisk ohälsa i to...
             Galbe, Mats   LU   Hydrotropisk fraktionering av trä för utvinning av polymera beståndsdela...
             Galle, Bo   CTH   Utveckling och implementering av en algorithm för förbättrad övervakning...
             Gao, Chuansi   LU   Utveckling av klimat service information till personliga anpassningsstra...
             Gao, Feng   LIU   Ny användning av naturresurser: Vismut för högeffektiva och billiga pero...
             Garcia Gil, Maria Rosario   SLU   Inter-species jämförande Evo-Devo studie för dissekering av den genetisk...
             Gavier-Widén, Dolores   SVA   Emergence of highly pathogenic CAliciviruses in LEporidae through specie...
             Gebresenbet, Girma   SLU   SusOrganic
             Gebresenbet, Girma   SLU   Utveckling av smarta kedjor med låg energi, naturliga livsmedelstillsats...
             Geijer, Cecilia   CTH   CRISPR/Cas9 för framtidens lignocellulosa-jäst
             Geladi, Paul   SLU   Kostnadseffektiv skräddarsydd utvinning av värdefulla kemikalier från lå...
             Gerber, Lorenz   SLU   Hur uppstår Lignin-Kolhydrat-Komplex under vedbildningsprocessen?
             Gerdner, Arne   HHJ   Tonårsutveckling - Ett prospektivt longitudinellt forskningsprogram om u...
             Ghasemkhani, Marjan   SLU   Evolutionära insikter om interaktioner mellan värd-patogen hos arter ino...
             Giacomello, Stefania   KTH   Transkriptionella och evolutionära studier av reproduktiv utveckling i gran
             Giesler, Reiner   UMU   Det osynliga kolet- en tidig indikation på ekosystem förändring!
             Gil, Jose   SLU   Växtskydds karakterisering av synergistisk interaktion av pomovirus i po...
             Gilek, Michael   SH   BaltSpace 1 - Towards Sustainable Governance of Baltic Marine Space
             Gipperth, Lena   GU   Icke-försämringskrav, kompensationsåtgärder och restaurering av marina h...
             Godar, Javier      Bedömning av hur läckage påverkar effekterna av hållbarhetsinitiativ för...
             Godhe, Anna   GU   Genetiska markörer som indikerar antropogent inducerad stress: studier a...
             Godhe, Anna   GU   Sedimentet berättar: Hur har växtplanktonpopulationer anpassats till mil...
             Goedkoop, Willem   SLU   IMPROVE: Mot ett förbättrat system för ekologisk riskbedömning av pestic...
             Goliath fd Carlander, Ida   KI   Co-design för bättre upplevelser i miljöer för livets slut. Ett transdis...
             Gomez, Federico   LU   Förbättrad hållbarhet inom livsmedelsförädling med hjälp av moderata ele...
             Gong, Lebing   UU   Ny Skala-extrapolering metod att extrapolera vattenföring för skattning ...
             Gorokhova, Elena   SU   Reproduktionsframgång hos vitmärla som biologisk effekt-indikator på för...
             Grabherr, Manfred   UU   Observering och övervakning av samhällen av mikroorganismer genom ...
             Graham, Marnie   SU   Lokalsamhällesbaserad turism och postkolonial försoning- vardagserfarenh...
             Grahn, Maria   CTH   Kostnadseffektiva val av marina drivmedel givet hårda koldioxidminskning...
             Grahn, Patrik   SLU   Hur ska demensvänliga utomhusområden i städer utformas ?
             Granberg, Fredrik   SLU   Virus som kan utgör hot mot pollinering - Överföring av virusinfektioner...
             Granbom, Marianne   LU   Kan en flytt möjliggöra kvarboende för äldre? En studie om hur bostadsan...
             Grange, Kristina   CTH   Ojämlikhetens geografier: Mot socialt hållbar regional utveckling
             Granström, Anders   SLU   Bränslestruktur och brandbeteende i olika skala inom branden i Västmanla...
             Green, Jeanette      Incitament för obruten kedja av miljöinformation genom byggprocessen.
             Greger, Maria   SU   Inverkan av nano-kiseldioxidpartiklar på Cd och As i jord-växt systemet ...
             Grelle, Achim   SLU   Skogsbrandens betydelse för den svenska skogens kol- och energibalans
             Gren, Ing-Marie   SLU   RESIPATH Responses of European Forests and Society to Invasive Pathogens
             Grenville-Briggs (married name Didymus), Laura   SLU   Effektorer proteinen från hyfbildande växtpatogener som verktyg för håll...
             Grill, Kalle   UMU   Framtida människor och hållbarhetsbegreppet
             Grillner, Katja   KTH   Effekter av arkitektur: Att tänka om arkitekturens sociala dimension
             Gromark, Sten   CTH   Rum för hälsa och livskvalitet: Integrerade Former för Boende, Åldrande ...
             Gromark, Sten   CTH   Hållbar bostadskvalitet som prioritet i strategier för livskvalitet: Sit...
             Gros, Meritxell   SLU   Svartvatten behandling och återanvändning som gödselmedel inom jordbruke...
             Gräns, Albin   SLU   Djurvälfärd i samband med avlivning av odlad fisk - Akut behov av förbät...
             Gräns, Albin   SLU   Fysiologiska bedömningar för förbättrad välfärd hos odlad fisk vid slakt
             Gröndahl, Fredrik   KTH   Makrolger för ett biobaserad samhälle ? odling, bioraffinering och energ...
             Guan, Rui   SLU   Utveckling av icke-glaucous rapslinjer genom genredigering för att förbä...
             Gudmundsson, Anders   LU   Hälsoeffekter på människor av utsläpp från fordon som drivs med biodiesel.
             Gundale, Michael   SLU   Bidrar kvävedepositionen till ökad kolinlagring i skogsmark?
             Gundale, Michael   SLU   Biokolanvändning i boreala skogsekosystem - ett verktyg för att minska a...
             Gunn, Laura Helen   UU   WEIRD: Förbättra kolfixeringen genom att studera Rubiscos mångfald
             Gunnarsson, Stefan   SLU   FreeBirds: Optimal utevistelse för en förbättrad ekologisk fjäderfäprodu...
             Gunnarsson, Stefan   SLU   Effektivitet och uthållighet i framtidens animalieproduktion från svensk...
             Guschanski, Katerina   UU   Vad vi kan lära oss av det förflutna: tandsten som ett verktyg inom natu...
             Guss, Bengt   SLU   Studier av virulensfaktorer hos Streptococcus equi och Streptococcus zoo...
             Gustafsson, Bo   SU   Baltic APP 2
             Gustafsson, Jon Petter   SLU   Fosfors kemi i brukad skogsmark: Effekter av helträdsavverkning, askgöds...
             Gustafsson, Karin   ORU   Att skolas till expert. IPCC och IPBES socialisering av unga forskare ti...
             Gustafsson, Martin   KTH   Mikrobiell omvandling av fett från matavfall till förnyelsebara biokemik...
             Gustafsson, Sara   LIU   Förbättrad regional och lokal hållbarhetsprestanda genom integrering av ...
             Gustafsson, Örjan   SU   Emissioner och optiska egenskaper av Black Carbon (BC, sot) aerosoler fr...
             Gustavsson, Larisa   SLU   Förståelse av resistens mot fruktträdskräfta i äpple: genuttryck hos gen...
             Gustavsson, Larisa   SLU   ´Omics´ grepp för kontroll av fruktträdskräfta i Svensk äppleproduktion
             Gårdmark, Anna   SLU   GOHERR
             Gärdenäs, Annemieke   GU   Produktion av ekologiskt nötkött och andra ekosystemtjänster vid naturbe...
             Göransson, Gunnel   SGI   Klimatanpassning genom planerad reträtt (CAMEL)
             Göransson, Ulf   UU   Grön kemi genom biokatalys: Kan enzymer från odlingsväxter användas för ...
             Haandrikman, Karen   SU   ResSegr - Residential segregation in five European countries
             Haandrikman, Karen   SU   Möjligheter och hinder: att identifiera dolda resurser och kompetenser h...
             Haddaway, Neal      Syntes av olika kunskapskällor om påverkan från gruvverksamhet
             Hafrén, Anders   SLU   Utforskning och tillämpning av autofagi för ökad växtproduktion, stress ...
             Hahn, Thomas   SU   Institutionell analys av Ekologisk Kompensation som ett miljöpolitiskt s...
             Hajdu, Flora   SLU   Kan en basinkomst skapa långsiktigt hållbar försörjning på landsbygden i...
             Hajdu, Flora   SLU   Det svenska jordbrukets framtid: agrar omvandling och hushållsstrategier
             Hakkarainen, Minna   KTH   Uppgradering av plastavfall till mervärdesprodukter
             Hallgren, Lars   SLU   Bortom idealistisk glorifiering och kategoriska förkastanden – Samkonstr...
             Hallin, Sara   SLU   Samband mellan riktade vegetationsförändringar orsakade av klimatets upp...
             Hallin, Sara   SLU   Det lustgasreducerande mikroorganismsamhället: en lustgassänka i åkermark
             Hallin, Sara      Accelerad vattenrening vid artificiell grundvattenbildning – en teknik f...
             Hallin, Sara   SLU   Denitrifikation hos svampar som en källa till lustgas från jordbruksmark
             Hallin, Sara   SLU   Diversifiering av agroekosystem: gräv djupare
             Hallquist, Mattias   GU   Atmosfärisk oxidation av stress-inducerade emissioner från växtlighet - ...
             Hallquist, Åsa   IVL   Hur påverkas emissionerna och egenskaperna av nanopartiklar från förbrän...
             Hambäck, Peter   SU   Managing ecosystem services for fruit production in different European c...
             Hammarström, Anne   UU   Psykisk hälsa från unga år och framåt. En ekologisk livsloppsanalys av f...
             Hammer, Monica   SH   Tätortsnära kulturlandskap i förvandling - implikationer för ekosystemtj...
             Hansson, Anders   LIU   Negativa koldioxidutsläpp som en hållbar systemövergång? Osäkerheter, ba...
             Hansson, Hans-Christen   SU   Luftföroreningars inverkan på vårt klimat
             Haraldsson, Matilda   GU   Funktionell diversitet i näringsvävar och dess ekosystem effekter
             Harder, Robin   CTH   Återföring av näringsämnen och organiskt material från avlopp till jordb...
             Harderup, Lars-Erik   LU   Klorfenolimpregnerat trä och dess påverkan på inomhusmiljön
             Hartmann, Elke   SLU   Dominans och ledarskap: användbara teorier i interaktionen människor-häst?
             Hasani, Merima   CTH   Ett nygammalt upplösningskoncept för cellulosa med nyupptäckt styrka - ...
             Hashemi, Hossein   LU   Utveckling av metoder för förbättrad grundvattenhantering med hjälp av s...
             Hassellöv, Martin   GU   Mikroplast i havet: Källor, transportvägar, omvandling och indikator-arter
             Hassellöv, Martin   GU   BASEMAN II - Defining the baselines and standards for microplastics anal...
             Hasselquist, Niles   SLU   Att balansera produktion och ekosystemtjänster från degraderade tropiska...
             Hasselquist, Niles   SLU   Utvärdering av hur ett torrare klimat påverkar ursprunglig och odlad sko...
             Hasselström, Linus   KTH   Marin bioekonomi för cirkulära flöden av kväve och fosfor i Sverige: Alt...
             Hatti-Kaul, Rajni   LU   Farm2Furan: Furaner av jordbruksöverskott
             Haubro Andersen, Pia   SLU   Automatiserad avläsning av hästens ansiktsmimik vid smärta.
             Havenhand, Jonathan   GU   Hur långt kan Japansk jätteostron sprida sig? En kartläggning av vidare ...
             Hedberg, Charlotta   UMU   Vredens druvor? Effekter av bärindustrins globala arbetsrörlighet på lan...
             Hedblom, Marcus   SLU   Naturliga ljud och reduktion av mänsklig stress i städer
             Hedeland, Mikael   SVA   Animal botulism: innovative tools for diagnosis, prevention, control and...
             Hedelin, Beatrice      Samverkan som recept för hållbar utveckling i avrinningsområden? En stud...
             Hedenås, Henrik   SLU   Förekomst av lavrika skogar i norra Sverige: Ett verktyg för landskapspl...
             Hedesström, Ted Martin   GU   Metoder för att främja integrering av miljöaspekter i pensionssparande o...
             Hedin, Björn   KTH   En systematisk forskningsöversikt av digitala interventioner för mer hål...
             Hedlund, Jonas   LTU   Zeolitmembran för effektiv separation av CO2 från biogas
             Hedlund, Katarina   LU   Sustainable provisioning of multiple ecosystem services in agricultural ...
             Hedlund, Katarina   LU   Naturbaserade lösningar för urbana utmaningar
             Hedström, Annelie   LTU   Yteffektiv dagvattenrening - Var? När? Hur?
             Hedwall, Per-Ola   SLU   Från kolkälla till kolsänka? - hur påverkar ökad biomassaproduktion ungs...
             Hellberg, Sofie   GU   Social hållbarhet, vatteninfrastruktur och skapandet av en sydafrikansk ...
             Hellman, Anders   CTH   Säker vattenkvalitet genom användandet av självrenande membran
             Hellsing, Johannes      SIMsalaBIM - BIM som styrmedel för framgångsrika resultat i byggprojekt
             Hennig, Lars   SLU   Epigenetiska förändringar inducerade under in vitro förökning
             Hennlock, Magnus      Styrmedel för att korrigera marknadsmisslyckanden som förhindrar en cirk...
             Hermansson, Malte   GU   Bakteriell mikrodiversitet och cellulär aktivitet som instrument för opt...
             Hernandez, Carlos   SLU   Utfodringsrutinen av råmjölk och dess inverkan på kalvens tillväxt, häls...
             Hernandez, Carlos   SLU   Mamma vet bäst; utveckling av ett virtual system baserat på hönans omvår...
             Hernandez, Carlos   SLU   Levande insekter till värphönor – en närproducerad proteinkälla med pote...
             Herrmann, Anke Marianne   SLU   Diversifierad Salixodling för begränsning av klimatförändringar: Samband...
             Herrmann, Inga   LTU   Små flexibla avloppslösningar: anpassning till en föränderlig värld
             Hill, Sharon   SLU   Utveckling av en metod för leverans av bekämpningsmedel mot myggor
             Hillén, Sandra   GU   Barn som medskapare av stadens rum
             Hiron, Matthew   SLU   Hur viktiga är fåglar i jordbruksmark som ekosystemtjänsteleverantörer?
             Hjerpe, Mattias   LIU   Att utforska klimatomställningar på gång: Integrativ planering mot en hå...
             Hjältén, Joakim   SLU   Gynnar hyggesfritt skogsbruk fågelsamhällen?
             Hjältén, Joakim   SLU   Liv efter döden för GM träd? Hur reagerar saproxyler (vedlevande arter) ...
             Hof, Anouschka   SLU   Balansera motstridiga mål i skogen: virkesproduktion , jakt och biologis...
             Hoff, Holger      CIREG (klimatinformation för integrerad förnybar elproduktion)
             Hofius, Daniel   SLU   Modifiering av autofagi för hållbar bredspektrumresisten mot potatissjuk...
             Holm, Cyril   SU   Juridik för digitalisering av samhällsbyggnadssektorn
             Holmberg, Johanna      Leda digital transformation i samhällsbyggnadssektorn
             Holmberg, Sture   KTH   Samordnad insats mot luftburen infektionsspridning i operationsrum
             Holmberg Persson, Kent   LU   Modelleringsverktyg för konceptuell konstruktion
             Holmgren, Sara   SLU   Att ställa om: värderingar och skogliga intressekonflikter i omställning...
             Holmgren, Sara   SLU   Att ställa om: värderingar och skogliga intressekonflikter i omställning...
             Holmstrand, Henry   SU   Icke-invasiv karaktärisering av förorenande klorerade lösningsmedel i jo...
             Holtenius, Kjell   SLU   Mjölk på gräs och biprodukter
             Holtenius, Kjell   SLU   Mer grovfoder till grovfodereffektiva kor - bra för korna och miljön!
             Hornborg, Sara   SP   På väg mot ekosystembaserad fiskförvaltning i Sverige: indikatorer, verk...
             Howells, Mark   KTH   Integrerad resurs bedömningen av den Niger avrinningsområde: en varieran...
             Huang, Yafei   UU   Strukturella- och funktionella studier av målprotein för ny antibiotika:...
             Hudson, Christine   UMU   Medskapande av delaktighet? Motstridiga perspektiv på Umeå 2014 somEurop...
             Hudson, Elton   KTH   Studie av proteinekonomin i fotosyntetiska cyanobakterier
             Hudson, Elton   KTH   Användning av Cupriavidus necator för mikrobiell omvandling av biologisk...
             Huhtanen, Pekka   SLU   Havre för hålbar mjölkproduction
             Huhtanen, Pekka   SLU   Identifiera effekter av foderstater på utsläpp från produktionsystem med...
             Hultberg, Malin   SLU   Hållbar och säker vattenhantering inom jordbruket: ökad möjlighet för re...
             Hultman, Martin   CTH   Framtidens gröna praktiker? Ekoprenörskap och Socialt entreprenörskap i ...
             Humblot, Patrice   SLU   Design av nva verktyg för diagnos och behandling av livmoderstörningar h...
             Humborg, Christoph   SU   BLUEPRINT Biological lenses using gene prints
             Humphreys, Aelys   SU   Hot mot den biologiska mångfalden: nya makroevolutionära metoder för att...
             Huser, Brian   SLU   Fosforläckage från sediment - gamla synder som utgör sista hindret för l...
             Huss, Magnus   SLU   Prediktion av fisksamhällens respons på klimatförändringar: från individ...
             Hylander, Kristoffer   SU   Klimatanpassning för både nordliga och sydliga arter
             Hylander, Samuel   LINNE   Produktion och omvandling av viktiga pigment och vitaminer i havets ekos...
             Hysing, Erik   ORU   Har ekosystemansatsen någon betydelse? Utvärdering av dess politiska och...
             Håkansson, Cecilia   KTH   Delade eller individuella värden för ekosystemtjänster?
             Håkansson, Maria   KTH   Kris i planeringen/planering i kris - ett nordiskt perspektiv 7e nordisk...
             Håkansson, Maria      Beställarstöd för Solenergiinvesteringar genom avancerad visualisering
             Hägglund, Sara   SLU   Nya behandlingsmetoder för luftvägssjukdom hos nötkreatur
             Härd, Torleif   SLU   Biokemin hos miljövänliga funktionella material bestående av proteinnano...
             Häyhä, Tiina   SU   Hållbara förutsättningar för en cirkulär och biobaserad samhällsekonomi ...
             Högberg, Mona N   SLU   Vilka skogar läcker kväve? Identifiering av mikrobiella mekanismer och b...
             Högberg, Peter   SLU   Insect Chemical Ecology, Ethology and Evolution, ICE3
             Höglund, Jacob   UU   Hotet från den nyss upptäckta chytridsvampen för svenska grodpopulatione...
             Höglund, Johan   SLU   Kontroll av spolmask hos värphöns och åtgärder mot anthelmintikaresistens
             Höglund, Johan   SLU   PrOPara
             Höglund, Johan   SLU   Stora leverflundran hos mjölkkor – infektionsdynamik och dess påverkan p...
             Höglund, Johan   SLU   Parasitsjukdomar och markörer för bedömning av djurvälfärd med tillämpni...
             Högselius, Per   KTH   Kalla krigets kuster: transnationell samproduktion av militariserade lan...
             Ignell, Rickard   SLU   Från blomma till blod - initiering av värdsöksbeteendet hos myggor
             Infantes Oanes, Eduardo   GU   Mot en vetenskapligt baserad kustförvaltning: Att förutsäga kritiska trö...
             Irgum, Knut   UMU   Marine microorganisms for bioplastics production [MARPLAST]
             Isaksson, Caroline   LU   Urban miljöstress och dess konsekvenser för fåglars hälsa och överlevnad
             Isaksson, Caroline   LU   Urban fågelekologi: Stadens faror och lockelser för svenska fåglar och d...
             Islar Lemberg Pedersen, Mine   LU   Flytande gemenskap: En studie om hållbarheten i gemensamhetsägd vattenkr...
             Ituarte-Lima, Claudia   SU   Effektiva och rättvisa regelverk för att finansiera och säkerställa biol...
             Ivarsson, Emma   SLU   Brunalger som fodertillstott till kycklingar- för en hållbar produktion ...
             Iwarsson, Susanne   LU   Beslutsstöd för förbättrad tillgänglighet i flerfamiljshus
             Jacobsson, Kerstin   GU   Bostadsfrågan, social mobilisering och styrningen av staden i Öst- och C...
             Jakobsson, Anna   HV   Tidsresan - människans påverkan på landskapet genom jordbruk
             Jakobsson, Kristina   GU   Halveringstid för linjära och grenade perfluorerade alkylsyror efter avs...
             Jannasch, Patric   LU   Nya biobaserade förpacknings- och konstruktionsplaster
             Jansson, Anna   SLU   Äta insekter – en smaklig lösning på dagens globala problem.
             Jansson, Märit   SLU   Barnvänliga stadslandskap: betydelsen av gröna miljöer och deras förvalt...
             Jansson, Roland   UMU   Nätverksavbrott? Effekter av fragmentering genom dammar på växtsamhällen...
             Jansson, Stefan   UMU   Hur vet träden att det är höst?
             Jansson, Stina   UMU   Integrerad omvandling av skogsrester till metan och karboniserade biobas...
             Jaramillo, Fernando   SU   Lägga grönt till blått: En integrerad uppdatering av globala och regiona...
             Jarsjö, Jerker   SU   Ärvda föroreningslaster från jordbruk: Integrerad bedömning av biofysisk...
             Jarvis, Nicholas   SLU   Röntgentomografi av makroporflöden för förbättrade modellprediktioner av...
             Jass, Jana   ORU   Uppkomst och fortsatt förekomst av resistens mot 3:e generationens cefal...
             Jedvert, Kerstin   swe ivf   Hållbar produktion av förnyelsebara och biologiskt nedbrytbara nonwovens...
             Jensen, Dan Funck   SLU   Biologisk bekämpning av växtpatogena nematoder i ekologisk växtodling me...
             Jensen, Erik Steen   SLU   Förbättrad estimat och reduktion av lustgasemissioner och kolinlagring i...
             Jensen, Per   LIU   Den koordinerade stressresponsen hos höns - detaljerad förståelse genom ...
             Jensen, Per   LIU   Långtidseffekter av tidig stress hos höns - epigenetiska blodmarkörer
             Jeppsson, Knut-Håkan   SLU   Helhetssystem för bättre grisproduktion
             Jeppsson, Ulf   LU   Hållbarhetsanalys av värmeåtervinning ur avloppsvatten
             Jiang, Bin   HIG   ALEXANDER: Automatiserad generation av levande struktur för Biophilia Ur...
             Johannesson, Kerstin   GU   Adaptation to changing marine environments (ACME) - an integrated resear...
             Johannesson, Kerstin   GU   MARFOR - hur marina algskogars påverkas av klimatförändringar
             Johanson, Gunnar   KI   Toxikokinetisk modellering av inre dos i zebrafiskembryon (Danio rerio)
             Johanson, Urban   LU   TRP-jonkanaler i skalbaggar - målproteiner för nya repellenter inom skog...
             Johansson, Erik   LU   Klimatanpassad urban design i södra Sverige - ett nytt planeringsverktyg
             Johansson, Erik   UU   Effektiv och flexibel lågkostnads byggnadsintegrerad hybrid solcell/solf...
             Johansson, Eva   SLU   Livsmedelssäkerhet genom växtförädling - nya gener för gulrost-resistens...
             Johansson, Håkan   LU   Den nya urbana utmaningen? Hållbara välfärdsmodeller i de svenska storst...
             Johansson, Jacob   LU   Pollinatörer och den säsongsmässiga fördelningen av blomresurser
             Johansson, Johanna   SH   En ny skogspolitik på väg: Processen att förhandla och anta ett svenskt ...
             Johansson, Magnus   ORU   Nya strategier för övervakning av virala fästingburna zoonoser
             Johansson, Maria   SU   Effekter av kolinlagringsprojekt i Afrikanska betesskogar och naturbetes...
             Johansson, Maria   LU   Vargar, vildsvin och annat vilt - kulturella ekosystemtjänster och otjä...
             Johansson, Marie   SP   Höga byggnader i trä - konceptstudier
             Johansson, Marie   SP   Dimensionering av förband för vind inducerade sväningningar i höga trähus
             Johansson, Nils   KTH   Institutionella förutsättningar för en cirkulär ekonomi: en jämförelse a...
             Johansson, Roine   MIUN   Organisation av frivilliga vid krishantering
             Johansson, Sanne   LU   Fysiologiska aspekter av rötsvampars aktivitet relevant för förståelsen ...
             Johansson, Therese   SLU   Korttidseffekter av intensiv skogsgödsling på biologisk mångfald: Leder ...
             Johnson, Lena   SLU   Hur forskning och erfarenheter kan öka nyanländas anställningsbarhet sam...
             Johnson, Richard   SLU   Att fördjupa förståelsen för kopplingar mellan vattendrag och ripariska ...
             Johnsson, Filip   CTH   Efterfrågeflexibilitet i framtidens byggnadsstock vid ökande andel varia...
             Johnsson, Jörgen   GU   Beteenderesponser på rekreationsfiske - mekanismer och implikationer för...
             Johnsson, Martin   SLU   Den genetiska grunden för kvantitativa egenskaper hos grisar och höns
             Jongeling, Rogier      Nationella RIktlinjer BIM
             Jonsson, Anna   LIU   Global textilhandel och lokal påverkan på vatten- och livsförhållanden: ...
             Jonsson, Mattias   SLU   Kan redundana predatorsamhällen bidra till stabil biologisk bekämpning i...
             Jonsson, Mattias   SLU   Kan biodiversitet bidra till resilient ogräsreglering?
             Jonsson, Micael   UMU   Mot en ökad förståelse av skogliga ekosystemtjänster
             Jonsson, Per   GU   Integrering av ålgräsets ekologiska och ekonomiska värden för en uthålli...
             Joosse, Sofie   SLU   Fisk i staden. Möjligheter för lokalt baserade livsmedelssystem för fisk.
             Joyce, Alyssa   GU   Naturlig bekämpning av patogena mikroorganismer inom vattenbruksproduktion
             Joyce, Alyssa   GU   Neuroendokrin kontroll av könsdifferentiering och mognad av könsceller h...
             Joyce, Alyssa   GU   Integrerade vattenbruks- och hydroponiska odlingar: Optimering av akvapo...
             Joyce, Alyssa   GU   Hur integrerade jordbrukssystem kan utformas för vatten- och energibespa...
             Jämtgård, Sandra   SLU   In situ studier av kvävedynamik i rhizosfären
             Järhult, Josef   UU   Hållbar användning av antiviraler vid säsongsinfluensa och pandemibereds...
             Jönsson, Anna Maria   LU   Effekter av klimatförändring på trädens försvar mot angrepp av skadeinse...
             Jönsson, Christina   swe ivf   Subsitution i praktiken av prioriterade flourkemikalier för att eliminer...
             Jönsson, Christina   swe ivf   Design för minimerat fibersläpp från textilier
             Jönsson, Erik   LU   Djuret satt på undantag: En undersökning av in vitro-köttets politiska e...
             Jönsson, Mari   SLU   Naturvårdsnyttan med hänsynsytor - från mönster till processer
             Jönsson, Mari   SLU   Metapopulationsdynamik och funktionell diversitet för vedlevande svampar...
             Jörgensen, Peter   SU   En global kompass: Integrering av materialflöden för att bedöma den nati...
             Jørgensen, Finn Arne   UMU   Naturupplevelser i den digitala tidsåldern
             Kadefors, Anna   CTH   Upphandling för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande
             Kadefors, Anna   CTH   Upphandling för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande. Ansökan om...
             Kain, Jaan-Henrik   CTH   Kompakta städer? - Att undersöka kvaliteter, drivkrafter och strategier ...
             Kalantari, Zahra   SU   Planeringsverktyg för åtgärder mot vattenrelaterade skador på väginfrast...
             Kalmykova, Yuliya   CTH   MEI metoden - En kombination av materialflödesanalys och livscykelanalys...
             Kalmykova, Yuliya   CTH   dMFA - Analysverktyg som stöd för faktor 10 på urban distriktsnivå
             Kann, Nina   CTH   Katalytiska metoder för förädling utav molekyler ifrån biomassa
             Kardol, Paul   SLU   Effekter av globala förandringar på interaktioner och kvävecykling i sko...
             Kardol, Paul   SLU   Hur klimatförändringar påverkar den europeiska skogsmarkens mångfald och...
             Kardol, Paul   SLU   Betydelsen av skogarnas mosslager för skogens kolinlagring
             Karlberg, Louise      Urbant organiskt avfall till samhällsfördelar i en cirkulär ekonomi
             Karlfeldt Fedje, Karin   CTH   Behandling av marina sediment förorenade med tenn: nedbrytning, återvinn...
             Karlsson, Björn   HIG   Demonstration och utveckling av Airglass fönster i full skala
             Karlsson, Björn   MDH   Optimering av reversibla termiskt soldrivna värmepumpar
             Karlsson, Hanna   KI   Nanopartiklar i lungan – hur kan upplösning mätas och användas vid model...
             Karlsson, Ida   SLU   Protozoer för att öka sjukdomshämningen i jord
             Karlsson, Isabella   SU   Hudallergen – miljöexponering och hälsoeffekter
             Karlsson, Jan   UMU   Övervakning och förvaltning av Arktiska sjöar i ett föränderligt klimat
             Karlsson, Jens   SLU   Intressegruppers och allmänhetens uppfattning av förvaltningsåtgärder fö...
             Karlsson, Magnus   SLU   Populationsgenomik hos svampen Clonostachys rosea för bättre biologisk b...
             Karlsson, Maths   CTH   Ny förståelse och utveckling av nya röda fosforer för halvledarbelysning
             Karlsson, Mats   CTH   Omgivningspåverkan på grund av djupa schakter i lösa leror
             Karlsson, Mikael   KTH   Policysynergier och klimatförändringar – en kunskapssyntes
             Karlsson, Miriam Frida   SLU   Ökad säkerhet för fruktproducerande bönder i Västafrika baserad på en ök...
             Karlsson, Olov   LTU   Tillväxt av mögelsvampar på modifierade träbaserade produkter under suba...
             Karlsson, Oskar   UU   Epigenetiska förändringar efter exponering för låga nivåer av miljöföror...
             Karlsson, Oskar   SU   Flergenerationseffekter av manlig exponering för anti-androgena miljökem...
             Karlsson, Sigbritt   KTH   Kvalitativ karakterisering av partikelemissioner från nanomaterial
             Karoumi, Raid   KTH   Utökad livslängd av befintliga järnvägsbroar - ökade laster och tåghasti...
             Karrbom Gustavsson, Tina   KTH   Upphandling för hållbart stadsbyggande
             Karstunen, Minna   CTH   Effekterna av klimatförändringarna på släntstabiliteten i sensitiva leror
             Kasimir Klemedtsson, Åsa   GU   Dränerade torvmarker, framtagande av specifika emissionsfaktorer för beg...
             Kasperowski, Dick   GU   Citizen science: collecting and using data for societal change
             Keeling, Linda   SLU   Att förberedas för livets utmaningar och möjligheter: hur tidiga erfaren...
             Keeling, Linda   SLU   Kartläggning av konflikter och samverkan mellan olika mål för hållbar dj...
             Kings, Lisa   SH   Urbana rättviserörelser: Ungdomsaktivism och civilsamhälle i dialog
             Kippler, Maria   KI   Kadmiumexponering och dess inverkan på hormoner som är betydelsefulla fö...
             Kirchmann, Holger   SLU   Framtida växtproduktion bygger på nya sätt att odla våra jordar
             Kirchner, Nina   SU   Havets påverkan på kalvande glaciärer: mätdata, osäkerhet, och simuleringar
             Klatt, Björn   LU   Utvärdering och balansering av kombinerade effekter från insektsmedel oc...
             Klein, Richard   SEI   Transnationell klimatpolitisk styrning: Betydelsen av nya aktörer för en...
             Klingberg, Jenny      Verktygslåda för värdering av ekosystemtjänster av stadens grönska
             Knape, Jonas   SLU   Förbättrade metoder för övervakning av förändringar i djursamhällen
             Knutsson, Per   GU   Kontroversiell Korridor: En undersökning av samhälls-, miljö-, och säker...
             Koca, Deniz   LU   En tvärvetenskaplig forskarskola för främjande av omställning till en bi...
             Koenigk, Torben      Förbättringspotential för klimatprediktion på säsongs- till decennieskal...
             Koenigk, Torben      Kvantifiering av osäkerheter av regionala klimattrender och dess konsekv...
             Kollberg, Ida   SLU   Variation i växtkvalité och insektsreglering - integrering av växtresist...
             Konarska, Janina   GU   Interaktioner mellan träd och klimat i stadsmiljöer: trädtillväxt, hälsa...
             Krab, Eveline   SLU   Kolförluster från tundrajordar – samspelet mellan nedbrytare och ett kli...
             Krejci, Radovan   SU   Kopplingar mellan vatten, moln och aerosol i Arktis
             Kristensen Gluch, Pernilla   CTH   Professionalisering och institutionell omställningsförmåga för hållbart ...
             Kristensson, Adam   LU   Partiklar från sjöfart och hälsopåverkan på den svenska befolkningen
             Kritzberg, Emma   LU   Att förstå orsaker bakom starkt ökande järnkoncentrationer som en föruts...
             Krizsan, Sophie Julie   SLU   Foderbaserade strategier för minskad metanproduktion i relation till vär...
             Krona, Annika      Biotransformation av drav: ökad funktionalitet för nya livsmedelstillämp...
             Kronlid, David   UU   Vilda problem och lärande för en övergång till urban hållbarhet
             Krook-Riekkola, Anna   LTU   CLIM2POWER - Tolka klimatdata som stöd för säsongsplanering av kraftverk...
             Kropp, Wolfgang   CTH   Virtuell design studio för lågfrekventa ljud för att bygga stödjande ino...
             Kubai, Anne   UU   Konflikter och framsteg i Kenya: ett land fångat mellan otrygghet och so...
             Kuchler, Magdalena   UU   Sprickor i EU:s energiframtid: i korsningen mellan säkerhet, övergång oc...
             Kuglerova, Lenka   SLU   Skydd av källflöden från skogsbrukets negativa inverkan: Kostnad och nyt...
             Kuktaite, Ramune   SLU   Utveckling av innovativa bio-baserade kompositer av unik potatisstärkels...
             Kultima, Kim   UU   Ett nytt verktyg för riskbedömning av miljöfrämmande ämnens toxicitet oc...
             Kumpiene, Jurate   LTU   Hållbar hantering av arsenikförorenade material
             Kupryianchyk, Darya   UMU   Integrerad strategi för bedömning av olika mekanistiska drivers effekter...
             Kärrholm, Mattias   LU   Urban design and everyday life choices: On the built environment as a c...
             Kärrmann, Anna   ORU   Bedömning av effekter av plast i marina ekosystem
             Kätterer, Thomas   SLU   Biokol i Kenya - kvalitet, markbördighet och växtproduktion
             Köhler, Claudia   SLU   Epigenetiska verktyg för att underlätta växtförädling
             Köhler, Stephan   SLU   Prestandajämförelse av granulerat aktiv kol under dricksvattenberedningen
             Köhnke, Tobias   swe ivf   Nya hållbara lösningsmedelssystem för tillverkning av textilfiber från s...
             Körnich, Heiner   SMHI   Flerskalig modellering av urban väder på exemplet Stockholm
             Lade, Steven   SU   Samspelet mellan de utvidgade planetära gränsvärdena
             Lagercrantz, Ulf   UU   En ny roll för "små-RNA" i patogenresistens hos skogsträd
             Lagerkvist, Carl-Johan   SLU   Urbaniseringens dynamik: markanvänding, livsmedelsförsörjning och uthåll...
             Laikre, Linda   SU   Kriterier och riktlinjer för att bibehålla genetisk variation för adapti...
             Lammel, Tobias   GU   Toxiska effekter av blandningar av nanomaterial och kemikalier i miljön ...
             Landberg, Rikard   CTH   Rågbaserade fullkornsprodukter för vikt och fettreduktion- RyeWeight stu...
             Landberg, Rikard   CTH   Optimal kost utifrån metabotyp för hälsa och vällevnad
             Landberg, Rikard   CTH   Kost- och mikrobiombaserade metabotyper för bestämning av kardiometabol ...
             Langer, Sarka   IVL   Människor i den byggda miljön, inomhusluftskemi och ventilationsstrategier
             Langton, Maud   SLU   Gelbildningsegenskaper hos proteiner från svenska baljväxter
             Larsbo, Mats   SLU   Riskreducering av kritiska transportvägar för fosfor och pesticider från...
             Larsbo, Mats   SLU   Effekter av markens organiska kolfraktioner på struktur och icke-jämvikt...
             Larsbrink, Johan   CTH   Förbättrad lignocellulosahydrolys genom utveckling av värmetåliga multik...
             Larsen, Rasmus   SEI   Institutionella innovationer för ansvarsfördelning i den filippinska olj...
             Larson, Keith   UMU   Medborgarforskning i Arktis: snö och växtfenologi i ett föränderligt klimat
             Larsson, Anette   CTH   Skummade material för förpackningar och absorbenter baserade på skogsbip...
             Larsson, Anette   CTH   Deign av fuktokänsliga biobaserade syrgasbarriärer genom att systemtiskt...
             Larsson, Ann   GU   Utveckling av ett uthålligt fiske med agnade passiva redskap: utforskand...
             Larsson, Gen   KTH   Introduktion av högvärdesprodukter i bioraffinaderier
             Larsson, Gen   KTH   Bioetanol, bioeten och biopolyeten
             Larsson, Jenny   SLU   Enterococcus hirae, en nyligen påvisad orsak till spädgrisdiarré- utveck...
             Larsson, Joakim   GU   Betydelsen av antibiotika i miljön för uppkomst,selektion och spridning ...
             Larsson, Jörgen   CTH   Tidsanvändning och hållbarhet. Kan nya tidsanvändningsmönster vara en ny...
             Larsson, Mattias   SLU   Hållbar tillgång på ekologiskt klöverfrö - en ödesfråga för det ekologis...
             Larsson, Mattias   SLU   Substratdynamik och ekologiska anpassningar som nyckelfaktorer i bevaran...
             Larsson, Oskar   LU   Klimatförändringarnas påverkan på dimensionering av byggnader och infras...
             Larsson, Stefan   KTH   Utveckling av metodik och verktyg för snabbare och mer rationell utvärde...
             Larsson, Stefan   KTH   Förbättrat beslutsfattande för ett hållbart och kostnadseffektivt underm...
             Larsson, Sylvia   SLU   Höghastighetstorkning av skogsindustriellt slam i vakuum
             Lascoux, Martin   UU   Hur ska björkar anpassa sig till den globala klimatförändringen? Från na...
             Laudon, Hjalmar   SLU   Förbättrat vattenkvalitetsskydd i skogsbruket genom hydrologiskt anpassa...
             Lawrence, Rebecca   SU   Urfolks rättigheter och den globala naturresursutvinningen: gruvdriften ...
             Lawrence, Rebecca   SU   Urfolksrättigheter och den globala naturresursutvinningen: gruvdriften i...
             Lehmann, Philipp   SU   Klimatförändringarnas inverkan på diapaus: implikationer för skadeinsekter
             Leion, Henrik   CTH   Omvandling av biobränsle med metaloxider
             Lendel, Christofer   KTH   Nya nanomaterial från växtproteiner
             Lendel, Christofer   KTH   Mot konstgjort silke från jordbrukets råmaterial
             Leonhardt, Günther   LTU   Förbättrad modellering av grön infrastruktur i gröna avrinningsområden -...
             Leonhardt, Günther   LTU   Bedömning och modellering av grön infrastruktur för urbana avrinningsomr...
             Levin, Lena   VTI   UTVECKLING AV METOD FÖR SOCIALA KONSEKVENSBEDÖMNINGAR FÖR SVENSK TRANSPO...
             Levine, Mark   LU   Misstänksamhetens materialitet: Urbana landskap i Nigeria och Egypten
             Levinsson, Anna   SLU   Trädetablering i framtida urbana klimat - bestämning av kritiska värden ...
             Levinsson, Anna   SLU   Förbättring av urbana träds vitalitet - bestämning av graden av minskat ...
             Li, Jiantong   KTH   Grön utskrift av grafen för grön energilagring
             Lidén, Lars      Produkt- och miljödata - Förvaltning
             Lidskog, Rolf   ORU   skogsbranden i Västmanland: riskhantering, legitimitet och socialt lärande
             Lidström, Susanna   KTH   Att förstå en havsmiljö i förändring: berättelser om havet från 1950 til...
             Liljelind, Ingrid   UMU   Varför blir vissa personer sjuka av inomhusmiljön och andra inte? Ett pr...
             Liljenström, Susanne   GU   Tång med framtida möjligheter - utställning
             Limburg, Karin E   SLU   Att förlora reda på tiden: tvivelaktiga åldersbestämning av Östersjötors...
             Lind, Monica   UU   Bidrar exponering för Bisfenol A till uppkomst av fetma och benskörhet?
             Lind, Nina   SLU   Svenska mjölkbönders beslutsfattande, attityder och motiv till att arbet...
             Lindahl, Björn   SLU   IMPRESS - Mikroorganismer och modeller av kollagring i skogsmark
             Lindahl, Björn   SLU   Prediktiv modellering av kolomsättning i brukad skogsmark baserad på met...
             Lindahl, Göran   CTH   Utveckling av dynamisk beställarkompetens i stora offentliga beställaror...
             Lindahl, Johanna   UU   Citymygg: Urban djurhållning och vektorburna sjukdomar i växande tropisk...
             Lindberg, Ann   SVA   Miljöns betydelse för smittspridning från nötkreatur av VTEC som orsakar...
             Lindberg, Ann      Omberg 2016 - prov- och datainsamling för att bättre förstå mjältbranden...
             Lindberg, Fredrik   GU   CLIMPLAN - ett enkelt och effektivt klimatplaneringsverktyg med fokus p...
             Lindberg, Jan Erik   SLU   Inverkan av tidig kolonisering av tarmflora på födosöksbeteende hos gris...
             Lindberg, Pia   UU   Cyanobakterier för sol-driven förnybar produktion av kemikalier
             Lindbergh, Göran   KTH   Ligninbaserade kolfibrer för nya koncept av litium-jonbatterier och natr...
             Lindbergh, Göran   KTH   Elektrospinning av ligninbaserade nanokolfibrer för nya koncept av litiu...
             Lindell, Ilda   SU   Urbana upplopp: en komparativ studie av Stockholm och London
             Lindén, Sara   GU   Försvarsmekanismer mot infektion i grisens mag-tarmkanal
             Linderholm, Hans   GU   Klimatets påverkan på människors hälsa i pre-industriell tid - en kombin...
             Linderoth, Henrik   HJ   Hinder och drivkrafter för en digitaliseringsdriven branschutveckling
             Lindgren, Gabriella   SLU   Genomikstudier av hästar för att utforska vilka gener som reglerar rörel...
             Lindh, Christian   LU   Är tidig exponering för pesticider skadligt för barns hälsa?
             Lindh, Christian   LU   Vaccinationsskydd och immunologiskt betingad sjukdom hos sexåringar rela...
             Lindroos, Ola   SLU   Reducering av markskador i skogsbruket genom avancerad och sensorbaserad...
             Lindsay, Niklas      Havsplanering för hållbara ekosystemtjänster i Östersjön
             Lindstedt, Malin   LU   Cell-baserade tester för prediktion av immunreaktioner inducerade av xen...
             Lindström, Kati   KTH   Hållbara samhälle och arvpolitik bortom klyftan mellan natur och kultur:...
             Lingegård, Sofia   KTH   Utforskning av cirkulär offentlig upphandling som katalysator för cirkul...
             Linnér, Björn-Ola   LIU   Ett globalt knytkalas: Nya mönster i staters engagemang och prestation i...
             Linnér, Björn-Ola   LIU   VISUAL WATER: En interaktiv visualiseringsplattform för klimatresilient ...
             Lisberg Jensen, Ebba   MAH   ARIEL: Air Pollution Research in Local Environmental Planning Verktyg...
             Lissner, Lauren   GU   EpiLife Teens - Skolbarns och tonåringars psykiska välbefinnande i överv...
             Liu, Johan   CTH   Funtionalized grafen förstärkt cementbaserade material för grönare byggande
             Liu, Johan   CTH   Förbättrade cementbaserad ytskydd / reparation materialer med utnyttjand...
             Liu, Lihong      Undersökning mekanismer bakom skydd inducerades av den levande attenuera...
             Locke Grandér, Barbara   SLU   Hållbar biodling för en hållbar framtid: Europeiska initiativ för varroa...
             Lood, Rolf   LU   Avloppsreningsverk som kritiska reservoarer för resistensgener
             Lorentzen, Johnny   KI   Förekomst och hälsoeffekter av illaluktande kloranisoler från träskyddsm...
             Low, Matthew   SLU   Att bringa ordning i kaos: separera orsaker från effekter för ekosystems...
             Lovlie, Hanne   LIU   Förbättrad stresshantering för förbättrad välfärd: kartläggning av fakto...
             Lu, Weizhuo   LTU   Reducing Pollutant Emissions from Construction: an International Researc...
             Lundblad, Mattias   SLU   Förbättring av inventeringsbaserade kolbalansberäkningar för biomassa oc...
             Lundell, Fredrik   KTH   Kontinuerliga cellulosabaserade fibrer med hög styrka och styvhet
             Lundgren, Karin   CTH   Bedömning av bärförmåga hos befintliga betongkonstruktioner med korroder...
             Lundgren, Thomas      CoClass och LOD. Livscykeltest av CoClass - nya generationen BSAB.
             Lundin, Leif   SP   EcoBerries part 2
             Lundin, Ola   SLU   Optimerad pollinering av åkerbönor för hållbar tillgång till växtprotein
             Lundmark, Linda   UMU   MOBILISERING AV LANDSBYGDEN: POST-PRODUKTIVISM OCH DEN NYA EKONOMIN
             Lundmark, Linda   UMU   Mikro-urbanisering och mobilitet i norra Sveriges glesbygd: utmaningar o...
             Lundmark, Robert   LTU   Storskalig utbyggnad av bioraffinaderier: Nya värdekedjor, produkter och...
             Lundquist, Per-Olof   SLU   Kvävefixerande lupiner i svenskt jordbruk: förekomst och betydelse av ro...
             Lundqvist, Johan   SLU   Toxicitets-pathways - en ny strategi för bedömning av vattenkvalitet.
             Lust, Ellen   GU   Urbaniseringens utmaning för den offentliga styrningen: Sociala institut...
             Lyon, Steve   SU   Jordbruksvatten Innovationer i tropikerna
             Löf, Magnus   SLU   Manipulering av smågnagares födosök efter nedgrävda frön: Möjligheter fö...
             Löf, Magnus   SLU   Skötsel av blandskog: Minskad risk, ökad motståndskraft (REFORM)
             Löfkvist, Klara   SP   Integrarde sensorer för vattenkontroll gällande växtnäring och växtskydd...
             Löfstedt, Christer   LU   Växtfabriker för hållbar produktion av insektsferomoner
             Löfstedt Filipsson, Helena   LU   Orsaker och verkan av kustnära marin försurning
             Löfström, Charlotta   SP   Säkert och energieffektivt tappvarmvatten - kontroll av Legionella i bio...
             Löndahl, Jakob   LU   Hur påverkas luftburen smitta av inomhusmiljön?
             Löndahl, Jakob   LU   Vilken effekt har fuktighet på luftburen smittspridning?
             Lööv, Anna Olovsdotter   LU   Decentraliserad stolthet. En etnografisk studie av Pridefestivaler borto...
             Mack, Jennifer   UU   "Parker kring hus": landskap som resurs i den urbana periferin från Reko...
             MacLeod, Matthew   SU   WEATHER-MIC - How microplastic weathering changes its transport, fate an...
             Magnusson, Dick   LIU   Mobilizing grassroots capacities for sustainable energy transitions: pat...
             Magnusson, Kerstin   IVL   PLASTOX - Direct and indirect ecotoxicological impacts of microplastics ...
             Malmberg, Maja   SLU   Neurotropa virus hos grisar och deras roll i kongenital sjukdom
             Malmgren Fänge, Agneta   LU   Långtidseffekter av bostadsanpassningar för individ och samhälle samt im...
             Malmqvist, Inga   CTH   Är samverkan med lokalsamhället en väg för arkitekter och byggherrar att...
             Malmqvist, Tove   KTH   Prestandaindikatorer för certifiering av hållbara stadsdelar
             Malmström Jonsson, Eva   KTH   Algbaserat trälim för spånskivor
             Mangold, Mikael      NBI, Nationell Byggnadsspecifik Information – Lägesbeskrivning, analys o...
             Mangold, Mikael      Aggregering - Desensibilisering - Digitailisering
             Manzoni, Stefano   SU   Att öka produktivitet och hållbarhet i jordbruket genom ökad diversitet ...
             Marsalek, Jiri   LTU   Dagvattenrening med avancerad modulteknik för att skydda recipienter
             Marschall, Hanns-Ulrich   GU   Kostmodulering av tarmmikrobiota som utlösare av leverhälsa: Gallsyrans ...
             Martin, Jonathan   SU   “NonTarget” Atmosfärsobservatorier (NTAO) för Upptäckt av Nya Miljöföror...
             Martin, Michael      Influencing Sustainable Food Consumption through the use of Sustainable ...
             Martin, Roman   GU   Efterfrågans betydelse för regional utveckling - livsmedelsindustrin i o...
             Martinelli, Anna   CTH   KRAFTFULL CELLULOSA
             Martinsson, Bengt   LU   Vulkanisk aerosol i stratosfären och dess variabla klimatpåverkan från å...
             Mata Las Heras, Erika      Klimatpolitikens för urbana hushåll – Attityder och betydelse
             Matti, Simon   LTU   Klimatlagar som ett verktyg för miljöpolicyintegrering - en komparativ s...
             Mattiasson, Bo   LU   Avloppsereningsverk som kritiska reservoirer för resistencegener
             Mattisson, Tobias   CTH   Spårämneskemi med syrebärare
             McConville, Jennifer   SLU   Gamification av sanitetsplanering: En undersökning av teknisk och samhäl...
             McKie, Brendan   SLU   Att öka förståelsen för kopplingar mellan grön och blå infrastruktur för...
             McKie, Brendan Gerard   SLU   Utredning av interaktioner emellen multipla stressfaktorer och deras eff...
             McLachlan, Michael   SU   Extrapolering av persistens från laboratorieförsök till naturlig miljö
             Mehlig, Bernhard   GU   Modellering av storleksfördelningen hos små vattendroppar i turbulenta moln
             Meier, Markus   SMHI   Uppskatta kvävefixering i tidigare och framtida klimat för Östersjön
             Meier, Markus   SMHI   STORMWINDS - Strategic and Operational Risk Management for Wintertime Ma...
             Meier, Markus   SMHI   Baltic APP 1
             meiton, kristina      Stadsförnyelse och forskning on the go. Att tillgängliggöra kunskap och ...
             Mellerowicz, Ewa   SLU   CAZymes som genetiska faktorer av trä, fiber och cellväggs egenskaper i ...
             Menzel, Carolin   KTH   Använda biprodukter från livsmedelsindustrin för förnybar livsmedelförpa...
             Mestres Beà, Gemma   UU   Minska djurförsök med användning av en ny metod för att utvärdera de bio...
             Metcalfe, Daniel   LU   El Niño 2015 – påverkan på tropiska skogar: direkta effekter och långsik...
             Milestad, Rebecka   KTH   Healthy growth: From niche to volume with integrity and trust
             Miller, Paul   LU   Vikten av växelverkan mellan biosfären och atmosfären för regionalt klim...
             Mirazimi, Ali   KI   Epidemiological models for control of arboviral disease for Europe
             Mjörnell, Kristina   LU   Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållb...
             Mjörnell, Kristina      NBI, Nationell Byggnadsspecifik Information – metodologi och applikationer
             Moazzami, Ali   SLU   En validerat metabolomikmetod för utredning av metabola föden hos männis...
             Modin, Oskar   CTH   Biosorption i aktivslamprocessen: Mekanismer, kinetik och konsekvenser f...
             Mogodiniyai Kasmaei, Kamyar   SLU   En biologisk metod för förbättrad fibernedbrytning av foder till idissla...
             Mont, Oksana   LU   Urban Reconomi: delning för cirkulär resurseffektivitet
             Montin, Stig   GU   Medborgardeltagandets effekter: en kartläggning och utveckling av den ko...
             Moore, Edward   GU   Inverkan av Medelhavsdiet, inflammation och mikrobiom på placksårbarhet ...
             Morf, Andrea   GU   BaltSpace 2 - Towards Sustainable Governance of Baltic Marine Space
             Morrell Darby, Jane   SLU   Nya metoder att ersätta eller minska antibiotikaanvändning i spädningsvä...
             Moschou, Panagiotis Nikolaou   SLU   En ny metod för att förbättra tillväxten av grödor utan transgener
             Moshfegh, Bahram   LIU   Ändamålsfastigheter - Renovera eller bygga nytt
             Movaffaghi, Hamid   HJ   Multi-kriterieanalys för Hållbar Byggprocess
             Murphy, Kathleen   CTH   Nya fluorescens-baserade indikatorer på dricksvatten desinfektion
             Murphy, Kathleen   CTH   Förbättrad specificitet för övervakning av dricksvattenbehandling.
             Mususa, Patience   NOAF   Den urbana klimatpolitikens styrning och tillämpning samt omställningsfö...
             Müller, Bettina   SLU   Analys och förståelse av det väte- och metanproducerande maskineriet hos...
             Müller, Dieter   UMU   SALIENSEAS: Att göra klimattjänster relevant för den marina transportsek...
             Müller, Dieter K.   UMU   Hur gör man med dessa "osynliga" invånare? Landsbygdskommuner och deras ...
             Månsson, Johan   SLU   Att minimera konflikten mellan naturvård och lantbrukare: Förutsäga och ...
             Mårald, Erland   UMU   Ta ner himlen på jorden: Hur skogen kan användas för att göra klimatfråg...
             Mårtensson, Anna   SLU   ReSolVe
             Mårtensson, Linda-Maria   SLU   Generic bio-inventory of functional soil microbial diversity in permanen...
             Mörkenstam, Ulf   SU   Sametingen som representativa organ för det samiska folket: En jämförand...
             Nadeau, Elisabet   SLU   Ökad produktivitet, resurseffektivitet och produktkvalitet för att öka d...
             Nascimento, Francisco   SU   Bentisk mångfald på en ekosystemnivå: Användning av meiofauna för att bä...
             Nedergaard, Jan   SU   Förmedlar den bruna fettvävnaden hälsofarliga metabola effekter av PFOA?
             Neset, Tina-Simone Schmid   LIU   Identifiering av tröskelvärden för missanpassning i nordiskt jordbruk
             Nettelblad, Carl   UU   Kostnadseffektiv gentestning i djur- och växtförädling med nya beräkning...
             Ngai, Edith   UU   CRUNCH - Klimatbeständiga Urbana Nexus-val: Operationalisering av Nexus ...
             Nielsen, Anders Busse   SLU   Skogar för framtidens städer – lärdommar ifrån tre decennier med experim...
             Nielsen, Christel   LU   Överföring av perfluorerade alkylsyror från mor till barn under gravidit...
             Nielsen, Jens   CTH   Fett från trä: Optimering av jästsvampen Yarrowia lipolytica för produkt...
             Nielsen, Tim   SP   COSUS - Consumers in a sustainable food supply chain: understanding barr...
             Niittylä, Totte   SLU   Nanoved
             Niittylä, Totte   SLU   VED BIOMASSA FÖR BIOEKONOMI
             Nik, Vahid   LU   Anpassning av byggnader och energisystem till osäkra framtida förhålland...
             Nilsson, Anders S   SU   Bacteriophage lysins as alternatives to antimicrobial treatment
             Nilsson, Annika   SEI   Förvaltningen av Arktis in en tid av globala förändringar: En kritisk ge...
             Nilsson, Christer   UMU   Ett ramverk för att förutsäga framgång med vattendragsrestaurering
             Nilsson, David   KTH   Hur lokal innovation bidrar till systemförändring och mer hållbara vatte...
             Nilsson, Douglas   SU   Emissionsfaktorer för bromspartiklar och vägdamm baserat på direkta mikr...
             Nilsson, Fredrik   CTH   "Architecture in the Making": Arkitektur som en skapande disciplin och m...
             Nilsson, Henrik   GU   En bioinformatisk plattform för att integrera högeffektiv DNA-sekvenseri...
             Nilsson, Maria   UMU   HOusehold Preferences for reducing greenhouse gas Emission in four Europ...
             Nilsson, Marie-Charlotte   SLU   Återhämtning och resiliens hos vegetation, markorganismer och ekosystemp...
             Nilsson, Mats   SLU   Användande av laserskanning (LiDAR) för att modellera produktionen av me...
             Nilsson, Peter   SU   Kan milljöpolitik minska ojämlikheten i barns långsiktiga livschanser? E...
             Nilsson, Urban   SLU   Blandskog - Skötselstrategier för bättre balans mellan biomassaproduktio...
             Nilsson (prev. Grandinson), Katja   SLU   God benhälsa hos suggor - bättre fenotyper för genetisk och genomisk sel...
             Ninkovic, Velemir   SLU   Multifunktionella odlingssystem - länkning av växt-växt interaktioner, i...
             Ninkovic, Velemir   SLU   Tidig upptäckt av virussjukdomar i potatis med hjälp av infraröd teknik
             Nissling, Anders   UU   INSPIRE Integration Spatlal processes into ecosystem models for sustaina...
             Nohrstedt, Daniel   UU   Förutsättningar för effektiv lokal samverkan i hanteringen av naturhände...
             Norberg, Peter   GU   Kartläggning av patogener i miljön och deras interaktion med sina värdar
             Nordberg Karlsson, Eva   LU   Värdeökning av socker-plattformen från marina makroalger med hjälp av en...
             Nordberg Karlsson, Eva   LU   ThermoFactories - Thermophilic cell factories for efficient conversion o...
             Nordberg Karlsson, Eva   LU   Innovativ bearbetning av tång för nya, hälsosamma livsmedelsprodukter oc...
             Norder, Helene   GU   Identifiering av kända och nya virus i vatten och deras spridning i befo...
             Nordin, Maria   UMU   Effekter av buller, socioekonomisk status och gener i sambandet mellan l...
             Nordlander, Göran   SLU   Bättre skogsföryngringar genom att stärka plantans försvar mot snytbagga...
             Nordlund, Lina   SU   Sjögräsekosystem - funktion och bevarande: en tvärvetenskaplig studie
             Norén, Fredrik   IVL   BASEMAN I - Defining the baselines and standards for microplastics analy...
             Norén, Karin   SU   Evolution och inavel i en liten population
             Norgren, Magnus   MIUN   NovoCell - Användning av nativ cellulosa i dispersioner och funktionella...
             Norrby, Andreas      Gemensam finansiering av viss skogsrelaterad forskning 2017 (Skogforsk)
             Norrman, Jenny   CTH   Hållbar resursanvändning av undermarksrymden
             Norrman, Jenny   CTH   Möjligheter att bereda stadsnära förorenad mark för biobaserad produktion
             Norström, Albert   SU   En global analys av ekologiska jämviktslägen i korallrev: utbredning, dr...
             Nour-Eddine Tag-Eldeen, Zeinab   SLU   Ungdomsrörelsens Potential Att Skapa Ökad Resilience I Samhället
             Nour-Eddine Tag-Eldeen, Zeinab   SLU   Deltagande Teater: Röster från Utkanten
             Nydén, Magnus   CTH   Formulering av sinneskemikalier för hållbart växtskydd mot insekter
             Nygård, Yvonne   CTH   Genetiska biosensorer för utvecklingen av bättre cellfabriker för produk...
             Nylander, Tommy   LU   Oligomera alkylglycosider - hållbar produktion av en ny klass av bionedb...
             Nässén, Jonas   CTH   Peak car: analys av trender för bilanvändningen och deras betydelse för ...
             O´Reilly, Ciarán   KTH   En metod för att inkludera miljörelaterade effekter i tidiga skeden av u...
             Odelius, Karin   KTH   Säkra plaster – biobaserade och isocyanat fria polyuretaner med grön kemi
             Ohlsson Andersson, Åsa   SLU   Genetiska markörer för kardiomyopati hos katt
             Ojala, Maria   ORU   Att visa på en hållbar framtid genom mataktivism: Hur unga hanterar spän...
             Olausson, Ulrika   HJ   Naturen möter nätverkssamhället: Medborgares sociala representationer av...
             Oliva, Jonas   SLU   Diplodia pinea ett nytt hot mot tall i Sverige
             Oliva, Jonàs   SLU   Utveckling av en strategi för att detektera och reagera mot invasiva sko...
             Olofsson, Bo   KTH   Uthållig vattenförsörjning i kustområden under klimatstress
             Olofsson, Johan   UMU   Effekten av herbivorer på näringscirkulation och primärproduktion: betyd...
             Olshammar, Gabriella   GU   Måste kulturellt präglad stadsförnyelse leda till gentrifiering eller ka...
             Olson, Åke   SLU   Friska granfrön: Populationsgenomik och epidemiologi hos svampen Thekops...
             Olson, Åke   SLU   Växtskydd för hållbar livsmedelsproduktion
             Olsson, Anders   LINNE   CT-skanning och betydelsen av kvistar i konstruktionsvirke
             Olsson, Fredrik   LU   Hållbar och resurseffektiv styrning för produkter med begränsad livstid
             Olsson, Håkan   SLU   Dataassimilering för ett hållbart skogsbruk
             Olsson, Jonas   SMHI   Småskaliga nederbördsextremer (SPEX): utnyttjande av väderradar för förb...
             Olsson, Jonas      URBANA ÖVERSVÄMNINGSPROGNOSER PÅ OLIKA SKALOR
             Olsson, Lennart   LU   LUCID - Lund University Centre of Excellence for integration of social a...
             Olsson, Lina   MAH   Planering vis-a-vis fastighetsutveckling: en studie av den sociala, rums...
             Olsson, Lisbeth   CTH   Förädling av inhemska förnybara råvaror till värdefulla bulk- och finkem...
             Olsson, Lisbeth   CTH   Skräddarsydda ammonium lyaser för nya biobaserade mikrobiella cellfabrik...
             Olsson, Louise   CTH   Alternativbränsleproduktion med användandet av biooljor från skogssektor...
             Olsson, Louise   CTH   Kombinerade experiment och kinetikmodellering för ligninvalorisering til...
             Orru, Hans   UMU   NanoOffice - Nanopartiklar i nya och renoverade kontorsbyggnader
             Orth, Matilda      Utvärdering av styrmedel för hållbar regional utveckling
             Oskarsson, Patrik   SLU   Kolkonflikter: Lokal delaktighet i beslut för förbättrad hållbarhet och ...
             Oskarsson, Patrik   SLU   Deltagande miljöövervakning: Aktiva medborgare för minskade luftföroreni...
             Ottosson, Henrik   UU   En ljusinducerad väg till nya hållbara smörjoljor
             Oudin, Anna   LU   Hur påverkar partiklar från vedeldning vår hälsa?
             P. C. Bernardo, Luis Ricardo   LU   Kombination av sol- och membranteknik för torkning och konservering av f...
             Pagels, Joakim   LU   Primära och sekundära emissioner från biodrivmedel - Förändrade emission...
             Pallikunnel Mathew, Aji   SU   CEREAL - Improved and resource efficiency throughout the post-harvest ch...
             Palm, Matilda   CTH   Cultivating resilient landscapes - opportunities for restoring degraded ...
             Parducci, Laura   UU   Ekosystem och artutbredning förändringar över tiden: en metagenomisk und...
             Parsons, David   SLU   MIX-ENABLE Flera djurslag på gården – för ökad hållbarhet i ekologisk dj...
             Partl, Manfred   KTH   Mekaniska beteendet hos stenbaserade infrastrukturmaterial vid stora def...
             Pasanen Mortensen, Marianne   SU   Kaskadeffekter av markanvändning och klimat i jordbrukslandskapets fågel...
             Pausata, Francesco Salvatore Rocco   SU   Paleo-begränsningar av monsunens utveckling och dynamik
             Pavia, Henrik   GU   "Wasting disease" i ålgräs - betydelsen för ålgräsängars dynamik, förval...
             Pedersen, Eja   LU   Hållbar inomhusmiljö i flerbostadshus efter renovering - helhetssyn utif...
             Pedersen, Emma   SP   Medverkan i en EURL ECVAM-koordinerad valideringsstudie av en in vitro t...
             Peichl, Matthias   SLU   Hur påverkas flödet av växthusgaser i beskogade torvmarker av dikning oc...
             Peichl, Mattias   SLU   Resulterar en hållbar produktion av biomassa under den nuvarande svenska...
             Peralta Tapia, Andres   UMU   Hur påverkar klimatförändringar vattenkvalitet i boreala och tempererade...
             Persson, Anders   UU   Nästa generations isotopanalys i fält
             Persson, Anna   LU   Att bygga städer för att hysa både människor, biologisk mångfald och eko...
             Persson, Bengt   SLU   När kommunerna sätter forskningsagendan - modeller för kompetens- och ku...
             Persson, Bengt   SLU   Ekostaden Augustenborg, lärdomar och erfarenheter – en integrerad proces...
             Persson, Frank   CTH   Kväverening från avloppsvatten med anammox för en låg resursförbrukning ...
             Persson, Jens   SLU   När snön smälter: Rovdjursförvaltning och ekologi i tider av förändring
             Persson, Kenneth M.   LU   Vattenforskarskola
             Persson, Martin   CTH   Analys av hur internationell handel med jordbruksprodukter bidrar till v...
             Persson, Åsa   SEI   Styrning av klimatanpassning i en globaliserad värld
             Persson, Åsa      Forskning för Agenda 2030: översikt av forskningsbehov och vägar framåt
             Persson Waller, Karin   SVA   Juvereksem och hasskador hos mjölkkor - djurskyddsproblem i stort behov ...
             Persson Waye, Kerstin   GU   Stödjande akustik i förskola ur ett barnperspektiv
             Peters, Gregory   CTH   Teknik- och beteendeförändring för en mer hållbar textillivscykel
             Peterson, Garry   SU   Frön av en bra Anthropocene: ett svenskt perspektiv
             Petersson, Hans   SLU   Mobilisering och Uppföljning av Klimatpositiva Insatser inom Skog och Sk...
             Petranikova, Martina   CTH   Utveckling av energisnåla material från sekundära källor
             Pettersson, Fredrik   UU   Dynamiken hos genregulatoriska nätverk som funktion av stress i Mykobakt...
             Pettersson, John   SVA   Evolutionär profilering av nya varianter av influensavirus
             Pettersson, Katarina   SLU   Entreprenörskap som "empowerment"? Genusrelaterade möjligheter och utman...
             Pettersson, Thomas   CTH   Att bygga broar mellan vetenskap och samhälle - berättelser som ökar kun...
             Peura, Sari   SLU   Okända processer som minskar utsläpp av växthusgaser från våra sjöar
             Pickova, Jana   SLU   ADVANCED BIOTECHNOLOGY FOR INTENSIVE – FRESHWATER AQUACULTURE WASTEWATER...
             Pierson, Don   UU   Predicting in-lake responses to change using near real time models (PROG...
             Pierson, Don   UU   Integrering av klimatsäsongsprognos och modellering av ekosystemen för e...
             Piikki, Kristin   SLU   Beslutsunderlag för hållbar markanvändning i småskaligt jordbruk i Östaf...
             Pilgård, Annica   SP   Funktionell transkriptomik, proteomik och metabolomik i nedbrytning av t...
             Pinhassi, Jarone   LINNE   BLUEPRINT Biological lenses using gene prints
             Plaza, Elzbieta   KTH   Potentialen hos innovativ teknik att ge ökad hållbarhet för avloppsrenin...
             Pleijel, Håkan   GU   Rensa luften med växter – kan urban vegetation minska exponeringen för PAH?
             Polk, Merritt   GU   Konflikthantering i stadsplanering: Betydelsen av kunskapsintegrering fö...
             Polvi, Lina   UMU   Naturlig vattendragsform i norra Sverige-- analys av bottensedimenttrans...
             Porcel, Mario   SLU   EcoOrchard
             Poudel, Bishnu Chandra   LINNE   Totala kolbalansen för svenskt skogsbruk: Utvärdera riktlinjer för klima...
             Powell, Neil   UU   MIRACLE 3
             Powell, Neil   UU   Omvandling av GHG- utsläpp och näringsämnen till en samhällsvinst
             Powell, Stina   SLU   Värdet av aktörssamverkan i forskning för hållbar utveckling- en genus o...
             Pyo, Sang-Hyun   LU   Biobaserade och koldioxidneutrala kemikalier och polymerer från CO2 och ...
             Pålsson, Henrik   LU   Paradoxer för förpackade produkter i en cirkulär ekonomi
             Pärt, Tomas   SLU   Når nyskapade och restaurerade våtmarker målet att öka biologisk mångfal...
             Qviström, Mattias   SLU   I joggingens spår - om nya rörelsemönster och hälsosam stadsutveckling
             Qviström, Mattias   SLU   Välfärdens landskap och den täta staden
             Qviström, Mattias   SLU   Hållbar mobilitet i den täta staden: en studie av rekreationsmönster i d...
             Raaholt, Birgitta      Innovativ processteknik för grönsaker och potatis
             Rabo, Annika   SU   Tid och utveckling i Sidi Bouzid, Tunisien
             Rahe, Ulrike   CTH   Smarta hållbara kontor - ett verkligt "arbetslab" som demonstrator för f...
             Rahman, Syed Moshfiqur   UU   Exponering för järn och miljö förorenings under forsterlivet och dess as...
             Raitio, Kaisa   SLU   Konstruktivitet och destruktivitet i naturresurskonflikter - Analytiskt ...
             Ramstedt, Madeleine   UMU   Akvatiska biofilmer som reservoir för läkemedel
             Randrup, Thomas   SLU   Ekosystemtjänster från stadens privatägda trädbestånd
             Ranius, Thomas   SLU   Värdet av lågproduktiv skog för biologisk mångfald
             Ranius, Thomas   SLU   Biobränsleuttag från skog med bibehållen biologisk mångfald och ekosyste...
             Ranius, Thomas   SLU   Direkta och indirekta effekter av klimatförändringar: konsekvenser för n...
             Rasmusson, Allan   LU   Att matcha växter till symbionter; Sockerbetors genetiska kapacitet att ...
             Rasmusson, Lina   GU   Kalcifierande alger som paleoklimatarkiv-en studie av historiska salthal...
             Rayner, David   GU   Realistiska lokala klimattidsserier matchade till klimatpolitiska mål (t...
             Rehn, Therese   SLU   Vinnande vänskap: att hitta kärnpunkter i lyckade relationer mellan djur...
             Rehn, Therese   SLU   Vänner för livet - en livsstudie av hundar och deras ägare
             Rengefors, Karin   LU   Ett naturligt, men ibland besvärligt fenomen: Var, när och varför uppstå...
             Revadi, Santosh   SLU   Autographa gamma: söka efter semiochemicals från växter, insekter och mi...
             Rhodin, Marie   SLU   Rörelseasymmetrier i den svenska ridhästpopulationen- biologisk variatio...
             Rhodin, Marie   SLU   Gör det ont?- identifiering av ortopedisk smärta hos stora djur
             Righard, Erica   MAH   ´Governance´ och lokal integration av migranter och flyktingar i Europa
             Riipinen, Ilona   SU   Nya metoder för att kvantifiera effekten av markanvänding på luftkvalite...
             Rinne, Janne   LU   Mot full förståelse av boreala skogar som en del av klimatsystemet : Rol...
             Risérus, Ulf   UU   Cirkulerande fettsyror som biomarkörer för kolhydratintag: viktiga verkt...
             Rising, Anna   SLU   Ett nytt lungsurfaktant för behandling av luftvägssjukdomar hos djur
             Rocha, Juan   SU   Kaskadeffekter av regimskiften: undersökning av oönskade återkopplingar ...
             Rocklöv, Joacim   UMU   Globala spridnings- och utbrottsscenarier av Aedes myggor och Zika i ett...
             Rocklöv, Joacim   UMU   ISIpedia: ett uppslagsverk innehållande sektorsövergripande klimatkonsek...
             Rockström, Johan   SU   En tredubbel grön revolution för regnförsörjt jordbruk - potentiella syn...
             Rockström, Johan   SU   Grönvattenrevolution i Afrika - utforska transformationsmöjligheter att ...
             Rodrigues de Miranda, Joachim   SLU   Symbiotiska bakterier och sjukdomar hos honungsbin - från grundforskning...
             Rodrigues de Miranda, Joachim   SLU   MIKROBIELLA FAKTORER AV BETYDELSE FÖR ÖVERLEVNAD I EN SVENSK VARROA-RESI...
             Rodrigues De Miranda, Joachim   SLU   Socialt immunförsvar hos honungsbin: Virusinfektionens roll i hygieniskt...
             Rodriguez Recio, Mariano   SLU   Främmande arter i tid och rum – förutsäga expansion och invasionskorrido...
             Rodriguez-Martinez, Heriberto   LIU   Reglerar signalkomponenter i sädesvätska fertiliteten hos produktionsdjur?
             Rohracher, Harald   LIU   Uthålligt byggande och planering från ett socio-tekniskt perspektiv
             Roos, Anders   SLU   Hållbara affärsmodeller för skogliga värdekedjor i Afrika söder om Sahara
             Roos, Stefan   SLU   Identifiering av synbiotika med en potential att motverka problem relate...
             Rosemarin, Arno      PEGaSus - Fosforflöde och effektivitet i enkelmagade djur (Gallus gallus...
             Rosén, Lars   CTH   Riskhantering vid grundvattensänkning i sättningskänsliga områden: Kostn...
             Rosén, Lars   CTH   SAFIRE - Sustainability Assessment For Improved Remediation Efficiency
             Rosén, Lars   CTH   Beslutsstödssystem för hållbar regional vattenförsörjning
             Rosén, Lars   CTH   REMCOST - TLLFÖRLITLIGA UPPSKATTNINGAR AV ÅTGÄRDSKOSTANDER INOM FÖRORENA...
             Rosenberg, Olle   SF   Kan användning av insekticider leda till populationstillväxt av arter so...
             Rosqvist, Gunhild Ninis   SU   Bestämning av spridning och effekter av flygbränsleförorening efter flyg...
             Rotander, Anna   ORU   Undersökning av samband mellan långlivade organiska miljögifter och plas...
             Rousk, Johannes   LU   Markmikroorganismernas beroende av vattentillgänglighet och svar på extr...
             Rubene, Diana   SLU   Hur kan fåglar hjälpa växter? Interaktioner mellan naturliga fiender och...
             Rubin, Carl-Johan   UU   Genomikstudier i häst - storskalig DNA-sekvensering och bioinformatik f...
             Rudén, Christina   SU   Kemikaliekontroll och Cirkulär Ekonomi -- Incitament, hinder och lösningar
             Rudolphi, Jörgen   SLU   Risk för invasion? Contortatall (Pinus contorta) som potentiellt invasiv...
             Rummukainen, Markku   LU   Klimatförändringar, markanvändning och vegetationsdynamik; Sydamerika
             Rumpunen, Kimmo   SLU   SUSMEATPRO part 1 - Sustainable plant ingredients for healthier meat pro...
             Rutgersson, Anna   UU   Integrerat program för monitoring av växthusgaser för Östersjön
             Ryberg, Martin   UU   Diversitet och produktion av matsvamp som brukas av lokalbefolkning i vä...
             Rydberg, Sara   SU   Produktion och effekt av neurotoxinet BMAA på hållbara vattenbruk i Öste...
             Rydhmer, Lotta   SLU   Hållbar grisproduktion genom förbättrat foderutnyttjande
             Rüegg, Joelle   KI   Hormonstörande kemikaliernas effekter på blod-hjärn barriären
             Rylander, Lars   LU   HUR PÅVERKAR HORMONSTÖRANDE MILJÖGIFTER OCH LUFTFÖRORENINGAR FOSTERTILLV...
             Rylander, Lars   LU   Vilken betydelse har hormonstörande miljögifter för risken att få preekl...
             Rütting, Tobias   GU   För att identifiera möjligheter att begränsa förluster av gödselkväve fr...
             Räisänen, Christine   CTH   Kartläggning av mellanchefers arbetssituation och ledarskapspotential i ...
             Rönnberg, Jonas   SLU   Heterobasidion root infections on Scots pine - a cryptic threat to susta...
             Rönnberg-Wästljung, Ann-Christin   SLU   Biomassa från Salix för en biobaserad ekonomi
             Röös, Elin   SLU   Innovativa livsmedel från baljväxter för ökad resurseffektivitet i livsm...
             Sadrizadeh, Sasan   KTH   Ny generation av ventilation i operationssalar på sjukhus
             Safdari, Majid   KTH   Design, syntes och karakterisering av blyfria organisk-oorganiska hybrid...
             Sahlin, Ullrika   LU   Kvalitet i evidensbaserade metoder - Uppskalning av osäkra ekosystemtjän...
             Salihovic, Samira   UU   Metabolomics för att studera persistenta organiska miljögifters påverkan...
             Salomon, Eva   JTI   Rötrest ett värdefullt gödselmedel i ekologisk produktion med mervärden ...
             Salomon, Eva      POWER (Bevisad välfärd och resiliens i ekologisk grisproduktion)
             Samec, Joseph   SU   FLP, en grön kemilösning på en stor utmaning inom kemin
             Samnegård, Ulrika   LU   Pollinatörseffektivitet – inverkan av interagerande pollinatör- och växt...
             Samuelsson, Bo      Revidering av AB 04 och ABT 06
             Samuelsson, Tobias   HJ   Mångfunktionella utomhusmiljöer som främjar hälsa och hållbarhet: en stu...
             Sand, Håkan   SLU   Vargens återkomst – konsekvenser för hållbar användning av naturresurser
             Sandberg, Ann-Sofie   CTH   Ett nytt sätt att motverka järnbrist: Bioberikning av bröd med hjälp av ...
             Sandberg, Dick   LTU   Experimentella studier av kapilära fenomen i biobaserade material
             Sandberg, Dick   LTU   Träsvetsning - sammanfogning utan lim
             Sandblom, Erik   GU   Fysiologisk plasticitet och adaptation till temperatur i fisk - Den uppv...
             Sandblom, Erik   GU   Känslighet för interagerande miljöstressorer i fisk: betydelse av fysiol...
             Sandegren, Linus   UU   Antibiotika och antibiotikaresistens i avloppsvatten: Hur påverkar låga ...
             Sanderson Bellamy, Angelina   SU   Förvandlingen av Costa Ricas skogar: omfattning, orsaker och miljöeffekter
             Sandgren, Mats   SLU   Mikrobiell omvandling av hemicellulosa till fettsyror för production av ...
             Sandström, Annica   LTU   Omstridd policyförändring: koalitioner, lärande och förhandling i skapan...
             Sandström, Camilla   UMU   Hållbar landsbygdsutveckling - på vems villkor?
             Sannel, Britta   SU   Tinande permafrost: Hur påverkas subarktiska torvmarker av klimatförändr...
             Sarkadi, Anna   UU   Långsiktiga effekter av populationsbaserade interventioner för föräldrar...
             Sarlöv Herlin, Ingrid   SLU   Landskapet som gick upp i rök. Förändrad landskapsrelaterad identitet ho...
             Sasic Kalagasidis, Angela   CTH   Användning av tak för att minska risken för översvämning orsakade av sky...
             sawas, amiera      Integrering av konfliktanalys i projekt för förnybar energi: möjligheter...
             Savenkov, Eugene   SLU   Potatismopptoppvirus - virustransport i växter och utveckling av bättre ...
             Scheers, Nathalie   CTH   Säker berikning av livsmedel: Sambandet mellan järntillskott och colon c...
             Schelin, Jenny   LU   Integrerad genom, proteom och mikroskopi approach för ny kunskap om bety...
             Schewenius, Maria   SU   De planetära gränserna: VR-upplevelsen
             Schlyter, Fredrik   SLU   Hundnäsa mot skogskador
             Schmid Neset, Tina-Simone   LIU   Citizen Sensing - Urban klimatresiliens genom riskhanteringssystem som b...
             Schnürer, Anna   SLU   Livsmedelsavfall till odlad fisk - utveckling av en unik mikrobiell två-...
             Schroeder, Martin   SLU   Utbrottsrisk för ett tvåarters barkborresystem - relativ betydelse av fa...
             Schroeder, Martin   SLU   Introduktion av främmande trädslag i Sverige - riskerna för skador orsak...
             Schroeder, Martin   SLU   Etablering och tidig upptäckt av invasiva skogsskadeinsekter
             Schumann, Barbara   UMU   Hälsoeffekter i förhållande till vädertyper i Sverige i kontexten av dem...
             Schumann, Barbara   UMU   Resilienta folkhälsa i samband med storskalig migration som följd av tor...
             Schwelm, Arne   SLU   Studier av jordburna protist-patogener med tonvikt på vilsporsbiologi
             Schäfer Elinder, Liselotte   KI   Främja hållbara matvanor genom optimerade skolmåltider
             Seftigen, Kristina   GU   Hydroklimatet i Norra Europa över de senaste 1000 åren: en jämförelse oc...
             Serrano, Erik   LU   Modifierat trä för utomhuskonstruktioner
             Sevilla Ziegler, Friederike      Syntes av miljö- och nutritionsdata för sjömat- en bas för optimering av...
             shakeri yekta, sepehr   LIU   Sulfidens roll i reglering av anaerob nedbrytning av lipider: Implikatio...
             Shi, Yijun   LTU   Miljövänliga smörjmedel baserade på vatten och glycerolblandningar med u...
             Shirabe, Takeshi   KTH   Rita med Geografi
             Silveira, Semida   KTH   Biobaserade cirkulär modell för hållbara urbana ekonomier - en agenda fö...
             Simonsson, Magnus   SLU   Fältflödesfraktionering och synkrotronljusspektroskopi på partikulär fos...
             Sinare, Hanna   SU   Att finna framtidens jordbrukare: vad krävs för att unga ska bidra till ...
             Sjunnesson, Ylva   SLU   Försämrad fruktsamhet hos kvinnor: miljöföroreningars påverkan på äggkva...
             Sjöberg, Ylva   SU   Kopplade förändringar i permafrost och hydrologi i och med Arktisk uppvä...
             Sjölund, Marie   SVA   Optimerad penicillindosering - ett sätt att förebygga antibiotikaresiste...
             Skelton, Alasdair   SU   Kompetensutveckling inom klimatområdet för lärare
             Skoglund, Nils   UMU   Grundläggande studier av den kemiska omgivningen för fosfor och tungmeta...
             Skovgaard, Jakob   LU   Internationella ekonomiska institutioner och inhemska aktörer i det glob...
             Skovgaard, Jakob   LU   Att prissätta klimatet: Vad får stater att införa koldioxidskatter eller...
             Skrifvars, Mikael      Återvinning av textilt materialavfall genom tillverkning av hel-cellulos...
             Sletvold, Nina   UU   Integrerade effekter av ändrad markanvänding och klimat på populationers...
             Smith, Benjamin   LU   Markanvändning, kolsänkor och negativa utsläpp för klimatmål
             Smith, Benjamin   LU   Skogsbruk och extrema väderhändelser: lösningar för risk-begränsande skö...
             Smith, Henrik   LU   Kostnadseffektivt stöd till ekologisk odling för att gynna bevarande av ...
             Smith, Henrik   LU   Skalberoende effekter av åtgärder som gynnar pollinatörer
             Snoeijs Leijonmalm, Pauline   SU   Mikrobiella metaboliska processer vid havsytan i Arktis och Antarktis - ...
             Snowball, Ian   UU   Sanering av starkt förorenade sediment längs norra Östersjökusten för hå...
             Snäll, Tord   SLU   Optimering för att nå mål för skogen som är i konflikt med varandra
             Snäll, Tord   SLU   Populationsmodeller baserade på olika data och statistiska metoder för s...
             Snäll, Tord   SLU   Scenarier för en hållbar framtida grön infrastruktur i skog
             Snäll, Tord   SLU   Uthålliga framtida europeiska skogar for utveckling av bioekonomin
             Sokolova, Ekaterina   CTH   Modellering av klimatförändringars effekter på mikrobiologiska risker fö...
             Soneryd, Linda   GU   Hantering av gränsöverskridande risker: En studie av Göta Älvs vattensystem
             Soneryd, Linda   GU   Rätten att bry sig: formationen och hanteringen av erkända intressen i p...
             Sonesson, Johan      Skog utan hyggen - en film som inspirerar och instruerar
             Sonesson, Ulf      Ökad produktivitet, resurseffektivitet och produktkvalitet för att öka d...
             Sonesson, Ulf      Meningsfull aggregering av LCA resultat för sjömat- en bas för globala s...
             Sparrenbom, Charlotte   LU   Multidisciplinär karaktärisering och övervakning av insitu sanering av m...
             Sponseller, Ryan   UMU   Ta pulsen på svenska älvar: användning av metabolism för att övervaka ek...
             Sprei, Frances   CTH   Parkeringsnormer och mobilitetstjänster för hållbar mobilitet
             Stading, Mats   SP   Modell för sväljning för effektivare utveckling av livsmedel
             Stading, Mats   SP   Prata med maten i munnen - beröringsfri bestämning av textur i munnen
             Stahre, Beata   GU   Ett dialogverktyg för visualisering av miljödata i stadsplaneringsproces...
             Stéen, Margareta   SLU   Polymorfi i PrP och dess relevans för hälsa hos älg och människa
             Stehn, Lars   LTU   Forskningsplattformen Smart Built Environment
             Stehn, Lars   LTU   VALLA Coach-realisering
             Stenbacka, Susanne   UU   (O)Möjligheternas landsbygd? Om praktik och deltagande i rurala miljöer ...
             Stenberg, Bo   SLU   Exploiting yield gaps for sustainable intensification of winter wheat pr...
             Stenberg, Johan   SLU   Växtresistensekologi: ett nytt verktyg för att optimera ekosystemtjänster
             Stenberg, Johan   SLU   Multifunktionell resistens: en nyckel till integrerat växtskydd, polline...
             Stenberg, Per   UMU   Luftburen biodiversitet och förekomsten av patogener i Sverige – 50 års ...
             Stenlid, Jan   SLU   Associationsstudier för att stödja resistensförädling i skogsträd
             Stenlid, Jan   SLU   RESIPATH Responses of European Forest and Society to Invasive Pathogens
             Stenlid, Jan   SLU   Framtidens granskog utan röta. Identifiera, validera och implementera ge...
             Stenlid, Jan   SLU   Balansera motståndskraft mot torka och patogener vid plantering av ny sk...
             Stenlid, Jan   SLU   Hur ska vi tackla de nya invasiva Diplodia andgreppen på tall
             Stensson, Sofia   SP   Prognos av svenska byggnaders laststyrning
             Stjernman, Martin   LU   Förutsäga effekten av policy på biologisk mångfald - exemplet EUs jordbr...
             Stockfelt, Leo   GU   Luftföroreningars betydelse för ateroskleros och hjärt-kärlhändelser
             Storbjörk, Sofie   LIU   Hur urbana experiment kan främja klimatomställning (EXPECT)
             Strand, Åsa   IVL   Var kommer de ifrån och vart är de på väg? Existerande spridningsvägar o...
             Strengbom, Joachim   SLU   Hur påverkar klimat och kvävenedfall markvegetationens respons på skogsk...
             Strengbom, Joachim   SLU   Är nuvarande metoder för naturvärdesbedömning av skog korrekta, objektiv...
             Strid, Ylva   UU   Svampars inverkan på förökningsframgången hos barkborrar med olika ekolo...
             Strid, Åke   ORU   Förbättrad ljusregim i växthus genom supplementering med UV-ljus leder t...
             Stripple, Johannes   LU   Klimatföreställningar: Berättelser om övergången till ett fossilfritt sa...
             Ström, Henrik   CTH   Partikelutsläppsfria vedkaminer
             Ström, Lena   LU   Riktad metatranskriptomik identifierar nyckelgener för metanmetabolism i...
             Strömberg, Mattias   UU   Detektion av veterinärmedicinskt relevanta patogener i en chip-baserad m...
             Strömvall, Ann-Margret   CTH   Organiska miljögifter i kolloidal form i vägdagvatten: källor, emission ...
             Ståhl, Karl      Förståelse för smittspridning bland vilda djur- afrikansk svinpest hos ...
             Ståhl, Lars-Henrik   LU   Svenska forskarskolan i arkitektur
             Ståhlberg, Jerry   SLU   Kartläggning av samband mellan struktur, dynamik och aktivitet hos nycke...
             Ståhlberg, Jerry   SLU   Mekanism och potentiell användning av expansiner, looseniner och relater...
             Stålbrand, Henrik   LU   Biokatalytisk förädling av förnybara polymera kolhydrater utvunna från i...
             Stålbrand, Henrik   LU   Nya gröna material och funktionella kemikalier från hemicellulosa genom ...
             Suh, Alexander Sang-Jae   UU   Spårning av smittovägarna för filariska parasiter med använding av genom...
             Suleiman, Lina   KTH   Regnvatteninsamling från niche till generell användning:utmaningar och m...
             Sun, Chuanxin   SLU   Dekryptering av kommunikationen mellan SUSIBA2-ris och metanogener gynna...
             Sun, Jianwu   LIU   En innovative fotoelektrod för omvandling av koldioxid och vatten till b...
             Sundberg, Cecilia   KTH   Produktion av biokol på gårdsnivå i Kenya - energisäkerhet och klimateffekt
             Sundén, Henrik   CTH   Aerobisk oxidation med inductionskatalys —mot hållbara processer och kem...
             Sundén, Thomas      Testbäddsportalen för digitaliserat samhällsbyggande
             Sundén, Thomas      Testbäddsportalen för digitaliserat samhällsbyggande, fas 2
             Sundin, Josefin   UU   Effekter av havsförsurning på reproduktion hos marin- och brackvattens f...
             Sundqvist, Maja   UMU   Direkta och indirekta effekter av framtidens klimat på fjällens koluppta...
             Sundström, Jens   SLU   Studier av en genetisk varitet av vanlig gran (Pice abies var. acrocona)...
             Surry, Yves   SLU   SUSDIET - Implementing sustainable diets in Europe
             Svanström, Magdalena   CTH   Förbättrad modellering av gödsling i livscykelanalys - fallet avloppsslam
             Sveder Lundin, Jeanette      Livscykelperspektiv del 2: Testpiloter
             Sveder Lundin, Jeanette      Livscykelperspektiv del 3 Kommunikation och Kunskapsuppbyggnad
             Sveder Lundin, Jeanette      Digitala miljöberäkningar- komplement och fördjupning
             Sweet, Susanne      Ekonomisk hållbarhet i en cirkulär mode-och klädesindustri
             Svenningsson, Birgitta   LU   Partiklar från förbränning av biobränslen som kärnor för molndroppar och...
             Svensson, Catarina   SLU   Motiverande samtal som verktyg för minskad antibiotikaanvändning i anima...
             Svensson, Emma   SLU   Balikon som en ny modell för kartläggning av adaption till tropiska klim...
             Svensson, Mats      Vidareutveckling av BIM genom standardisering av undermarksinformation f...
             Swerin, Agne   SP   Robust vatten-, olje- och smutsavvisande trä för utomhusapplikationer me...
             Swietlicki, Erik   LU   Atmosfärisk åldring av sotpartiklar från trafiken och betydelsen för eff...
             Svärd, Staffan   UU   Detektion och kontroll av parasitinfektioner i odlad fisk.
             Syrén, Per-Olof   KTH   AWESOM
             Syrén, Per-Olof   KTH   TexZyme : Textilåtervinning genom bioteknologisk enzymdesign
             Syssner, Josefina   LIU   Strategier för kommuner som krymper? - Om lokal anpassningspolitik som ...
             Székely, Anna   UU   Kartläggning av fagernas roll som ‘top-down’ och ‘bottom-up’ regulatorer...
             Säterberg, Torbjörn   SLU   Ekologisk hållbar exploatering av fiskpopulationer - en ny tidsserieanal...
             Söderberg, Charlotta   LTU   Vatten- och viltförvaltning i Sverige: en jämförande analys av olika mod...
             Söderberg, Magnus      Ett storskaligt marknadsexperiment på hushållsnivå för att undersöka om ...
             Söderbergh Widding, Astrid   SU   Climate evolution, variability and sensitivity
             Söderholm, Patrik   LTU   Förverkligandet av den biobaserade ekonomin: pilot- och demonstrationsan...
             Söderhäll, Kenneth   UU   Melanisering och andra immunreaktioner-betydelse för kräftors motståndsk...
             Sørensen, Anne   SU   Inverkan av antropogena störningar på kvicksilverprocesser i pelagiska n...
             Tamás, Markus J.   GU   Teknologi-kritiska metallers toxicitet och biologiska verkningsmekanisme...
             Tang, Jing   LU   Modellering av utsläpp av biogena flyktiga organiska föreningar från Ark...
             Tang, Luping   CTH   Hållbarare och grönare armerade betongkonstruktioner genom förbättring a...
             Tarandi, Väino   KTH   Smarta plan-, bygg-, förvaltnings- och nyttjandeprocesser över hela livs...
             Tasin, Marco   SLU   Förbättrad bekämpning av skadeinsekter i äppleodlingar genom synergieffe...
             Tasin, Marco   SLU   Skadegörare kontroll strategier i äpple genom en ekosystem sikt
             Tenje, Maria   UU   HARVEST: Utveckling och tillämpling av en konstgjord modell av blod-hjär...
             Tersman, Folke      Att välja framtid
             Terziev, Nasko   SLU   Kemisk och fysikalisk integrering av biomolekyler i kapillär-porösa biom...
             Tessmann, Oliver   KTH   Concrete Performance Mot digital informerade cement-baserade materiella ...
             Teutschbein, Claudia   UU   Hydrologisk torka nu och i framtiden: Svenska ´hotspots´ av fara, sårbar...
             Thomson, Erik   GU   Mänsklig påverkan på nordiska och arktiska klimat och luft: sjöfart, vat...
             Thunborg, Camilla   SU   Fickor av (o-) jämlikhet? Att utforska och främja unga vuxnas utbildning...
             Tillman, Anne-Marie   CTH   Bio-LCA: Indikatorer för biologisk mångfald i livscykelanalyser inom jor...
             Timmusk, Salme   SLU   Biocontrol och Fusarium-toleranta lågmykotoxinhavrelinjer för mycotoxin...
             Tiukova, Ievgeniia   CTH   Konstruktion av jäststammar med ökad sockeraffinitet för förbättrad indu...
             Tojo, Naoko   LU   Cirkulär ekonomi: att fånga värden från avfallet genom producentansvarsr...
             Tollefsen, Aina   UMU   Urbana Afrikas dubbla sjukdomsbörda och möjligheter till förbättring gen...
             Tonderski, Karin   LIU   MIRACLE 1
             Tornberg, Eva   LU   SUSMEATPRO part 2 - Sustainable plant ingredients for healthier meat pro...
             Torstensson, Carin   INTER INST   SURE! - Nordic Built for Sustainable Retrofitting
             Troell, Max   KVA   “SEACHANGE”Hav för Förändring - Ökad produktion och konsumtion av hållba...
             Tuominen, Hannele   UMU   Effektivare förädling av snabbväxande lövträd för hållbar produktion av ...
             Turner, Charlotta   LU   BERRYPOM - ADDING VALUE TO FRUIT PROCESSING WASTE: INNOVATIVE WAYS TO IN...
             Turner, Charlotta   LU   Gröna lösningsmedel för selektiv extraktion och tvådimensionell kromatog...
             Tydén, Eva   SLU   Mekanismer för läkemedelsresistens och metabolismvägar hos hästens spolmask
             Tzelepis, Georgios   SLU   Hur påverkas Verticillium longisporum och V. dahliae av växtterpener?
             Töpel, Mats   GU   Anpassning till ett varmare klimat hos naturliga fytoplankton populationer
             Törnquist Krasemann, Johanna   BTH   TRANS-FORM - Smart transfers through unravelling urban form and travel f...
             Törnqvist, Elin   KI   Nya djurfria metoder för att möta behovet av säkra kemikalier
             Törnqvist, Margareta   SU   Validering och etablering av en metodologi för cancer-riskuppskattning b...
             Uboni, Alessia   SLU   Indirekta konsekvenser av att leva i skräckens landskap
             Uddling Fredin, Johan   GU   Tropisk bergsregnskog i en varmare värld
             Ulfsbo, Adam   GU   Koldioxidflöden och biologisk nettoproduktion i en föränderlig Arktisk O...
             Ulver, Sofia   LU   Mot Hållbara Mat och Dryckesval bland europeiska unga vuxna; Drivkrafte...
             Undeland, Ingrid   CTH   Gastrointestinal oxidation - ett oönskat hinder för optimala hälsoeffekt...
             Undeland, Ingrid   CTH   Mot en ny generation hållbara sjömatsprodukter -en cross-process-approac...
             Undeland, Ingrid   CTH   Nya strategier som kan stoppa blodets negativa roll för kvaliteten hos fisk
             Wadsö, Lars   LU   Vattnets roll vid rötsvamps-nedbrytning av lignocellulosamaterial
             Wahlgren, Paula   CTH   Förbättring av innemiljökvalitet i skolor med focus på transport av föro...
             Wahlström, Åsa   LU   Värmeåtervinningssystem för renovering av bostäder - optimering av avfro...
             Vahter, Marie   KI   Exponering för litium och bor via dricksvatten tidigt i livet; hormonstö...
             Valarcher, Jean-Francois   SLU   Host response gene signatures associated with FMDV infection, vaccinatio...
             Valarcher, JF   SLU   Bovint Respiratoriskt Syncytialt Virus: Spårning av smittkällor och smit...
             Waldenström, Jonas   LINNE   Varför är Campylobacter jejuni så vanlig hos våra tamdjur - en jämförand...
             Waldo, Staffan   SLU   Att samexistera med rovdjur - fallet säl och fiske
             Walker, William   SLU   Control of apple pest insects with fruit and yeast odorants.
             Wallberg, Andreas   UU   Klimatgenomik hos den nordliga krillen: dåtid, nutid och framtiden för e...
             Wallenbeck, Anna   SLU   OrganicDairyHealth
             Wallenbeck, Anna   SLU   Förbättrad välfärd för suggor i grupphållningssystem - Effekt av genotyp...
             wallgren, Per      Förekomst av invärtes parasiter och resistens mot avmaskningsmedel i sve...
             Wallsten, Johanna   SLU   Förädlade vallfoderbaljväxter som ett lokalt proteinfodermedel till enke...
             Walter, Ute   UMU   Nya kulinariska rum I Sverige: gourmetrestaurangers betydelse för region...
             Walter, Ute   UMU   Gastronomi som en länk mellan den svenska livsmedelsproduktionen och -ko...
             Valvo, Mario   UU   Nanostrukturerade järnbaserade material: nyckeln till integrerade ´super...
             Wamsler, Christine   LU   Samhällets anpassningsförmåga till klimatförändringar: mot en distribuer...
             van Asselt, Harro   SEI   Från utsläpp till utvinning: en studie om styrningen och den politiska-e...
             van Maris, Antonius   KTH   Clostridium thermocellum som nästa generations cellfabrik för industriel...
             van Niel, Ed   LU   Strategier för att höja volumetriska vätgasproduktiviteten med extrema t...
             van Well, Lisa   SGI   EVOKED: Att förbättra mervärdet av klimatdata – översättning av risk och...
             Wang, Ergang   CTH   Grön Bearbetade Polymer: Polymer Solceller på förnybara Biomaterial
             Wang, Thanh   ORU   Överföring av högfluorerade ämnen från vattenmiljö till landekosystem: m...
             Wang, Xiao-Ru   UMU   Longsiktigt hållbar skogligproduktion: kunskapsbaserade strategier för h...
             Vare, Daniel   KTH   Framtidens hållbara stadstransporter - ett filmprojekt
             Warmuth, Vera   UU   Dynamiken hos virusinfektioner i långflyttande Afrikanska fladdermöss
             Vásquez, Alejandra   LU   Binas bakteriesymbionter - genomer, evolution och synergistiska mekanism...
             Wassén, Sophia   SP   Ensilering av Näringsrika Sidoströmmar från fiskberedning Innebär Lokal ...
             Wattrang, Eva   SVA   Profylax mot koccidios hos slaktkyckling - vaccinutveckling med hjälp av...
             Webster, Matthew   UU   Genomets anpassning till klimatförändring hos två humlearter
             Weih, Martin   SLU   Klimatanpassad poppel genom effektivare växtförädling och bättre verktyg...
             Weih, Martin   SLU   Ett partnerskap mellan akademi och industri för att utveckla mer närings...
             Weihong, Yang   KTH   Forskning och Utveckling av ny ångkatalystik pyrolys av lignin för frams...
             Weisner, Stefan   HH   CINDERELLA
             Weiss, Jana Melinda   SU   Bedömning av hormonstörade ämnen i blandningar med inriktning på sköldkö...
             Wennergren, Uno   LIU   Ekonomiskt lönsam återvinning bio-/stallgödsel - rumsliga scenarieanlayser
             Wennergren, Uno   LIU   Vikten av samarbete kring resursers fördelning och återvinning för genom...
             Wensman, Jonas Johansson   SLU   Variation i mikrobiota - effekter på sjuklighet och dödlighet hos kalvar...
             Verwijst, Theo   SLU   ProDiva
             Weslien, Jan      Smart hänsyn - en interaktiv utbildning för skogsägare, tjänstemän, entr...
             West, Simon   SU   Indigenisera ekosystemtjänster? Ett uttolkande av ursprungsbefolkningars...
             Westberg, Lotten   SLU   Making sense of adaptation – the adaptation practice in a governance per...
             Westerberg, Ida   IVL   Ett ramverk för att förbättra vattenresursdata med hydraulisk modellering
             Westerbergh, Anna   SLU   Perenna grödor - viktiga komponenter till robusta och hållbara produktio...
             Westerbergh, Anna   SLU   Perenna grödor - viktiga komponenter till robusta och hållbara produktio...
             Vestergren, Robin   IVL   Processbaserade studier av nya- och gamla perfluoroalkylämnen i människo...
             Westholm, Erik   SLU   Turbulens i välfärdsstaten- flyktingmottagandet på den svenska landsbygden
             Westlund, Hans   KTH   Socialt kapital, lokal politik och entreprenörskap i Sveriges kommuner o...
             Wetterlind, Johanna   SLU   Bestämning av det organiska materialets kemiska sammansättning direkt i ...
             Wetterlund, Elisabeth   LTU   Integrering av förnybara elsystem med biomassasektorn: med fokus på extr...
             Whitlock, Rebecca   SLU   Klimatförändringars effekter på livshistoriekaraktärer hos östersjölax –...
             Wibeck, Victoria   LIU   Ledarskap för dekarbonisering: analyser av meningsskapande kring svensk...
             Wiberg, Karin   SLU   Integrerad kemisk och toxikologisk metodik för detektion av hälsofarliga...
             Wiberg, Karin   SLU   APPLICERA: Applicerbar metodik för platsspecifik riskbedömning av effekt...
             Wiberg, Karin   SLU   Mälaren - en sjö för miljoner - men hotad som naturresurs för dricksvatt...
             Wichman, Anette   SLU   Optimal ljusmiljö för värphöns
             Widmark, Camilla   SLU   Beslutsstöd för skogliga ekosystemtjänster i Europa - värdering, synergi...
             Wierzbicka, Aneta   LU   Luftburna partiklar i våra hem: cocktaileffekter, kemisk sammansättning,...
             Viklander, Maria   LTU   Hållbar snöhantering i urbana miljöer - skattning och hantering av skadl...
             Viklander, Maria   LTU   "Anonyma källor": Identifiering och karakterisering av källor till diffu...
             Viklander, Maria   LTU   Innovationer för extrema väderhändelser
             Wikman Svahn, Per   KTH   Hållbar och etisk anpassning till stigande havsnivåer (SEA-RIMS)
             Wikström, Fredrik      Hur minska miljöpåverkan av vår livsmedelskonsumtion: samband mellan fö...
             Vilaplana, Francisco   KTH   Biobaserade Multifunktionella Material och Additiver från Spannmåls Bipr...
             Wilén, Britt-Marie   CTH   Reduktion av läkemedelsrester och hygienprodukter i avancerade avloppsre...
             Vilhelmson, Bertil   GU   Mot en hållbar urban och regional tillgänglighet. Utveckling av kunskaps...
             Villablanca, Eduardo   KI   Hur påverkar miljöföroreningar inflammatorisk tarmsjukdom? Fokus på perf...
             Winberg, Svante   UU   Welfare, Health and individuality in farmed Fish
             Winder, Monika   SU   Biodiversity changes - causes, consequences and management implications ...
             Winder, Monika   SU   Den pelagisk-bentiska kopplingens respons på miljöförändringar i Östersjön
             Witthöft, Cornelia   LINNE   Hälsofrämjande baljväxter - hälsopotential och identifiering av biomarkö...
             Witzell, Johanna   SLU   Påverkas symbiontsvampar negativt av trädets motståndskraft mot skadesva...
             Witzell, Johanna   SLU   Biobaserade lösningar från svampriket - kan endofytsvampar lära oss att ...
             Wolk, Alicja   KI   Miljö – Kost – Hälsa Nexus - en integrerad interdisciplinär ansats till ...
             von Heland, Jacob   KTH   Mot en visuell grön humaniora i en digital era: att filma och skriva som...
             Voytenko, Yuliya   LU   Delningsekonomin och staden
             Wrande, Marie   KI   Molekylära mekanismer för hur Salmonella sprider sig mellan epitelceller...
             Vrede, Tobias   SLU   Effekter av storskalig klimatbetingad oligotrofiering på näringsväven i ...
             Wu, Harry   SLU   Urval för elitpopulation av tall för uthållig production av nya bioenerg...
             Wu, Harry   SLU   Genomisk selektion i Norge gran
             Wu, Lichuan   UU   Vågors påverkan på atmosfär-hav-interaktion: från mikro- till makroskala
             Wu, Miao   SLU   Identifiering och karaktärisering av metaboliska nyckelenproteiner hos e...
             Wulff, Angela   GU   Basen i den marina födoväven - Biodiversitet genom DNA barcoding
             Wågberg, Lars   KTH   Expanderbara cellulosa kapslar
             Wålinder, Magnus   KTH   Laboratoriet för ingenjörsdesignade trä- och biobaserade byggnadsmaterial
             Xafenias, Nikolaos   CTH   Att sluta den gröna cirkeln: bioelektrokemisk produktion av förädlade va...
             XANTHAKIS, Epameinondas   SP   FREEZEWAVE - Innovative and low energy microwave assisted freezing proce...
             Ye, Lei   LU   Funktionella material för att fånga, upptäcka och deaktivera bakterier
             Yeh, Sonia   CTH   HÅLLBARA STÄDER: ANVÄNDANDE AV STORA DATAMÄNGDER FÖR ATT FÖRSTÅ OCH HANT...
             Yeung, Leo   ORU   Har exponeringen för högfluorerade ämnen ökat för människor och miljön?
             Younesi, Reza   UU   Uppladdningsbara batterier baserade på naturligt rikliga material
             Yuan, Bo   SU   Kvantitativ bedömning av klorparaffiners POP-egenskaper på kol-klor-kong...
             Yuan Wahlgren, Weixiao   GU   Röntgenkristallografisk strukturstudier av bakteriella sialinsyratranspo...
             Yuen, Jonathan   SLU   IT-lösningar för användarvänliga IPM-verktyg för hantering av bladfläcks...
             Zachrisson, Anna   UMU   Olika vägar till hållbarhet: hur hantera gruvkonflikter?
             Zalejska Jonsson, Agnieszka   KTH   Kundens och boendes miljövänliga val och beteende på bostadsmarknaden i ...
             Zalejska Jonsson, Agnieszka   KTH   Digital adoption och värde skapande i fastighetsförvaltning
             Zandi, Kamyab   CTH   Comprehensive Condition Assessment for Resilient Transport Infrastructur...
             Zapata Campos, María José   GU   Kompakta städer och informella bosättningar - Att undersöka kvaliteter, ...
             Zardan Gomez de la Torre, Teresa   UU   Utveckling av ett partikelbaserat magnetiskt infektionstest för olika ty...
             Zdanowicz, Christian   UU   Identifiera källor av kvicksilver i arktiska floder
             Zelli, Fariborz   LU   Att navigera i den institutionella komplexiteten i den globala klimatpol...
             Zhao, Tao   LINNE   Träd-dödande barkborrar och deras symbiossvampar - ett skenäktenskap ell...
             Zhu, Li-Hua   SLU   Preciserad förädling av oljeväxter med hjälp av CRISPR/Cas9 systemet
             Zhu, Wei   SLU   Leder minskade antropogena utsläpp av kvicksilver i Europa till lägre kv...
             Zohari, Siamak      Kända och okända varianter av coronavirus på frammarsch: ny metodik för ...
             Ågerstrand, Marlene   SU   Expertkommitteer i gränslandet mellan forskning och policy: en fallstudi...
             Ågren, Jon   UU   Den bevarandebiologiska betydelsen av eko-evolutionär dynamik
             Åhman, Inger   SLU   Riktad mutagenes för bladlusresistens
             Åkesson, Agneta   KI   En tvärvetenskaplig sammanvägd riskvärdering för dricksvattnets hälsoris...
             Åsberg, Cecilia   KTH   På Gemensam Grund: Att Syntetisera Rättvisa Miljöorienterad Humaniora fö...
             Öberg, Mattias   KI   Bayesiansk beräkning av dos-responssamband kopplat till försöksdesign fö...
             Öborn, Ingrid   SLU   Vad orsakar de stora skördeskillnaderna inom missgynnade regioner och vi...
             Öckinger, Erik   SLU   Sustaining agricultural change through ecological engineering and optima...
             Öckinger, Erik   SLU   Gröna infrastrukturmiljöer för biologisk mångfald och ekosystemtjänster
             Öhman, Marcus   LTU   Effektiv och hållbar fosforåtervinning genom termokemisk omvandling av slam
             Öhman, May-Britt   UU   Säkra och Hållbara Energiframtider i Sápmi: Antaganden och Handlingar, V...
             Öhman, May-Britt   UU   Klimatförändringsstudier utifrån urfolksperspektiv: Urfolks expertis möt...
             Öquist, Mats   SLU   Nedbrytning av organiskt material i frusen mark - mikrobiell reglering o...
             Öquist, Mats   SLU   Ligninets roll för saprotrof nedbrytning av växtmaterial och genes av or...
             Örn, Stefan   SLU   Miljöriskbedömning av perfluorerade ämnen genom stegvis-testning-strategi
             Östergren, Johan   SLU   Genetiska konsekvenser av kompensationsutsättning av lax i Östersjön
             Östlund, Lars   SLU   Herbicider i skogsbruket - det historiska arvet, drivkrafter och ekologi...
             Östman, Conny   SU   Textilier - en bortglömd källa till daglig kemikalieexponering