Detaljerad information för diarienr  2018-01450  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2018-11-14
Namn:
Johansson, Patrik
Titel:  Professor
Kön:  Man
E-post: patrik.johansson@chalmers.se
Univ./Institution: Chalmers tekniska högskola - Materialfysik
Projekttitel (sv): Uthålliga batteriteknologier via vattenbaserade elektrolyter och okonventionella elektroder och förpackningar
Projekttitel (eng): Sustainable battery technologies via water based electrolytes and unconventional electrodes and packaging
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Den kondenserade materiens fysik, Materialkemi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Nya mer hållbara batterier - för framtidens energi och samhälle!Om vi vill, och det vill vi ju, utnyttja förnybara energikällor som sol-, vind- och vågkraft på bästa sätt och säkerställa vårt energibehov kommer det behövas större energilager - och dessa kommer till viss del vara batterier. Elbilrevolutionen är också här och kräver batterier. Men även andra samhälls-utvecklingar kommer skapa behov av batterier - en speciell sådan utveckling är "Internet of Things" (IoT).I och med IoT kommer batterier behövas och spridas på ett helt annat sätt än idag och därför behöver vi tänka till hur dessa batterier ska vara konstruerade och producerade. Här föreslår vi resurssnåla natriumbaserade batterier där vanligt vatten och olika organiska komponenter är centrala - kryddade med bomull, papper och ull. Vi skapar celler som kanske inte tävlar med de bästa av dagens batterier i "hårda" prestanda - sådana ska prioriteras för bilar och elnät - men har mindre miljöpåverkan och kan fylla nischer inom IoT - och andra idag ännu inte påtänkta behov. På så sätt kan vi undvika att förvärra problemet med att vissa grundämnen och material som används i dagens batterier finns i starkt begränsad omfattning. Ett behövligt nytänk.Vad vi framförallt praktiskt vill göra är att bygga batterier för att testa och optimera - främst med våra egenproducerade material, men vissa kan t o m komma från Frankrike eller från alger! Vi bygger nämligen ett brett projekt där vi samarbetar både utom och inom Sverige och med både universitet och små start-up företag som t ex Swedish Algae Factory.En annan aspekt när något så här nytt lanseras är att inte bara ta för givet att vatten och organiska material i sig garanterar en låg miljöpåverkan. Därför kommer vi jobba med livscykelanalys och återvinningsperspektiv - för att få mera information. Förhoppningsvis kan denna del av projektet visa exakt hur bra våra nya batterier är!Nya batterier kommer definitivt behövas för att möta framtida samhällsutmaningar och följa och påverka samhällsutvecklingen - och även förändra vår framtida energiförsörjning, men först behövs ordentligt med grundforskning för att få fram nya koncept. Därför kan vi inte heller ge några löften om att vi kommer lyckas - men varför inte göra ett rejält försök?