Detaljerad information för diarienr  2018-01771  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2018-11-14
Namn:
Scholze, Marko
Titel:  Docent
Kön:  Man
E-post: marko.scholze@nateko.lu.se
Univ./Institution: Lunds universitet - Naturgeografi och ekosystemvetenskap
Projekttitel (sv): Kvantifiering av fossila bränslen som baseras på atmosfärisk radiokarbon inom ett Fossil Fuel Data Assimilation System - 14C-FFDAS
Projekttitel (eng): Quantifying fossil fuel emissions based on atmospheric radiocarbon within a Fossil Fuel Data Assimilation System - 14C-FFDAS
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Klimatforskning, Multidisciplinär geovetenskap, Meteorologi och atmosfärforskning
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser fortsätter att öka i en takt som hotar det så kallade 2-gradersmålet för den framtida globala uppvärmningen. FNs klimatpanel har bedömt att en temperaturökning av maximalt 2 grader är hanterbar men om temperaturökningen blir betydligt högre än så riskerar vi att drabbas av mycket allvarliga följder. Den viktigaste växthusgasen som är ansvarig för globala uppvärmningen är koldioxid (CO2). Den främsta orsaken till ökningen av CO2 är antropogen förbränning av fossila bränslen. Nationella regeringar, regionala myndigheter och privata aktörer arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser av växthusgaser, särskilt fossila CO2 utsläpp. COP21 Parisavtalet är ett internationellt avtal som samordnar de nationella överenskomna målen för att minska utsläppen. En viktig komponent i Parisavtalet är möjligheten att uppskatta utsläppen av växthusgaser genom ett oberoende system. Vi avser att utveckla en metod för att kvantifiera utsläppen (inklusive osäkerheten) av CO2 från förbränningen av fossila bränslen för länder, lokala regioner och större städer i Europa. Vi kommer att uppnå detta genom att kombinera koncentrationer av atmosfärisk CO2 och 14CO2 med en modell för att beräkna utsläppen från fossila bränslen, i ett så-kallat Fossil Fuel Data Assimilation System (FFDAS). 14CO2 är ett idealiskt spårämne för att kunna separera CO2 som bildas i biogena processer från vad som härrör från fossila bränslen, eftersom de senare är fria från 14CO2. Den resulterande förbättrade kunskapen om koldioxidutsläppen från fossila bränslen bidrar med policy-relevant information som möjliggör uppföljning av åtgärder för att mildra klimatförändringen och uppfylla målen i Parisavtalet.