Detaljerad information för diarienr  2018-01824  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2018-11-14
Namn:
Crona, Beatrice
Titel:  Docent
Kön:  Kvinna
E-post: beatrice.crona@su.se
Univ./Institution: Stockholms universitet - Stockholms Resilienscentrum
Projekttitel (sv): Finansiella aspekter på ett av klimatsystemets stora osäkerheter: Det Atmosfäriska Bruna Molnet över Sydasien
Projekttitel (eng): Financial Dimensions of a key climate system "Wild Card": The Atmospheric Brown Cloud over South Asia
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Klimatforskning, Företagsekonomi, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Tiden som kvarstår för att böja CO2-utsläppskurvan och undvika farliga klimatförändringar minskar snabbt. Även med globala ansträngningar för att minska utsläppen drastiskt finns det flera stora vetenskapliga osäkerheter i klimatsystemet. Dessa osäkerheter eller "Wild Cards" är jordsystemfenomen som klimatvetenskapen visar kan förändra den annars starka kopplingen mellan antropogena utsläpp och uppvärmning genom att utlösa abrupta förändringar i klimatet. Dessa Wild Cards är i stor utsträckning relaterade till regioner på planeten som uppvisar potential för icke-linjär dynamik, vilka om de triggas igång, snabbt och drastiskt kan förvärra klimatförändringen. Wild Cards omfattar (men är inte begränsade till) isarna och perrmafrost i Arktis och Antarktis, borealskogarna i Nordamerika och Ryssland, Amazonas samt det sydasiatiska bruna molnet, och dess samband med den indiska monsunen. Att förstå deras dynamik och att agera för att minska sannolikheten för att tippa till ett tillstånd som eskalerar klimatförändringen är ett av de mest kritiska frågorna för samhället. Detta kräver tvärvetenskapliga tillvägagångssätt, som bygger på kunskaper från både sociala och fysiska vetenskaperna.Det föreslagna forskningsprogrammet kommer att fokusera på ett av de mest akuta fenomenen för klimatförändringar, det atmosfäriska bruna molnet (ABC). Vetenskaplig förståelse kring effekten av mänskliga utsläpp av CO2 på klimatet är relativt god. Påverkan från svarta kolaerosoler från ofullständig förbränning är dock av samma skala, men med hög osäkerhet och globala uppskattningar varierande från +0,2 till +2,1 W/m2. Detta trots att den regionala effekten i Sydasien är välkänd och följdeffekter inkulderar störningar av den hydrologiska cykeln, intensifiering av tropiska cykloner och avsmältning av glaciärerna i Himalaya-Tibetområdet.På basis av över tio års studier av luftföroreningar och klimatförändringar i Sydasien kommer vi att koppla samman de mest uppdaterade modeller av utsläppskällor med en metod för att identifiera centrala finansiella mekanismer och aktörer som stöder aktiviteter som driver det bruna molnet. Innovationen i vårt angreppssätt är kombinationen av detaljerad information om utsläppskällor från atmosfäriska och fysiska vetenskaper, med analys av värdekedjor och analys av företagsägarskap och belåning för att förstå de finansiella aktörerna och flöden som ligger bakom de viktigaste utsläppssektorerna i regionen. Målet är två huvudsakliga outputs. Det första är vetenskapliga produkter som kombinerar den mest uppdaterade klimatvetenskapen med kunskap om finansiella flöden och nyckelaktörerna inom finansindustrin som genom sina investeringsmönster aktivt bridrar till dynamiken bakom de Bruna Molnen. Detta kommer att ligga till grund för vår andra produkt - en dialog med viktiga aktörer inom finanssektorn och policy för hur finansiella flöden kan omdirigeras för att bidra till klimatstabilitet istället för till klimatrisker. Projektet leds av tre starka forskningsnoder: två i integrerad analys av social-ekologiska interaktioner (GEDB och SRC) och en inom atmosfär/klimatvetenskap (ACES / Bolin Center for Climate Research), med bidrag från flera starka partners i Indien och en i Nederländerna.