Detaljerad information för diarienr  2018-01846  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2018-11-14
Namn:
Andersson, Mariette
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: mariette.andersson@slu.se
Univ./Institution: Sveriges lantbruksuniversitet - Växtförädling
Projekttitel (sv): Effektiviserat nyttjande av en industriell sidoström för cirkulär biobaserad ekonomi - livsmedelsklassificerat protein av premiumkvalitet
Projekttitel (eng): Enhanced utilization of an industrial side stream for a circular biobased economy - food grading of superior nutritional protein
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Biokemi och molekylärbiologi, Växtbioteknologi, Genetik och förädling inom lantbruksvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Går man in i en livsmedelsbutik i Sverige idag finns det ett helt annat utbud av alternativa produkter som på olika sätt ersätter animalieprodukter än vad det gjorde för 5, 10 eller 20 år sedan. Det finns mjölkprodukter som inte innehåller mjölk, det finns quorn och andra svampbaserade produkter som kan ersätta kött osv. Samhället upplever också en ökande efterfrågan på dessa produkter. Anledningen till den ökande efterfrågan är många och olika. Det handlar om allergier och överkänsligheter, men det handlar också om hälsa på andra sätt och en vilja att bidra till en mer jämställd, hållbar och bättre värld. Det är ett välkänt faktum att animalieprodukter och inte minst då köttprodukter är ett ekonomiskt dyrt sätt och även ganska ohållbart med tanke på emissioner och andra hållbarhetsaspekter, sätt att producera mat. Mycket av det protein som används i dessa alternativa livsmedelsprodukter kommer dock från sojabönan som inte är en inhemsk svensk produkt utan som transporteras hit från andra delar av världen.I Sverige idag produceras ett protein med exceptionellt goda egenskaper, inte minst ur en näringsmässig aspekt, där det är jämförbart med protein från animaliekällor. Detta protein har sin bakgrund i potatisen och blir kvar som en sidoström när stärkelse utvinns från potatisen. I denna process förlorar emellertid proteinerna sina funktionella egenskaper eftersom de inte tål temperaturen de utsätts för vid stärkelseextraktionen. Den temperatur som används är inte specifikt hög, 55-60 grader, men för hög för att vara skadliga för proteinerna. Ett annat problem är att potatis innehåller en hög halt ohälsosamma glykoalkaloider som hamnar i samma sidoström som proteinerna och därmed hindrar användningen av dessa proteiner i mat. Potatisproteinet med dess goda egenskaper kan därför inte användas i livsmedel idag utan används istället som djurfoder.Genomeditering är en modern förädlingsteknik för att införa punktmutation i en specifik region av en eller flera gener vilket leder till grödor med nya egenskaper. Användandet av denna metod ger alltså goda möjligheter att producera potatis med protein som klarar av temperaturerna för stärkelseextraktion och som dessutom inte innehåller glykoalkaloider, och där potatisplantan i övrigt inte alls är påverkad eller förändrad på något sätt. Inom detta projekt vill vi därför använda oss av denna teknik för att kunna bidra med säkra, hållbara och hälsosamma proteiner till den svenska livsmedelsindustrin för att kunna ersätta soja och kött i alternativa produkter.För att förstå potentialerna, men även svårigheterna för användandet av denna nya proteinkälla, kommer vi också att undersöka konsumentbeteende kring innovativa livsmedelsprodukter framtagna med modern växtförädling. Vidare kommer vi att undersöka energiåtgång, användning av odlingslandskapet, effekter på utsläpp etc genom användandet av livscykelanalyser för att säkra att "våra" proteiner faktiskt bidra positivt till den cirkulära bioekonomin.