Detaljerad information för diarienr  2018-01867  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2018-11-14
Namn:
Collier, Elizabeth
Titel: 
Kön:  Okänt
E-post: elizabeth.horlin@ri.se
Univ./Institution: RISE Research Institutes of Sweden AB - Jordbruk och livsmedel
Projekttitel (sv): Förståelse för vilka hinder som finns för en hållbar livsmedelskonsumtion - en fallstudie om köttsubstitut
Projekttitel (eng): Identifying and understanding obstacles for sustainable food consumption with meat substitutes as a case study
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Psykologi, Nationalekonomi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Kött har länge haft en särställning vid tillagning av mat. Det har fungerat som basen på tallriken där resterande mat byggs upp omkring. Men kött har också en negativ påverkan på vår miljö såväl som vår hälsa. Det finns ett tydligt behov av att minska vår köttkonsumtion! Trots ökade trender kring vegetarisk mat, flexitarianism och fler vegetariska produkter i affärerna har inte köttkonsumtionen minskat till någon större grad. De senaste tio åren kan vi se en relativt stabil konsumtion, men efter tidigare 50 år av kontinuerlig stark ökning av köttkonsumtionen är det inte tillräckligt. Vidare vet vi från enkätstudier att en majoritet (60%)  inte planerar att minska sin köttkonsumtion under kommande år.Tidigare studier har visat på flera olika typer av hinder för att övergå till en mer hållbar konsumtion och ett minskat köttätande. Dessa kan delas in i emotionella hinder (hur vi känner för produkten och sammanhanget den konsumeras i), kognitiva (hur vi ser på produkten baserat på information på exempelvis förpackningen) samt sensoriska (hur det smakar, doftar, texturen på produkten). Det här projektet kommer att utgå från ett tvärvetenskapligt upplägg inkluderandes både ekonomi, psykologi och sensorik.För att skapa en bättre förståelse för vilka hinder konsumenten upplever och hur dessa kan överbryggas kommer projektet genomföra en rad olika konsumentstudier med olika metoder. Bland annat kommer fokusgrupper, enkätundersökningar, sensoriska profileringar och provlagningar genomföras i olika arbetspaket som utgår från de tre identifierade typerna av hinder.För de kognitiva aspekterna kommer faktorer som inverkar på köpbeslut kring köttsubstitut analyseras, det kommer att göras med hjälp av "stated preference"-metodik (SP). SP ställer respondenter inför olika köpbeslut av produkter med olika typer av attribut. Genom detta kan det klargöras vilken typ av informationskaraktäristik som inverkar på köpbeslutet.För att utreda de emotionella aspekterna kommer projektet använda sig av fokusgrupper samt implicita metoder. Implicita metoder möjliggör mätningar av icke medvetengjorda associationer till produkter, som exempelvis köttsubstitut.För den sensoriska analysen kommer dels observationer av handhavandet av köttsubstitut analyseras. Ökat självförtroende vid matlagningssituationen påverkar dels hur hälsosam mat som lagas och dels smakupplevelsen. Det kommer även att sättas samman smakprofiler för köttprodukter respektive köttsubstitut för att synliggöra de främsta sensoriska skillnaderna.Resultat från projektet ska ge vägledning kring eventuella behov av nya produkter eller modifieringar av redan existerande produkter samt ge förbättrad information för att underlätta en övergång till en mer hållbar livsmedelskonsumtion.