Detaljerad information för diarienr  2018-01887  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2018-11-14
Namn:
Paul, Catherine
Titel:  Docent
Kön:  Kvinna
E-post: catherine.paul@tmb.lth.se
Univ./Institution: Lunds universitet - Bygg och Miljöteknologi
Projekttitel (sv): En bild betyder mer än tusen baciller: att skapa datorverktyg som använder bildanalys för att stöda hållbar dricksvatten beredning och distribution
Projekttitel (eng): A picture is worth 1000 bacteria: creating image-based computer tools to support sustainable production and distribution of drinking water
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Mikrobiologi, Datorsystem
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det behövs för hållbara städer, samhällen, industrier, livsmedelsproduktion och lantbruk. Med beredning och distribution av dricksvatten kommer många bakterier, ungefär 200 000 per milliliter finns i kranvattnet. Flödescytometri (FCM) kan räkna alla bakterier i en vattenprov, och beskriver deras membranintegritet och DNA, i realtid och online. Vår forskning har redan upptäckt att FCM visar när biologisk filtration fungerar och kan korrelera med mikrobiella barriär-funktionen, och när förändringar stör distributionssystemet. Ett resultat från detta är att några producenter av dricksvatten har fått FCM till deras vattenverk. För att optimera användning av FCM, behövs datorverktyg som analyserar bild-baserad data. Projektet kombinerar specialister i datavetenskap, mikrobiologi i vatten och FCM, för att skapa användarvänliga verktyg som kan tolka detaljer som finns i FCM data. Personer vid vattenverk kommer att testa verktyget för att se hur det går att jämföra FCM-data, utan bias av användare, med parameter som de samlar dagligen för att följa vattenkvalitet. Att göra det smidigare att använda FCM kan minska vattenförlusten när rören behöver spolning efter underhåll, informera kring optimering av biologiska- och andra filtreringsprocesser för att minska kemisk- och energianvändning. Metoden kommer kunna ge en mikrobiologisk återkoppling för att i slutändan bidra till ett säker och hållbar produktion och leverans av dricksvatten.
Inomvetenskaplig redovisning:
Populärvetenskaplig redovisning: