Detaljerad information för diarienr  2018-01891  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2018-11-14
Namn:
Stading, Mats
Titel:  Professor
Kön:  Man
E-post: mats.stading@ri.se
Univ./Institution: RISE Research Institutes of Sweden AB - Jordbruk och livsmedel
Projekttitel (sv): En sväljmodell för för det industriella produktutvecklingslaboratoriet
Projekttitel (eng): An swallowing tool for industrial product development
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Annan materialteknik, Livsmedelsteknik, Annan klinisk medicin
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: De komplicerade mekanismerna som styr tuggning och sväljning är omedvetna och lägger grunden för att vi ska njuta av det vi äter samtidigt som de försäkrar säker sväljning och välbefinnande. Om någon del av processen fallerar blir sväljningen i bästa fall obehaglig och i värsta fall farlig. Detta är speciellt uppenbart för dem som lider av sväljsvårigheter (dysfagi) vilket kan orsakas av t.ex. demens, trauma eller bieffekter av medicinering. Förekomsten ökar med ökande ålder och över 70 lider 40% av sväljsvårigheter, varför den åldrande befolkningen bidrar till ökningen av problemen.I ett tidigare Formasprojekt har vi utvecklat en in vitro-modell för sväljning, "The Gothenburg Throat", som kan efterlikna olika sväljproblem och följa sväljningen av en klunk genom tryckmätningar och bestämning av flödesprofilen i strupen. Vi vill nu anpassa modellen för industriell produktutveckling. I samarbete med en tillverkare av dysfagimat vill vi utveckla en ny, användarvänlig modell lämplig för produktutveckling. En dysfagispecialist försäkrar fysiologisk relevans och en designer av mekatronik hjälper till med konstruktion och tillverkning av den nya modellen. Experter på innovation utverderar innovationshöjden och förbereder för fortsatt kommersialisering av den nya modellen.