Detaljerad information för diarienr  2018-01895  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2018-11-14
Namn:
Pickova, Jana
Titel:  Professor
Kön:  Kvinna
E-post: jana.pickova@slu.se
Univ./Institution: Sveriges lantbruksuniversitet - Molekylära vetenskaper
Projekttitel (sv): Uthållig rödingproduktion med jästolja
Projekttitel (eng): Lipids from yeast for sustainable Arctic char production
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Livsmedelsvetenskap, Fisk- och akvakulturforskning
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Syftet med detta projekt är att i pilotskala visa att jäst som produceras på kolkällor från avfallsprodukter kan vara en lämplig lipid- och proteiningredient i fiskfoder, för att öka uthållighet och lönsamhet i fiskodling och samtidigt spara vildfiskfångster och möjliggöra en ökad både svensk och global vattenbruksproduktion.Livsmedelsförsörjningen i världen bör öka flera gånger för att ge mat till de 9 miljarder som förväntas leva på vår planet före 2050. Fisk och skaldjur är en viktig del av denna livsmedelsförsörjning globalt. Livsmedelsstrategin kräver mer svensk matproduktion. Eftersom de flesta fiskresurserna utnyttjas fullt ut, måste fokus på att utveckla nya hållbara produkter vara på de resurser som inte används för närvarande men är lättillgängliga. Odlad fisk utfodrad med de nya råvarorna måste motsvara de förväntningar som moderna kosumenter har på smak, hälsa och miljö.Studien syftar till en hållbar produktion av matvaror med högt värde från lignocellulosa, det vill säga från inhemskt svenskt lågvärdesråvara, såsom vetehalm och rester från skogsindustrin i en cirkulär process, för att säkerställa en nationell grund för livsmedelsproduktion och att minska beroende av import och fossila råvaror för livsmedel / foder. Dessutom växer produktion av odlad fisk betydligt för att säkerställa tillgänglighet på marknaden, både lokalt och globalt. Den producerade fisken i detta projekt analyseras med både kemiska och sensoriska metoder.