Detaljerad information för diarienr  2018-01897  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2018-11-14
Namn:
Selander, Erik
Titel:  Docent
Kön:  Man
E-post: erik.selander@marine.gu.se
Univ./Institution: Göteborgs universitet - Marina vetenskaper, inst för
Projekttitel (sv): Laxluskontroll - Ny hållbar skadedjursbekämpning i laxodling
Projekttitel (eng): Sea lice control - new, sustainable pest control in modern salmon farming
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Fisk- och akvakulturforskning
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Laxlusen är en liten parasitisk hoppkräfta som sätter sig fast på laxfiskar. I naturen är den inte särskilt vanlig, men laxlusen har gynnats av det storskaliga laxodlingar som har blommat upp framför allt Norge, världens största laxoldlingsnation Laxlusen kostar norrmännen ungefär en halv miljard per år i form av förlorad fisk i odlingarna. Laxlusen sprider sig också från odlingarna och hotar nu vilda bestånd av lax och öring. I ett tidigare FORMAS projekt utvecklade vi en ny metod för att kontrollera laxlusen. En fälla som använder sig av ett kemiskt bete i kombination med ljus för att selektivt fånga in laxlusens infektuösa stadier. Vi upptäckte också den starkaste kända attraktanten för laxlus. Ett kemiskt ämne som lockar till sig laxlus mer effektivt än något annat känt ämne. Nu vill vi ta den här nya lösningen till laxodlarna på norska västkusten och testa den i den tänkta miljön. Vi samarbetar med laxodlarna i Bremnes nära Bergen för att få bästa tänkbara feedback på fällans funktion och design. Vi har också med forskings och innovationsservice från Göteborgs universitet som hjälper oss för att på bästa sätt få fällan i användning.  Målsättningen är att erbjuda ett hållbart alternativ till dagens metoder, göra laxodlingen mer miljövänlig och minska lidandet för både vild och odlad lax.