Detaljerad information för diarienr  2019-00211  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-09-27
Namn:
Stenberg, Jenny
Titel:  Docent
Kön:  Kvinna
E-post: jenny.stenberg@chalmers.se
Univ./Institution: Chalmers tekniska högskola - Arkitekturens teori och metod
Projekttitel (sv): Tillsammans bygger vi - en metod för unga självbyggare att skapa hem och mötesplatser
Projekttitel (eng): Together we build - a method for young self-builders to create homes and meeting places
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Egnahemsrörelsen i Sverige som började strax efter sekelskiftet och pågick in på 1980-talet producerade genom organiserat självbyggeri en stor mängd bostäder både på landsbygden och i städer. Målgrupp var människor med begränsade ekonomiska resurser och staten stöttade rörelsen ekonomiskt och på andra sätt. Rörelsen beskrivs i historiska dokument som mycket lyckosam. Men varför dog den ut? Och vad lärde man under den här tiden? Skulle en egnahemsrörelse kunna hjälpa människor att få ett hem även i vår tid med extrem bostadsbrist?Egnahemsfabriken på Tjörn startade 2018 för att bidra till en utveckling av billigt bostadsbyggande för utsatta grupper, och stöds av Vinnova genom två olika men sammanhängande projekt: Socialt bostadsbyggande av och med nyanlända, unga och äldreTillsammans syns viDetta nya projekt, Tillsammans bygger vi, handlar om att nyttiggöra kunskapen från ovanstående projekt genom att fokusera på unga människor. Vi vill alltså sprida kunskap om den innovativa designmetod som Egnahemsfabriken format för självbyggare, till unga människor. Det är en metod som vi har utvecklat under hösten 2018 prövat med de fyra första självbyggarna. Egnahemsfabrikens designmetod är huvudsakligen hämtad ur boken "El Metodo" som beskriver en metod för deltagande design med hjälp av »community architects» utvecklad av den argentinska arkitekten Rodolfo Livingston i Kuba. Vi har även integrerat delar av den österrikiska/nordamerikanska arkitekten Christopher Alexanders tankar om ett "mönsterspråk" för medskapande arkitektur som beskrivs i boken "A Pattern Language".Målgrupp för Tillsammans bygger vi är alltså unga nyanlända och ungdomar uppvuxna på orten. Hur kan vi då sprida kunskap om denna designmetod för självbyggare till unga människor på Tjörn, på ett sätt där de känner potentialen och blir så intresserade att de faktiskt genomför en designprocess och får kompetens och känner sig redo att bygga sina egna hus? Idén som vi har är att använda ungdomar för att nå ungdomar och få olika ungdomsgrupper att hitta varandra.Tillsammans bygger vi involverar Tjörns kommun samt ett antal experter på medskapande. Projektet planeras och genomförs i nära samverkan mellan alla involverade aktörer:Ahmed Salawada, Integrationsenheten Tjörns kommunEva Hammar, Integrationsenheten Tjörns kommunJenny Stenberg, Chalmers arkitektur och samhällsbyggnadsteknikTinna Harling, EgnahemsfabrikenAnna Berglund, EgnahemsfabrikenErik Berg, EgnahemsfabrikenAnn-Marie Myllykangas och/eller Andreas Hansen, Studieförbundet vuxenskolanChristian Rubell, EgnahemsfabrikenIdén som vi har är att använda ungdomar för att nå ungdomar. Vi utvecklar en strategi för att de unga ska fungera som "motor" när det gäller att attrahera unga människor att vilja bygga sina eget hem. Genom att kombinera "learning by doing" med strategin "mat som magnet" får de "empowerment" och lär sig bygga genom att designa och bygga ett utekök tillsammans. En parallell strategi är att de lär de sig filmning och filmredigering, får till uppgift att göra intervjuer under processen och skapa kortfilmer att presentera vid ett antal olika event dit det kommer unga människor. Det är alltså utveckling och spridning av designmetodensom är i fokus, och den känsla av ökad kraftsom den genom "learning by doing" förmedlar till unga, vilket gör dem redo att tänka tanken att forma och bygga sitt eget hem.Tillsammans bygger vi förväntas leda till att fler Tjörnungdomar - både nyanlända och uppvuxna på ön - vill bygga bostäder tillsammans i Egnahemsfabriken och blir engagerade i att lösa bostadsproblemen på Tjörn.Tillsammans bygger vi förväntas också leda till att Egnahemsfabriken designmetod utveckls till att passa unga personer.Det finns även ett förväntat ökat resultat från Tillsammans bygger vii form av ett ökat engagemang från kommunens tjänstepersoner och politiker för Egnahemsfabriken som en av lösningarna på bostadskrisen.På sikt kommer Tillsammans bygger vi att bidra till att den modell för uppskalning nationellt som Egnahemsfabriken kommer att göra enligt planen, får mycket bättre attraktionskraft på unga människor och anpassas till deras förutsättningar.