Detaljerad information för diarienr  2019-01990  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Stripple, Johannes
Titel:  Docent
Kön:  Man
E-post: johannes.stripple@svet.lu.se
Univ./Institution: Lunds universitet - Statsvetenskapliga institutionen
Projekttitel (sv): Att göra visioner om klimatomställning meningsfulla genom en reseguide till ett fossilfritt Skåne
Projekttitel (eng): The Rough Guide to Zero-Carbon Skåne: Making visions of post-fossil transitions meaningful through narrative prototyping
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Statsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Sverige har satt upp en ambitiös vision om att bli världens första fossilfria välfärdsnation till år 2045 - men hur kan det post-fossila samhället se ut? Vad äter vi? Hur bor vi? Hur reser vi? Var semestrar vi? Klimatomställningen innebär att vi som land ger oss ut på en resa - men utan guidebok. Detta vill vi åtgärda med En reseguide till ett fossilfritt Skåne.År 2019, mitt i en klimatkris, står det klart att kommunikationen av klimatforskningen har misslyckats. Kommunikationens kris är även en fantasins kris - siffror, modeller och scenarier är inte tillräckliga för att vi ska kunna föreställa oss en fossilfri värld, eller hur vi tar oss dit. Klimatmodellernas abstrakta natur gör det svårt för många av oss att koppla såväl klimatförändringarna som klimatomställningen till vår vardag och vår samtid.Genom att använda oss av narrative prototyping, en tvärvetenskaplig metod med grund i statsvetenskap, framtidsstudier, och spekulativ design, bygger vi tillsammans med lokalsamhällets invånare och intressenter en fiktiv fossilfri värld på ett urval av platser i Skåne. Ramarna för världen ges av den senaste forskningen; givet att Sverige blir ett fossilfritt välfärdsland, hur har olika miljöer förändrats? Hur mycket har havsnivåerna höjts - är Falsterbo under vatten? Kör vi bil - isåfall var och hur? För att skapa en gemensam världsbild, låter vi Skånes invånare fylla den beskrivna världen med liv: leder havsnivåhöjningen kanske till en kollapsad bostadsmarknad i Falsterbo? Blir de övergivna husen hem för nattklubbar och barer? Skapar bilfria innerstäder mer plats för skulpturer och konst - ger det upphov till nya festivaler, högtider eller mötesplatser? Har en minskad animaliekonsumtion förändrat kända fenomen som kräftskivor och ålagillen till rapsgillen och sparrisspektakel?Genom fem workshops i olika skånska miljöer (stad, by, kust, skog, jordbruk), faciliterade av projektgruppen och samarbetspartners, bjuds medborgare, beslutsfattare och näringslivsaktörer (vilka dessa blir beror mångt och mycket på miljön i det lokala sammanhanget) in för att producera dessa berättelser och idéer om klimatomställningen i relation till platser som är betydelsefulla för dem.Allt detta resulterar i en guidebok till Skåne år 2045 (i stil med resehandböcker såsom Rough Guides), tillgänglig redan vid projektets slut men skriven som en framtidsartefakt från en tid då Sverige redan nått fossilfrihet. Guideboken informerar lokala diskussioner om regionens och lokalsamhällets framtid, och är ett nytt sätt att bjuda in till demokratiska samtal om klimatomställningens förutsättningar och utmaningar. Den blir ett givet komplement till den som besöker regionen - såväl turister som framtidsresenärer - tänk att inte bara resa i rummet utan även i tiden!Så varför just Skåne? Vi anser inte att Skåne är viktigare eller mer representativt än andra svenska regioner, men inom dess gränser hittar vi en mångfald av miljöer och levnadssätt. Vi finner kustnära fiskesamhällen, skogsbruk, arealer på arealer av jordbruk och boskap, bygemenskaper samt några av Sveriges större städer.Projektgruppen har genom tidigare arbete (Samarbetsinitiativet Narrating Climate Futures och FORMAS-projektet Climaginaries) byggt upp en stark kunskapsnod kring framtidsföreställningar och klimatberättelser i regionen. Hållbarhetsforum vid Lunds universitet är starkt förankrat i den skånska hållbarhetsscenen och har ett mångfacetterat samarbete med Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Lunds kommun och Klimatkommunerna. För att skapa tillräckligt detaljerade beskrivningar och berättelser måste vi göra en avgränsning, men konceptets replikerbarhet möjliggör lokala guideböcker om andra städer och län, till exempel Härnösand, Västerbotten eller Stockholm.