Detaljerad information för diarienr  2019-02011  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Carlsson, Fredrik
Titel:  Professor
Kön:  Man
E-post: fredrik.carlsson@economics.gu.se
Univ./Institution: Göteborgs universitet - Nationalekonomi med statistik, inst för
Projekttitel (sv): Betendevetenskapliga initiativ för att minska individers klimatavtryck - förbättrad datainsamling för en rigorös utvärdering av vad som fungerar och på vem
Projekttitel (eng): Behavioral science initiatives to reduce individual's carbon footprint - improved data collection to rigorously evaluate what works and on whom
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Nationalekonomi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Detta projekt kommer att bidra till akademisk kunskap samt utveckla metoder och verktyg för att bidra till mer hållbar konsumtion av varor och tjänster. Projektet består har två delar. För det första så utvärderas vilken effekt information om klimatavtryck i kombination med olika typer av beteende-styrningar har på individers konsumtionsbeteende och val av livsstil. Detta gör vi genom tjänsten Svalna och en rekrytering av en representativt urval av svenskar. Svalna använder sig av användares transaktionsdata för att uppskatta utsläpp av växthusgaser från konsumtion och ger sedan användare olika typer av återkoppling på deras egen och andras klimatavtryck.  Processen för datainsamling kommer att bidra till att uppnå projektets andra mål, vilket är att utveckla nya och innovativa metoder för datainsamling för att bättre förstå och kartlägga svenskarnas konsumtionsmönster, klimatpåverkan och livsstilsval. Nya insikter om effekten av tjänster såsom Svalna kommer ge underlag för utveckling och praktiskt användning för offentliga och privata aktörer som ämnar minska individers utsläpp av växthusgaser och bidra till mer hållbara livsstilar.