Detaljerad information för diarienr  2019-02025  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Feng, Xinmei
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: xinmei.feng@ri.se
Univ./Institution: RISE Research Institutes of Sweden AB - Jordbruk och livsmedel
Projekttitel (sv): Hållbar europisk vegetarianprotein produktion via fermentering av restström
Projekttitel (eng): Sustainable European Vegetarian protein production via fermentation of wastes stream
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Mikrobiologi, Bioprocessteknik
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Klimatförändring och befolkningstillväxt är två stora utmaningar som leder till ett ökat behov av innovativa vegetabiliska proteinrika livsmedel som dessutom kan produceras lokalt. De proteinrika vegetabiliska livsmedlen är ofta baserade på sojaböna i olika former - en på många vis utmärkt baljväxt med hög proteinhalt och god smak som kan bearbetas till olika produkter. Även om inhemsk odling av sojaböna har visat sig vara möjlig och svenskt lantbruk börjat intressera sig för grödan sker odling än så länge endast i begränsad utsträckning och beroende på väderförhållandet. Även vetegluten används för att producera vegetabiliska livsmedel men är inte alltid önskvärt på grund av den höga frekvensen av och medvetenheten om celiaki. Det är därför intressant att istället utnyttja proteinrika, glutenfria grödor som i större utsträckning odlas i Europa och Skandinavien. Företag som producerar tofu i Sverige, därför för att reducera klimatpåverkan, importerar sojabönor från i första hand Frankrike. Med ökad efterfrågan på vegetariska proteinprodukter i Sverige, har tofuproduktionen ökat med 30% från 2017 till 2018 till mellan 690 och750 tons. Men tofuproduktionsprocessen genererar stor mängd av restströmmen okara. Mängden okara motsvararca 20% av den mängd bönor som används räknat i torrvikt. Då den processen är inte så hållbar på grund av att denna 20% av de sojabönor som importeras idag inte förädlas till livsmedel utan blir avfall. Okara innehåller värdefulla komponenter som t.ex. fett, protein, kostfibrer och mikronäringsämnen, men den innehåller dessvärre också näringshämmare. För att kunna använda denna avfallsprodukt för att producera livsmedelsingredienser måste speciella processer och tekniker utvecklas. Fermentering av okara med mikroorganismer, till exempel mögelsvamp, bakterier eller jäst, kan tillgängligheten av näringsämnen öka och upphöja smaken samtidigt som näringshämmarna bryts ner. Nya livsmedel kan alltså, med sannolikhet, formuleras genom att fermenterat okara. Det som idag är begränsande för mindre tofuproducerande företag är kunskap om vidare förädling av okara. Vår projektidé är därför att genom nära samarbete mellan forskare med vetenskaplig expertis och producerande företag som behöver ökad kunskap snabba upp en hållbar utvecklingsprocess hos företaget och samtidigt som forskaren öka förståelse för företags förutsättning och utmaningar. Projektet leder till snabbare utveckling av nya livsmedel baserade på en restström vilken t.ex. skulle ha  lägre klimatpåverkan än motsvarande mjölkbaserad produkt. Projektet ger också ökad kunskap och möjlighet för en mer hållbar livsmedelstillverkning genom produktion av liknande produkter från andra restströmmar i livsmedelsindustrin. Dessutom kan den nya kunskapen bidra till att minska miljöpåverkan från konsumtion av animaliskt protein. I förlängningen kan projektet även leda till att skapa nya jobb inom den svenska livsmedelssektorn. Så vitt vi vet finns det idag inga effektiva avfallskonverteringsprocesser som implementerats i tofuproduktionsprocessen i världen. Det här projektet skulle därmed generera möjligheter för svenska företag att profilera sig på en internationell marknad.