Detaljerad information för diarienr  2019-02037  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Seravalli, Anna
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: anna.seravalli@mau.se
Univ./Institution: Malmö universitet - Institutionen för Konst, kultur och kommunikation
Projekttitel (sv): Omställning mot hållbar vatten- och avfallshantering: utvecklandet av ett innovations- och lärande labb med och i en svensk offentlig organisation
Projekttitel (eng): Transitioning towards sustainable water and waste management: developing an innovation and learning lab with(in) a Swedish public organisation
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Sociologi, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap, Design
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Omställning till ett hållbart samhälle är en snabbt växande prioritet för både politiker och samhällsaktörer. Denna typ av omställning kräver stora socio-tekniska och politiska förändringar; det kräver deltagande och samarbete mellan olika samhällsaktörer som tillsammans behöver utforska och lära om och hur det kan vara möjligt att utveckla nya sätt att leva och arbeta.Projektet fokuserar på omställning till hållbar vatten- och avfallshantering. Vatten- och avfallshantering har traditionellt betraktats som en teknisk fråga, men på senare tid har man även uppmärksammat behovet av att stödja beteendeförändringar bland användare av vatten- och avfallstjänster. Man har vidare uppmärksammat behovet av att etablera samarbeten mellan aktörer från olika sektorer för att reagera på klimatförändringarna. Således betraktas vatten- och avfallshantering alltmer som en social och politisk fråga.Det här projektet kommer att undersöka vad denna förändring kan medföra genom inrättandet av ett omställningslabb för vatten- och avfallshantering som fokuserar på innovation och lärande. Labbet syftar till att utveckla lösningar och metoder för samt förhållningssätt till hållbar vatten- och avfallshantering med särskild inriktning på sociala och politiska aspekter. Labbet blir ett miljö för att kunna driva  samarbetsprocesser som sammanför olika aktörer för att experimentera och lära tillsammans kring hur en omställning kan uppnås. Labbet bygger också på att gemensamt lära sig vilka slags kompetenser och organisatoriska strukturer som kan vara nödvändiga för att offentliga organisationer ska kunna driva förändringen mot hållbar vatten- och avfallshantering.Projektet baseras på nära samarbete mellan VASYD (en svensk organisation med ansvar för vatten- och avfallshantering) och två forskare från Malmö Universitet (experter i omställningslabb, design och organisatoriska studier). Detta nära samarbete strävar efter att främja kunskap som är relevant för både praktiker och akademiker. Å ena sidan strävar projektet efter att stödja inrättandet av ett innovations- och lärandelabb inom VA SYD, vilket görs både genom att ge medarbetare tillvägagångssätt och ramar för att förstå och driva ett omställningslabb; och genom att stödja organisatoriska inlärningsprocesser kring det. Å andra sidan strävar projektet efter att utveckla kunskap om hur ett sådant labb kan främja offentliga organisationer att stödja och driva omställningar i allmänhet, och specifikt kring hållbar vatten- och avfallshantering.