Detaljerad information för diarienr  2019-02049  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Martin, Michael
Titel:  Doktor
Kön:  Man
E-post: michael.martin@ivl.se
Univ./Institution: IVL Svenska Miljöinstitutet AB - Organisationer, Produkter & Processer
Projekttitel (sv): Bedömning och utveckling av hållbarheten av urban vertikal odling
Projekttitel (eng): Assessing and Improving the Sustainability of Urban Vertical farming Systems
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Miljövetenskap, Trädgårdsvetenskap/hortikultur
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Behovet av lösningar för robust och hållbar livsmedelproduktion är akut. Klimatförändringar, befolkningstillväxt, urbanisering och minskade ytor odlingsbar mark har resulterat i hungersnöd och ökad global oro kring tillgången av mat. Detta innebär en ökad efterfrågan på nya och kompletterande system där dessa aspekter integreras. En intressant lösning är vertikala urbana odlingar. Genom att flytta odlingar inomhus kan produktion lättare kontrolleras och effektiviseras, och kan på sätt bidra till ett robust livsmedelssystem. Ändå är det begränsad kunskap om de potentiella konsekvenser dessa system har för att omvandla våra livsmedelssystem till mer miljö, social och ekonomisk hållbarhet.Projektet syftar till att förstå och analysera hållbarheten (ekonomisk, ekologisk och sociala hållbarhet) av urbant vertikalt inomhusodlingssystem. Det kommer att ske genom livscykelhållbarhetsanalys metodiken, vilken kan kombinera de tre hållbarhetspelare. Inom projektet kommer vi följa utveckling av den urban vertikalodlings system från Grönska (belägen söder om Stockholm) för att undersöka den befintliga system och möjligheter för förbättringar i framtiden. Genom mobilitet kan forskare involverade i projektet få mer detaljerad bild av den produktionsystem och sprida kunskap till andra i sektorn och till den akademiskmiljö, förutom att projektet driver forskningen kring robusta och hållbara livsmedelsystem vidare.