Detaljerad information för diarienr  2019-02096  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Kettunen, Petronella
Titel:  Docent
Kön:  Kvinna
E-post: petronella.kettunen@neuro.gu.se
Univ./Institution: Göteborgs universitet - Neurovetenskap och fysiologi, inst för
Projekttitel (sv): Utvärdering av välfärdsparametrar för zebrafiskar och etablering av riktlinjer för hållning av zebrafiskar
Projekttitel (eng): Evaluation of zebrafish welfare parameters and establishment of guidelines for zebrafish housing
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Etologi, Neurovetenskaper, Fisk- och akvakulturforskning
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Zebrafisken har blivit ett populärt modellsystem som används för olika sorters forskning, bl.a. för att förstå grundläggande aspekter av vår fysiologi och för att testa potentiella miljögifter eller framtida läkemedel. Många av de zebrafiskar vi idag håller i labben har under årtionden inavlats till att bli ett par välanvända sk. vildypslinjer, förutom de genmodifierade djur som också produceras. Trots att zebrafiskar används så mycket inom forskningen vet vi väldigt lite om vilka förhållanden som gör att fiskarna mår bra. Vi kommer i detta projekt föda upp zebrafiskar under olika förhållanden och mäta olika välfärdsmarkörer hos dem, såsom deras beteenden, utsöndrat stresshormon och balansen av neurotransmittorer som har kopplats till stress och välmående. Vi kommer att testa olika akvariestorlekar och densiteten av zebrafiskar, hur de mår av att transporteras och hur patogener påverkar deras välfärd. Vi kommer även att etablera Europas första anläggning med patogenfria zebrafiskar, som kommer att kunna användas av forskarsamhället. Vårt mål är att sammanställa riktlinjer för hur zebrafiskar ska hållas eftersom sådana idag saknas. Kan framtidens forskare följa sådana riktlinjer kommer deras djurförsök att få tydligare resultat, och andra forskare kan använda sig av redan publicerade djurförsöksdata i nya analyser. På så sätt kan antalet zebrafiskar i djurförsök att minskas och vi kommer att veta att de som hålls för att användas i djurförsök mår bra.