Detaljerad information för diarienr  2019-02200  
 
 
Ämnesområde:
Livsmedelsvetenskap
Beslutsdat:  2019-11-20
Namn:
Landberg, Rikard
Titel:  Professor
Kön:  Man
E-post: Rikard.landberg@chalmers.se
Univ./Institution: Chalmers tekniska högskola - Livsmedelsvetenskap och nutrition
Projekttitel (sv): Anpassad kolhydratkvalitet för individanpassad viktreglering och metabol hälsa
Projekttitel (eng): Tailored Carbohydrate Quality for Personalized Weight Management and Metabolic Health
Värdhögskola: Chalmers tekniska högskola
SCB-klassificering: Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi, Näringslära, Livsmedelsvetenskap
Beviljat (SEK): Bidragsform   2019 2020 2021      
  EU   2036691 1585091 1185091      
Beskrivning: I detta projekt kommerbetydelsen av kolhydratkvalitet (CQ) för viktnedgång, mättnad och kardiometabol hälsa att undersökas hos människor och  underliggande mekanismer genom vilka CQ påverkar konsumenterna kommer att kartläggas genom djurstudier. Projektet kommer också att främja karriärutveckling och rörlighet av unga forskare tidigt i karriären (ECS). Genom utbildning, träning och mobilitet byggs den nya generationen forskare inom mat och hälsa upp. Experimentella modeller, kliniska metoder och OMICs kommer att användas i en tvärvetenskaplig forskarmiljö. Resultaten kommer att överföras till industrin och kommer att spridas till vetenskapssamhället och atill llmänheten. Vi kommer att dra nytta av data och prover från redan genomförda studier. Blant annat kommer vi att använda prover och data från en stor viktminskningstudie  som genomförts tidigare, utanför detta projekt, i samarbete med livsmedelsindustrin. Studien visade intressanta effekter av en högfibrerdiet från spannmål jämfört med en raffinerad spannmålsdiet. Mättnad och tarmmikrobiota kommer att utvärderas som determinanter för viktminskning och vi kommer att analysera kardiometaboliska riskfaktorer och molekylära fenotyper associerade med viktminskning och  riskprofiler för hjärt-kärlsjukdom med användning av metabolomics och proteomics. Molekylära signaturer som predikterarramgångsrik viktminskning och låg kardiometabol risk kommer att valideras i en potentiell kohort med kvinnor (n = 5022, data som redan finns tillgängliga) och i en motsvarande kohort hos män (n = 6000, data kommer att finnas tillgängliga under 2020) . Dessutom kommer en råttmodell att användas för att studera de potentiella negativa effekterna av raffinerade kolhydrater på organ / vävnadsnivå och de potentiellt fördelaktiga effekterna av tillskott med fermenterbar kostfibrer. Särskilt fokus kommer att läggas på metabolisk inflammation och effekter medierade genom så kallade "advanced glycation products" (AGEs,) tarmbarriär och mikrobiota. Vi kommer även att jämföra prekliniska metabolitprofiler med metabolitprofiler från humanstudierna för att belysa de molekylära förändringarna som är förknippade med viktminskning och kardiometabol risk hos människor. Sammanfattningsvis kommer vi att utnyttja (i) metabolomik för att utveckla biomarkörspaneler som kan användas för att prediktera effekter av en fiberdiet för framgångsrik viktminskning och som kan användas som ett screeningverktyg för att skräddarsy kost till personer som svarar positivt på denindividanpassad kost), ii) genomföra mekanistiska studier för att identifiera molekylära mekanismer till följd av en kolhydratrik kost och iii) i detalj undersöka förhållandet mellan upplevd mättnad och livsmedelsstruktur. Resultaten förväntas omsättas till förbättrade högfibrerande spannmålsprodukter som är skräddarsydda för optimal metabol hälsa och viktreglering för individer eller konsumentgrupper.