Detaljerad information för diarienr  2019-02201  
 
 
Ämnesområde:
Livsmedelsvetenskap
Beslutsdat:  2019-11-20
Namn:
Landberg, Rikard
Titel:  Professor
Kön:  Man
E-post: Rikard.landberg@chalmers.se
Univ./Institution: Chalmers tekniska högskola - Livsmedelsvetenskap och nutrition
Projekttitel (sv): Bioaktiva ämnen i maten har betydelse för kardiometabol hälsa
Projekttitel (eng): Food phytochemicals matter for cardiometabolic health
Värdhögskola: Chalmers tekniska högskola
SCB-klassificering: Näringslära, Livsmedelsvetenskap
Beviljat (SEK): Bidragsform   2019 2020 2021      
  EU   1085172 1085170 1035170      
Beskrivning: FOODPHYT syftar till att öka kunskapen och förståelsen för den stora potentialen så kallade fytokemikalier (bioaktiva ämnen från växter) i maten har för att bidra i den globala kampen mot fetma och därtill hörande kardiometabola sjukdomar. En explosion av forskning visar på hälsoeffekterna av växtbaserad kost, specifika vegetabiliska livsmedel och fytokemikalier, och studier visar på en allt bättre förståelse för de underliggande mekanismerna. Fytokemikalierna är mycket olika och visar varierade effekter på molekylära mål. Deras bioaktivitet beror ofta på individernas förmåga att producera aktiva metaboliter från modersubstanserna. Kunskapen om dessa ämnens bioaktivitet är spridd i litteraturen och det är en stor utmaning att få grepp om den sammanvägda kundkapen. Det första målet med Foodphyt är därför att  konsolidera och sammanfatta existerande kunskap kring fytokemikaliernas effekter på ämnesomsättning, kardiometaboliska hälsoeffekter och molekylära verkningsmekanismer i en öppen databas, genom  kritisk granskning och sammanställning av litteraturen av experter. Vi förväntar oss att denna databas kommer att passa behoven hos många typer av slutanvändare. En annan viktig aspekt för att främja bättre förståelse av fytokemikalierna och deras roll i kardiometabol hälsa är att förbättra bedömningen av exponeringen. Det andra FoodFyt-målet är därför att validera biomarkörer av växtbaserat födointag och att harmonisera metabolomik metoder för att fullständigt fenotypa den verkliga interna exponeringen metaboliter från fytokemikalier. Nyttan av de nya metoderna för utvärdering av kost / exponering kommer att påvisas i Proof-of-concept studier. Vi kommer att undersöka föreningar observerade genom biomarkörer för specifika växtbaserade livsmedel eller specifika fytokmikalie-metaboliter som finns i kroppsvätskor (blod och urin) och deras samband med kroppsvikt och kardiometaboliska resultat i existerande interventions- och observationsstudier som görs tillgängliga för Foodphyt. Genom bättre kunskap och bedömningsmetoder av fytokemikalier kan näringskvaliteten hos råa och bearbetade livsmedel  förbättras och kostrådgivning bättre anpassad till personliga behov och livsmedelspreferenser kan utvecklas. Detta projekt är högaktuellt med tanke på den förväntade omvandlingen av det globala livsmedelssystemet mot en aldrig tidigare skådad ökning av livsmedelskonsumtionen. FoodFyt samlar ett starkt multinationellt konsortium med 7 partners / samarbetspartners med enastående expertis och en vilja att dela data och prover från> 15 tidigare studier för att de planerade målen ska uppnås. Konsortiet kommer att sträva efter att främja kapacitetsuppbyggnaden av unga forskare inom det tvärvetenskapliga området mellan näring, medicin, metabolomik, bioinformatik och livsmedelskemi.