Detaljerad information för diarienr  2019-02367  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-10-11
Namn:
Gabrielii, Kristina
Titel: 
Kön:  Kvinna
E-post: kristina@gabrieliidevelopment.se
Univ./Institution: IQ Samhällsbyggnad AB - Strategiska projekt
Projekttitel (sv): Innovationstävling Cirkulärt Digitalt anläggningsbyggande
Projekttitel (eng): Innovation competetition Circular Digital Civil Engineering
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Byggproduktion
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Innovationstävlingen är en form för skapande, lärande och samarbete mellan aktörer inom och utanför anläggningssektorn. Det aktuella projektet tar sin utgångspunkt från en nyligen genomförd innovationstävling där Naturvårdsverket ledde arbetet, och det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030 organiserade lag som deltog. Tävlingen innebär ett för Smart Built Environment helt nytt arbetssätt.Tävlingsdeltagarna ställs inför följande utmaning:Att med digital teknik skapa slutna, säkra materialflöden och minska utsläppen i anläggningsbyggande med bibehållen eller förbättrad funktionalitet hos slutprodukten.  Utmaningen kan mötas med olika typer av innovationer. Till exempel nya eller väsentligen förbättrade produkter, tjänster, teknologier, processer, affärsmodeller eller marknadsstrategier.Projektets syfte är:Att bidra med koncept som hjälper branschen att nå nollutsläpp av växthusgaser, ökad produktivitet, cirkulära och säkra materialflöden och noll deponi genom innovationer inom: tillämpningar av digi