Detaljerad information för diarienr  2019-02391  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-02-11
Namn:
Gröndahl, Fredrik
Titel:  Docent
Kön:  Man
E-post: fgro@kth.se
Univ./Institution: Kungliga Tekniska högskolan - Institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik
Projekttitel (sv): Ramverk för utveckling av framgångsrika havsbaserade fleranvändningsystem MULTI-FRAME
Projekttitel (eng): Assessment framework for successful development of viable ocean multi-use systems MULTI-FRAME
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Oceanografi, hydrologi och vattenresurser
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Ett flertal innovativa idéer om hur man kan utnyttja havsområden för flera olika applikationer på samma gång (s.k. "multi-use", MU) har under senare år lanserats av samhället och olika forskargrupper. Exempel på sådan MU verksamhet kan exempelvis vara vindkraftsparker till havs som samtidigt används som plats för vattenbruk. Men idag finns väldigt få tillämpade exempel på MU koncepts runt om i världen. Orsaken är bristande kunskap om påverkan från MU verksamhet på ekonomi och om det går att kombinera med en hållbar utveckling i våra världshav. Målsättningen med projektet MULTI-FRAME är att öka kunskapsbasen och intresset för hållbara MU koncept, genom att erbjuda "open source" verktyg, värdering av projekt, samt ge exempel på system som fungerar bra. Resultaten från projektet förväntas uppmuntra relevanta aktörer att på ett systematisk vis tillämpa eller fundera på att använda MU koncept i sin planering och havspolicy. Projektet sträcker sig förbi de begränsningar som finns inom teoretisk forskning. Ett generiskt angreppsätt kommer att utvecklas i samarbete med ett brett spektrum av olika aktörer både privata och publika som tillsammans med forskarsamhället utvärderar t.ex. positiva och negativa konsekvenser av MU inkluderande socio-ekonomisk, kulturella och miljömässig påverkan. Projektet kommer att fin stämma detta angreppsätt genom att bygga scenarios tillsammans med en bred grupp aktörer från fem känsliga marina områden i Sverige, Mocambique, Norge, Frankrike och USA. Dessa "case studies" kommer att utvärdera möjlig påverkan baserad på nuvarande kunskap, tillåta MU alternativ som kan komma ifråga och säkra att MU konceptet anpassas till olika miljöer och olika marina sektorer. Projektet MULTI-FRAME kommer att leda fram till en s.k. "Ocean Multi-USE Toolkit", en verktygslåda för MU som skall vara till hjälp för en framtida planering av våra havsområden.Den svenska projektledaren Docent Fredrik Gröndahl kommer koordinera WP5 "Analysis and Synhtesis and the development of the Swedish case study" Fredrik Gröndahl kommer också stödja WP3 baserad på kunskap från tidigare verksamhet. Det kommer också att organiseras en partner workshop i Sverige.