Detaljerad information för diarienr  2019-02394  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-02-11
Namn:
Troell, Max
Titel:  Docent
Kön:  Man
E-post: max@beijer.kva.se
Univ./Institution: Kungl. Vetenskapsakademien - Beijer institutet
Projekttitel (sv): ARMS för reef: Ett nytt verktyg för återetablering av korallrev för främjande av biodiversitet, fiske och hälsa i Madagaskar
Projekttitel (eng): ARMS to reefs: A new tool to restore coral reef biodiversity, fisheries yields, and human health in Madagascar
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Övrig annan naturvetenskap, Marin teknik, Annan hälsovetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Att återskapa/restaurera korallrev som förstörts genom för hårt fiske eller klimatförändring kan bidra till att försöka motverka två förändringar av global betydelse: försvinnande av korallrev och ökad förekomst av undernäring hos människor som varit beroende av dessa ekosystem. Genom att använda en ny teknik som mobiliserar alla nödvändiga ekologiska komponenter i revens ekosystem, inte bara koraller, kommer rev med hög biodiversitet att kunna "kick-startas" och leda till etablering av korallrev på nya platser. Dessa har möjlighet att generera många fördelar för de mänskor som lever vid och är beroende av fungerande kustekosystem och ett viktigt mål för projektet är att nyetableringen skall öka tillgång till marina matresurser. Detta har stor betydelse för  livsmedelssäkerhet och för ökad hälsa och välbefinnandet för de många fattig och sårbara människor på Madagaskar. Om metoden lyckas så som det är tänkt kan tekniken appliceras och spridas mer generellt  i tropikerna.