Detaljerad information för diarienr  2019-02454  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-12-12
Namn:
Svanberg, Lina
Titel: 
Kön:  Okänt
E-post: lina.svanberg@ri.se
Univ./Institution: RISE Research Institutes of Sweden AB - .Jordbruk och livsmedel
Projekttitel (sv): Food Venture Sweden 2020
Projekttitel (eng): Food Venture Sweden 2020
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Övrig annan naturvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Food Venture Sweden är en mötesplats för startups, industri och investerare med ambition att stärka tillväxt inom livsmedelsområdet via att bidra till samverkan och investeringar. Eventet hålls som en tvådagarskonferens och planeras till 22-23 april 2020 i Göteborg. Detta blir femte upplagan, där vi liksom tidigare upplagor planerar att samverka med övriga aktörer i innovationssystemet för genomförande.Övergripande syfte med eventet är att:Bidra till kommersialisering av innovativa livsmedelsidéer, ink koncept sprungna ur forskningAttrahera investeringar till Sverige och livsmedelsbranschenSynliggöra Sveriges styrka inom livsmedelsbranschenÖka attraktionskraft och synlighet gentemot omvärld via deltagande investerare/industri etcSynliggöra startups behov och visa på möjligheter med industrisamarbeten och tillväxtkapitalSynliggöra livsmedelsbranschen gentemot investerare och öka förståelse för branschenInspirera industrin kring möjligheterna som är förknippade med startups och extern innovationSkapa kontaktytor för tillväxt, mötesplatsBidra till ökad kunskap och utveckling via kontaktytor in mot forskningen Målsättning100 one-on-one-möten30 deltagande startups, varav minst 3 startups sprungna ur forskning (alternativt forskar-pitcher) delaktiga35 deltagande investerare/industri>80% av deltagarna erhåller nya kontakter för fortsatt utveckling av koncept3 forskningsaktörer delaktiga i programmet3 forskningsaktörer anger nya samarbetskontakter till följd av  event