Detaljerad information för diarienr  2020-00031  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-04-22
Namn:
Trygg, Kristina
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: kristina.trygg@liu.se
Univ./Institution: Linköpings universitet - Institutionen för tema (TEMA)
Projekttitel (sv): Utbildning och övning för en transformativ planering
Projekttitel (eng): Education and training for transformative planning
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Kulturgeografi, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: För att hantera dagens utmaningar om klimatförändringar och miljöförstöring krävs en grundläggande förändring i vårt samhälle. För att senast till 2045 uppnå målet med att ställa om samhället till noll nettoutsläpp behövs genomgripande samhällsförändringar. Det handlar om en fundamental förändring i våra system för transport, jordbruk, byggd miljö samt energiproduktion och användning. Dessa transformativa förändringar kommer att ha en betydande påverkan på hur vi lever tillsammans, arbetar och rör oss mellan platser. Sådana transformativa förändringar kräver inte bara ambitiösa nationella politiska miljömål, utan också effektiva lokala instrument för att forma, anpassa och skapa framtidens hållbara samhällen. Samhällsplanering handlar om att upprätthålla och förbättra vardagslivet i städer och regioner.Urban och regionalplanering är ett av de mest effektiva lokala instrumenten för att forma urban och regional utveckling och skapa framtida hållbara städer och regioner. För närvarande har planeringspraktiker få strategier eller instrument för att bedöma, anpassa och skapa sociala och miljömässiga konsekvenser av den redan pågående snabba tekniska förändringen. Planeringsinstrumenten som används för närvarande är snarare reaktiva och syftar till stegvisa förbättringar, ofta inlåsta i redan existerande strukturer och bestämmelser för rörlighet eller energi och som därmed inte systematiskt syftar till mer grundläggande långsiktiga förändringar. Strategier för transformativ planering måste bli mer proaktiva och ta hänsyn till strategier och visioner om alternativa framtida scenarios. Transformativ planering måste på så sätt integreras på ett bättre sätt med ytterligare strategier och lokala instrument för en samhällsomställning.Syftet med projekt är att upptäcka och stödja nya strategier och verktyg för transformativ planering. Därmed kommer en kartläggning av redan pågående förändringar för en transformativ planering att genomföras. För att kunna göra det krävs samarbeten med planerare på svenska kommuner/regioner som arbetar proaktivt med omställning mot ett hållbart samhälle. De kommuner som kan antas vara proaktiva är kommuner som ingår i ett nätverk som driver klimatarbete eller ekologiska perspektiv framåt. I Sverige finns det två centrala nätverk med det i åtanke: ekokommuner och klimatkommuner. Vi kommer därmed att välja ut minst tre kommuner som ingår i något av dessa nätverk. Projektidén är att stödja vidareutveckling och spridning av transformativa planeringsstrategier och framgångsrika verktyg kommer att identifieras och sammanställas i samarbete med de utvalda kommunerna. Dessutom kommer kursmoduler och kursmaterial om transformativ planering att utvecklas, som kommer att göras tillgängliga vid universitet med samhällsplanerarprogram.