Detaljerad information för diarienr  2020-00072  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-04-22
Namn:
Hedberg, Charlotta
Titel:  Docent
Kön:  Kvinna
E-post: charlotta.hedberg@umu.se
Univ./Institution: Umeå universitet - SAM Inst för Geografi
Projekttitel (sv): Kollektiva boenden för miljoner personer? Hållbar omställning och sociorumsliga relationer i skärningspunkten mellan lokal planering och gräsrotsinitiativ
Projekttitel (eng): Collective housing for the millions? Sustainability transitions and sociospatial relations in the intersection of local planning and grassroots' initiatives
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Kulturgeografi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Vad är en ekoby bra för, varför vill vi bo i hus på hjul, och vad är Bredbandsbullerbyar? Det här projektet handlar om hur kommuner och gräsrotsinitiativ planerar för hållbara, kollektiva boenden, samt hur förutsättningarna skiljer sig åt för centralt och perifert belägna platser. Genom ett nära samarbete med våra projektpartners, i synnerhet kommuner, vill projektet analysera och samverka med samhället för att främja hållbara boendeformer.Framtiden står inför en mängd utmaningar till följd av klimatförändringar och hotade ekosystem, och för att möta dem behöver samhället ställas om radikalt. Ett område som urskiljs av FN är "Hållbara städer och samhällen", där samhällsplaneringen och förändrade livsstilar är viktiga beståndsdelar. Boendet är ett centralt fokusområde, där samhällsplanering och individuella livsstilar möts. Med bostaden som utgångspunkt lever vi våra liv, konsumerar i form av värme, vatten och transporter, samt kan skapa hållbara system, exempelvis i form av odling och social samvaro. Många hållbara boenden tenderar därför att bli kollektiva och den senaste tiden har en uppsjö av olika initiativ dykt upp, såsom ekobyar, småhus på hjul och byggemenskaper.I det här projektet undersöker vi hur kommunal planering hanterar hållbart boende, med fokus på kollektiva boendeformer, samt hur de interagerar med gräsrotsrörelser. Projektet belyser regionala variationer, som dels har att göra med vilka initiativ som tas av kommunens medborgare, dels om kommunen har ett behov av att attrahera ny befolkning. Här urskiljer vi att kommuner i glesbygd kan ha särskild nytta av att tänka ut kreativa och hållbara lösningar, i syfte att stärka den egna regionens förutsättningar.Syftet med projektet är dels att bidra till samhällets omställning genom att interagera med projektpartners och direkt sprida information till det omgivande samhället, dels att bidra till forskningen om "hållbar omställning" och samhällsplanering. Teorier kring "hållbar omställning" (sustainability transitions) relaterar till hur samhällssystem kan förändras, inte minst i form av hållbar planering och i relation till den plats och de rumsliga förutsättningar där den befinner sig. Projektet analyserar den lokala planeringens roll i hållbar omställning, och dess länk till gräsrotsrörelser och regional utveckling. Detta görs genom att undersöka förutsättningar, mål, samt genomförande av kollektiva boendeprojekt. Genom ett nära samarbete med projektpartners vill projektet skapa synergier mellan forskning och samhälle i två motsatta delar av Sverige: I Region Väst har vi samarbete med Orust, Tanum och Dals-Ed, samt med det rörelseförankrade bostadsbolaget Byar och Kvarter i Göteborg. I Region Nord har vi samarbete med Åsele och Sollefteå, samt det kommunala bostadsbolaget Solatum i Sollefteå, som arbetar med konceptet Bredbandsbullerbyar.