Detaljerad information för diarienr  2020-01586  
 
 
Ämnesområde:
Samhällsvetenskaplig miljöforskning
Beslutsdat:  2020-11-18
Namn:
Galaz, Victor
Titel:  Docent
Kön:  Man
E-post: victor.galaz@su.se
Univ./Institution: Stockholms universitet - Stockholms Resilienscentrum
Projekttitel (sv): Brinnande skogar, botar och klimatattityder: en studie om global spridning av felaktig information och desinformation i samband med stora skogsbränder i världen
Projekttitel (eng): Burning forests, bots and climate change attitudes: a study of the global diffusion dynamics of mis- and disinformation about prominent forest fires
Värdhögskola: Stockholms universitet
SCB-klassificering: Statsvetenskap, Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning
Beviljat (SEK): Bidragsform   2021 2022 2023      
  Foproj   999910 999910 999910      
Beskrivning: Sociala medier spelar en viktig roll i opinionsbildningen genom att påverka individers attityder, känslor och beteenden, särskilt under stora samhällskriser. Dessvärre ser vi nu hur dagens digitala landskap också präglas av en bred och ibland automatiserad spridning av felaktig information, konspirationsteorier och samordnade desinformationskampanjer. Spridning av felaktig information blir allt mer tekniskt sofistikerad, bland annat genom att använda olika former av maskinintelligens/artificiell intelligens (AI). Dessa kan utnyttja svagheter i människors kognitiva förmågor, och i tekniska system på ett sådant sätt att de når stora mängder individer, mycket snabbt. Dessvärre verkar det som att dessa strategier nu också får genomslag i online-diskussioner om miljö- och klimatfrågor på global skala.Som den pågående COVID-19 pandemin så tragiskt illustrerar så riskerar den polarisering, missförtroende för forskning och inkorrekt information som sprids i sociala medier, att undergräva samhällets kapacitet att agera gemensamt, särskilt i samband med stora samhällskriser. Det faktum att spridningen av den här typen av information kan vara snabb och omfattande, och forma människors och beslutsfattares uppfattningar om en pågående kris bör tas på största allvar, och leda till proaktiva initiativ. I detta treåriga projekt så kommer vi att studera spridningen av felaktig information och desinformationskampanjer i samband med omfattande skogsbränder som fått stor internationell uppmärksamhet, med särskild fokus på "sociala botar" - program som på ett automatiserat sätt kan skapa innehåll och interagera med användare i sociala medier. Vi planerar att analysera över 8 miljoner uppdateringar i den sociala medieplattformen Twitter från ett urval av fallstudier: skogsbränderna i Amazonas 2019, Kalifornien 2018, och i Australien 2019-2020. Projektet kommer att: a) studera det individuella och kollektiva beteendet hos "sociala botar"; b) analysera dess effekter på informationsspridning; c) studera huruvida de påverkar enskilda användares uppfattningar; och d) utveckla metoder som bygger på maskinintelligens för att upptäcka och hantera samordnade desinformation-kampanjer tidigt. Forskningen i projektet är tvärvetenskaplig och kombinerar insikter från medie- och kommunikationsvetenskap, statsvetenskap, sociologi och datavetenskap. Projektet har även ett vetenskapligt råd med internationellt etablerade forskare och experter som är aktiva i mediesektorn. Vi planerar att publicera flera vetenskapliga artiklar, och skapa ett online-verktyg som kan hjälpa journalister, myndigheter och allmänheten att spåra och hantera samordnade kampanjer för spridning av felaktig klimat- och miljöinformation. Forskningen bygger på ett samarbete mellan Stockholm Resilience Centre (Stockholms universitet), Princetons universitet (USA), och Complexity Science Hub vid Wiens medicinska universitet.