Detaljerad information för diarienr  2020-01784  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-11-18
Namn:
Goto, Yutaka
Titel:  Doktor
Kön:  Man
E-post: yutaka@chalmers.se
Univ./Institution: Chalmers tekniska högskola - Byggnadsteknologi
Projekttitel (sv): Ny träpanel för effektiv och hälsosam byggd miljö
Projekttitel (eng): Novel wood panel for efficient and healthy built environment
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Arkitekturteknik, Husbyggnad
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Vi skådar en eskalerande urbanisering och ett ökat behov av fler konstruktioner. Samtidigt står byggbranschen for en stor del av globala växthusgasutsläppen. Kraven på konstruktioner utökar dess omfattning utöver strukturell säkerhet till miljöpåverkan, ekonomisk och social påverkan.Projektet syftar till att utveckla nya optimeringsscheman för paneler med korslimmat trä (KL Trä) för bärande konstruktion genom att införa luftspalt mellan lamellerna. Optimeringen uppnås genom att minimera volymen av virke, samtidigt som att säkerställa strukturell kapacitet, fuktsäkerhet och låg miljöpåverkan.Alternativ till lamellkompositionen utvecklas initialt utifrån de specifika konstruktionsregler för fukt och konstruktionssäkerhet för förhållanden i västkusten i Sverige, som beaktar nödvändig belastningskapacitet, paneltjocklek och lokalt klimat. Den hygrotermiska och strukturella prestandan är numeriskt modellerade och modellerna kommer att valideras med fysiska tester med små och fullskaliga prover. De validerade modellerna kommer sedan att tillämpas på iterationsprocess mellan miljöpåverkan, fuktsäkerhet och simulering av strukturell kapacitet, vilket kommer att hitta panelskonfigurationen med minsta mängd virke under givna förhållanden.Projektets slutresultat är optimerade panelkonfigurationsalternativ för olika förhållanden i Sverige och dokumentation av optimeringsscheman för tillämpning av aktörer utanför Sverige.