Detaljerad information för diarienr  2020-02414  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-10-02
Namn:
Leach, Madeleine
Titel: 
Kön:  Kvinna
E-post: maddie.leach@hdk-valand.gu.se
Univ./Institution: Göteborgs universitet - HDKValand
Projekttitel (sv): Fontänen: Ett konst-teknologiskt socialt drama
Projekttitel (eng): The Fountain: An art-technological-social drama
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Annan samhällsbyggnadsteknik, Bildkonst, Arkitektur
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Hösten 2020 är det femtio år sedan LTH-Fontänen invigdes på Lunds Tekniska Högskolas campus. Konstverket var finansierat med 1 miljon SEK från Statens konstråd (motsvarande 9 miljoner SEK, 2020). Fontänen uttryckte en framtidsvision som delades av arkitekten Klas Anshelm och skulptören Arne Jones. De avsåg att LTH-Fontänen skulle bli en modern "konst-teknologisk domkyrka av stål, glas och vatten, utan motstycke i världen". Samtidigt visade sig att fontänen läckte, sprack och kunde inte bära avsedda vattenmängder. Tid, pengar och förväntningar har genom åren lagts på att korrigera design och mekaniska fel. Anshelms och Jones vision övergavs slutligen 1996. I dag anses en renovering vara ogenomförbar och LTH-Fontänen förblir oanvändbar, där den står väl synlig på campus. Det är varken ett konstverk eller en ruin.Det övergripande syftet med vår forskning är att undersöka om "misslyckade" offentliga konstverk kan återupplivas och tänkas om. Vårt mål är att bidra med en innovativ modell som har relevans för producenter, ägare och ansvariga för offentliga konstverk, men som även har betydelse för de som bor och verkar i de samhällen och sammanhang där dessa objekt uppförts. Härmed ifrågasätter vi avsiktligt begrepp som konstnärlig upphovsrätt och ägande. Vår forskning avser att undersöka och ifrågasätta begrepp som "framgång" eller "misslyckande" i samband med offentliga konstverk. Vårt angreppssätt skapar nya utmaningar för uppdragsgivare, arkitekter, stadsplanerare och konstnärer. Detta gäller inte minst i de sammanhang där olika avtal om offentlig konst skrivs. För att stödja vår forskning föreslår vi att LTH-Fontänen ses som en fallstudie för ett "omtänkande" av ett offentligt objekt. Vi vill utveckla ett förslag och utforma ett avtal för samtida anpassning av LTH-Fontänen.  Härmed återaktiverar vi diskussionen om Lunds största offentliga uppdrag med en ny generation studenter, personal och invånare i staden. Vi vill visa på ett konstnärligt och hållbart alternativ till att verket överges eller tas bort.Konsthistoriker Hal Foster framhåller att vi förstår konstverk retrospektivt. Vilken kollektiv mening kan postumt avläsas i LTH-Fontänen, utifrån förändrade sociala förhållanden? Med smeknamn så som "Laxtrappan", "Döda fallet" och "Fontänen von Tänen", har fontänen varit källa till åtlöje och urbana myter. Offentliga konstverk i urbana områden kan lätt bli föremål för kritik och stridigheter, inte minst utifrån kontroverser kring kostnader, placering, estetik och syfte. Ibland bibehåller ett konstverk sin plats i generationer. Vid andra tillfällen resulterar offentliga påtryckningar eller frågor om underhåll, i att de tas bort. Misslyckandet med LTH-Fontänen är inte unikt i sitt slag. Däremot är det ovanligt att ett offentligt konstverk överlever i femtio år som orealiserat projekt. Situationen erbjuder en unik plattform för att studera frågor om kulturarv, hållbarhet och förändring i utformandet av offentliga rum och dess konstverk.