Detaljerad information för diarienr  2020-02427  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-10-02
Namn:
Raviola, Elena
Titel:  Docent
Kön:  Kvinna
E-post: elena.raviola@handels.gu.se
Univ./Institution: Göteborgs universitet - HDKValand
Projekttitel (sv): Lek i staden: Hackande och samslöjdande urbana interventioner
Projekttitel (eng): Transforming the city for play: Hacking and co-crafting urban interventions
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Tillämpad psykologi, Företagsekonomi, Design
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Med ett ökande antal av världens barn som bor i städer så blir deras rättigheter att leka, delta i kulturlivet och uttrycka sig brådskande frågor för hållbar stadsutveckling. Sverige har infört FN: s barnkonvention (UNCRC) i lag från januari 2020 och det finns nu ett stort behov från offentliga och privata intressenter att förstå och experimentera hur barnens demokratiska agentskap kan ökas i stadsutveckling. Deltagande initiativ som påstår sig involvera barn i utformningen av stadens allmänna utrymmen är inte nya, men som forskning har visat så görs lite arbete utöver att använda barns deltagande som ett retoriskt verktyg: "riktigt deltagande" är sällsynt och oftast blir det enkelt konsultering i redan-fattade beslut. De nuvarande barnens deltagande metoder misslyckas således med att erkänna barn som kompetenta och oberoende aktörer och missar därmed möjligheten att öka barnens demokratiska agentskap i stadsutveckling. Detta projekt tar upp detta brådskande behov genom att utforska nya konstnärliga designmetoder för att utforma och bygga offentlig arkitektur och design för lek och rekreation och nya sätt att organisera barnens deltagande i stadsutveckling. Vi vill ifrågasätta lekplatsen som ett hängivet och isolerat utrymme, där man separerar och hemligar barn i staden och begränsar barnens demokratiska agentskap genom det ofta sena och kortsiktiga engagemanget i vuxendominerade offentliga designresultat. Att förverkliga rättigheten till lek, rekreation och fri deltagande i kulturlivet är viktigt för att utveckla varaktiga samhälls identiteter. Det kräver möjlighet att anpassa och påverka det offentliga rummets väsentlighet i enlighet med kontextuella och flera individuella behov. Vårt transdisciplinära samarbete involverar fem partners: tre offentliga organisationer (HDK-Valand, Nämnden för Hemslöjdsfrågor, Kulturförvaltningen vid Västra Götalandsregionen), en medborgarorganisation (EAC) och ett privat företag (Kompan). Projektet kommer att experimentera med konstnärliga metoder på två sätt: 1) Hacka befintliga strukturer i staden för lek under farten, 2) Samslöjda temporära strukturer för lek, odling och urbana möbler. Systematiskt och iterativt reflektionsarbete kommer att leda till att utveckla en deltagande design-baserad ramverk för implementering av UNCRC i hållbara städer, som delas av alla projektpartners, hjälper dem att utveckla kompetenser om deltagande processer och belyser den processuella komplexitet för att organisera konstnärligt baserade transdisciplinära samarbeten. Betydande innovationer inom offentlig arkitektur och design för lek kommer att genereras och ny kunskap och kompetens från projektet kommer att integreras i flera utbildningsprogram på HDK-Valand. HDK-Valand Design Festival-plattformen kommer att användas för att kommunicera resultaten till en bredare publik.