Detaljerad information för diarienr  2020-02464  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-10-28
Namn:
Nykänen, Arne
Titel:  Docent
Kön:  Man
E-post: Arne.Nykanen@ltu.se
Univ./Institution: Luleå Tekniska Universitet - Avdelningen för drift, underhåll och akustik
Projekttitel (sv): Tystnaden, sorlet och bullret - ljuden som gestaltar livsmiljön
Projekttitel (eng): Silence, buzz and noise - sounds forming the living environment
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Arkitekturteknik, Annan samhällsbyggnadsteknik
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Ljud är väldigt viktiga för hur vi upplever och använder den byggda miljön. Att människor mår dåligt i bullriga miljöer är väl dokumenterat, men det är inte detsamma som att vi därför mår bäst när det är helt tyst. Ljudet är en del av helhetsupplevelsen och vi upplever arkitektur både med ögon och öron. Få arkitekter har specialiserat sig på ljudarkitektur. Björn Hellström är en av dem. Det kan handla om designade och elektroniskt skapade ljud, men många gånger handlar det om att tänka igenom hur olika miljöer låter, välja att skärma av vissa ljud och släppa fram andra, utforma miljön så att knaster från steg i grus, smatter från hjul som rullar över kullerstensgator, löv som susar, människor som pratar, fåglar som kvittrar, maskiner som låter, musik som spelar, rum som bidrar med klang, ytor som ger reflexer och ekon, bidrar till en gestaltning av livsmiljön.Arbete med arkitektur, design och konst är iterativa processer där arkitekten, designern eller konstnären ser och hör, utvecklar och gör, och ser och hör igen. Skisser har alltid varit viktiga verktyg. På senare år har mer och mer av arbetet flyttat in i datorn. Arbete med ljud har inte haft samma självklara hjälp av skisser, även om ljuddesigner, ljudkonstnärer och kompositörer ofta har arbetat på ett snarlikt sätt. Skisser och datorverktyg är värdefulla verktyg, men steget från en skiss eller bild till att uppleva en miljö i verkligheten är stort. Nu har VR kommit in som ett verktyg som gör det möjligt att uppleva något som ligger mitt emellan bilden och verkligheten. Nu kan man gå in i en miljö som ännu inte finns. Man kan gå runt och uppleva hur ljusförhållanden, skuggor och ljud påverkar upplevelsen. VR ger en helt annan känsla för skala, form och volym än visualiseringar på papper eller på en datorskärm. Den komplexa och sammansatta upplevelsen av syn och hörsel går också att i viss utsträckning fånga. I detta projekt kommer vi att titta på hur VR kan användas för att utveckla ljudarkitektur, ljuddesign och ljudkonst i offentliga miljöer. Vi kommer att samla ett mångdisciplinärt team som kommer att få jobba med akustisk design och ljudkonst för Gällivares nya Multiaktivitetshus. Genom att jobba tillsammans i VR-modeller förväntar vi oss att tempot kan öka och att teamen kan experimentera utan att det blir dyrt. Det blir också möjligt att ta med medborgarna i processerna, demonstrera, diskutera och utveckla ljudmiljöerna tillsammans. De lyckade koncepten kan sedan förverkligas i den verkliga byggda miljön. Detta kommer att bidra till utvecklingen av ett mer socialt hållbart och inkluderande samhälle. Socialt genom bättre livsmiljöer anpassade till de sociala funktionerna hos den byggda miljön, mer inkluderande genom att olika gruppers särskilda behov bättre kan utforskas under designprocessen, och mer hållbart genom effektivt nyttjande av resurser både vid utformning och vid produktion. Detta leder till livsmiljöer som är hållbara, inkluderande och tilltalande.