Detaljerad information för diarienr  2020-02826  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-11-24
Namn:
Skoog, Ingmar
Titel:  Professor
Kön:  Man
E-post: ingmar.skoog@neuro.gu.se
Univ./Institution: Göteborgs universitet - Neurovetenskap och fysiologi, inst för
Projekttitel (sv): Påverkan av COVID-19 hos äldre personer - En studie av sjukdomens riskfaktorer och konsekvenser bland deltagare i den popoulations-baserade H70-studien.
Projekttitel (eng): The impact of COVID-19 in older people - A study of risk factors and consequences of the disease among particpiants in the population-based H70 study.
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Psykiatri, Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi, Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Äldre utgör en riskgrupp avsende sjukdomssvårighet och dödlighet i COVID-19. Bland de över 70 år står för nästan 90% av dödsfallen i COVID-19 i Sverige. Trots detta har möjliga faktorer kopplade till COVID-19 inte studerats i detalj bland äldre personer. Målsättningen med detta projekt är att studera faktorer kopplade till sjukdomssvårighet och dödlighet i COVID-19 bland 75-76 åringar samt att studera lång- och kortsiktiga effekter av COVID-19 i relation till deras psykiatrisk och kognitiv hälsa.I H70-studierna i Göteborg, Sverige, finns unika möjligheter att studera ovanstående frågor, då deltagarna har ingått i ett stort antal undersökningar med start vid 70 års ålder. Denna ansökan fokuserar på en kohort född 1944. Baslinjeundersökningen utfördes 2014-15 vid 70 års ålder (n=1203), och inkluderade ett stort antal hälsoundersökningar, skattningar och laboratorietester. Identiska undersökningar utförs nu vid 75-76-års ålder. Vi räknar med att ca 900 av de totalt 1203 personer som undersöktes vid 70-års ålder kommer delta i 75-76-års-uppföljningen.Pandemin orsakar mentalt och fysiskt lidande bland de som drabbas. Det är viktigt att addera COVID-19-specifika test och frågor i H70-studierna i form av antikroppstester och frågor om COVID-19-relaterade symptom, oroskänslor, sociala aktiviteter, upplevelsen av möten med sjukvården, samt alkoholkonsumtion vilket hjälper oss förstå varför äldre individer har en ökad risk och hur isolering, ensamhet och restriktioner påverkar hälsan.