Detaljerad information för diarienr  2020-02828  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-11-24
Namn:
Nyberg, Fredrik
Titel:  Professor
Kön:  Man
E-post: fredrik.nyberg.2@gu.se
Univ./Institution: Göteborgs universitet - Medicin, inst för
Projekttitel (sv): Demografi och andra karakteristika, komorbiditet och riskfaktorer för Covid-19-insjuknande och prognos
Projekttitel (eng): Demographics and other characteristics, comorbidities and risk factors for Covid-19 onset and prognosis
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Infektionsmedicin, Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: BakgrundMer vetenskapliga data om Covid-19-patienter och deras prognos, samt modeller och verktyg för att förutsäga sjukdomsförlopp och stödja vård och samhällsplanering behövs både akut och på längre sikt. Riskgrupper verkar t ex vara hjärt-kärl- och lungsjuka, men stora oklarheter kvarstår, och större och bättre studier behövs. Pandemins akuta karaktär gör att detta projekt initierats med största brådska. Mål och MetodGenom länkning av data från nationella och regionala hälsodatabaser och kvalitetsregister ska vi undersöka Covid-19-patienter och en befolkningsjämförelsegrupp för att förstå patienternas egenskaper (t ex ålder, sjuklighet) och hur t ex samsjuklighet i hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom och diabetes, medicinering eller andra faktorer påverkar risk att insjukna i Covid-19, få allvarligare sjukdom, försämras, dö eller överleva med följdproblem. Vi uppdaterar data frekvent och kan därmed kontinuerligt forska fram aktuella resultat baserat på aktuella data under pågående pandemi.BetydelseMed bred målsättning och aktuella relevanta registerdata kan projektet stödja pandemisjukvården med relevanta forskningsrön om Covid-19-patienter, deras riskfaktorer och prognos, och vårdbehov i riskgrupper - och leda till bättre vård och behandling. Den breda forskningsansatsen och fokus på frekvent uppdatering av data är nydanande aspekter av projektet. En bred tvärfunktionell projektgrupp och dialog med samhällsintressenter är andra viktiga komponenter.