Detaljerad information för diarienr  2020-02839  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-11-18
Namn:
, RISE Research Institutes of Sweden AB
Titel: 
Kön:  Okänt
E-post:
Univ./Institution: RISE Research Institutes of Sweden AB - .Jordbruk och livsmedel
Projekttitel (sv): Livsmedelsinnovation som möjliggör hållbar omställning
Projekttitel (eng): Food Innovation Enabling Sustainable Transition - FINEST
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Annan kemi, Livsmedelsteknik, Företagsekonomi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Svensk livsmedelsindustri står inför många utmaningar men det finns också en stor potential. Maten vi äter behöver bli mer hållbar och samtidigt behöver den vara både nyttig och attraktiv. Idag är den svenska försörjningsgraden av livsmedel på 50%. Ett sätt att öka denna andel är att introducera helt nya typer av livsmedel baserade på svenska råvaror. Vi har valt ut tre olika värdekedjor för svensk livsmedelsproduktion som uppvisar en stor potential att kunna vara med och radikalt förändra den. Det är bara ca 5 % av de svenska skogsbären som plockas idag och de flesta som plockas hamnar hos livsmedelsproducerande företag i andra länder. Detta centrum ska verka för att förändra denna värdekedja där produkterna hamnar i hälsosamma och goda livsmedel och samtidigt bidra till att skapa hållbara jobb på den norrländska landsbygden. En annan värdekedja som kommer att studeras är svenska proteingrödor. Idag äts alltmer växtbaserade produkter som ersätter traditionella animalieprodukter såsom mejerisubstitut och köttsubstitut. Anledningen till detta är både hälsoskäl och minskad klimatpåverkan. E Det finns stora möjligheter att öka produktionen av baljväxter i Sverige vilka kan användas för att ersätta exempelvis sojabönor. En annan mer radikal förändring står ett nytt koncept för, där man utvinner (exempelvis fett) med hjälp av koldioxid, vatten och el. Används förnyelsebar energi minskas livsmedelssystemet klimatpåverkan rejält.Samtidigt behöver också nya och mer attraktiva produkter som minskar animaliebaserade produkter att utvecklas eftersom vi av klimat och hälsoskäl behöver äta mindre animalieprodukter och därför behöver nya kundgrupper ta till sig denna typ av produkter. För att kunna göra det måste vi förstå kunderna och kundbeteendet bättre. Detta perspektiv kommer även att finans med i denna tvärvetenskapliga centrumbildning. I centrumet samlas experter på processteknik, produktdesign, livsmedelssäkerhet, sensorik och kundbeteende tillsammans med expertis inom hållbarhet, hållbar nutrition, systemomställning och innovationsledning.Det svenska livsmedelsystemet består av flera olika aktörer. För att möjliggöra omställning behöver de samverka och ställa om samtidigt. I detta centrum kommer vi att samla industriföreträdare i hela livsmedelskedjan samt andra aktörer för att samverka. Dels för att accelerera den nödvändiga omställningen men också för att förstå själva systemet och dess sammanhang. Forskning kommer att utföras både på nödvändiga livsmedelstekniska frågeställningar där vi identifierat kunskapsluckor, och på företagens innovationskapacitet, men också för att första hur systemet fungerar och hur man kan arbeta tillsammans i livsmedelskedjan för en snabbare och effektivare nå till konsumenten med klimatsmarta, goda och hälsosamma livsmedelsprodukter. Därför kommer detta tvärvetenskapliga centrum att ha en avgörande skillnad för att möjliggöra en hållbar omställning av livsmedelssystemet.