Detaljerad information för diarienr  2020-02843  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-11-18
Namn:
, Örebro universitet
Titel: 
Kön:  Okänt
E-post: grantsoffice@oru.se
Univ./Institution: Örebro universitet - MV Inst för medicinska vetenskaper
Projekttitel (sv): Växtbaserade proteiner för hälsa och välmående (PAN Sverige)
Projekttitel (eng): Plant-based proteins for health and wellbeing (PAN Sweden)
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Övrig annan naturvetenskap, Andra medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Ett skifte från animala till växtbaserade protein är en förutsättning för att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Men idag är forskningsbaserad kunskap om livsmedelsbearbetning, konsumtion och hälsofördelar med växtbaserade proteiner mycket begränsad, vilket hindrar en nödvändig utveckling. Vårt mål är att fylla dessa kunskapsluckor.Forskningscentret PAN Sverige ska studera hela kedjan - från livsmedelsproduktion till människors hälsa och välmående. Hur påverkar olika processer proteinet - när råvaran bearbetas till färdigt livsmedel. Varför väljer människor att äta växtbaserat protein och vad gör att det smakar gott i form av smak och textur. Och sist men inte minst hur bryter olika människor ner proteinet i tarmen - och vilka hälsoeffekter ger det.I alla delar finns individuella aspekter att ta hänsyn till. I produktionen påverkar olika former av bearbetning proteinet - som får effekter på hur hälsosamt och gott det blir. Smak och textur spelar i sin tur en roll för människors val men inte ensamt - flera faktorer påverkar konsumenters beteende.Därför kommer vi undersöka konsumentbeteende i flera olika miljöer - skolmatsalen, seniorlunchen och restauranger på arbetsplatser. På det sättet täcker vi inte bara in olika miljöer utan också olika åldrar och stadier i livet.Precis som människor göra olika val bryter också alla människor ner protein på olika sätt och det medför olika effekter på tarmflora och hälsa. Målet är att hitta kopplingen mellan proteiners egenskaper och effekter på människors hälsa - fysisk såväl som mental.När vi kan lägga samman alla dessa aspekter kan vi skapa en tvärvetenskaplig och relevant förståelse kring växtbaserade proteiner och bygga en bred vetenskaplig grund för att göra det möjligt att utveckla goda och hälsosamma livsmedel som konsumenter vill köpa.Detta är möjligt eftersom forskningscentret samlar tvärvetenskapliga kompetenser och skapar en övergripande infrastruktur som kopplar samman forskning inom mat, nutrition, teknik, medicin och samhällsvetenskap på ett nytt och unikt sätt.Forskningscentret är dessutom ett samarbete mellan flera svenska universitet och partners från både offentlig och privat sektor och koordinerat av Örebro universitet. Samarbetet gör det möjligt att följa hela kedjan och inte minst testa till exempel konsumentbeteende i olika miljöer.Centret kommer ta fram en verktygslåda av metoder och modeller som gör det möjligt att utveckla nya växtbaserade produkter - som vi vet är bra för hälsa och välmående. Denna verktygslåda kommer vara tillgänglig för centrets partners och intressenter men även för andra företag. Det långsiktiga målet är att bidra till att Sverige blir internationellt konkurrenskraftigt med hållbara och bevisat hälsosamma produkter som konsumenter vill ha.