Detaljerad information för diarienr  2020-02922  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-12-15
Namn:
Holmberg, Ulrika
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: ulrika.holmberg@cfk.gu.se
Univ./Institution: Göteborgs universitet - GRI
Projekttitel (sv): Äldres erfarenheter av nya sätt att handla mat under Covid-19: Lärdomar för framtiden
Projekttitel (eng): Elderly´s experiences of new ways of shopping groceries during Covid-19: Learning for the future
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Företagsekonomi, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Äldre personer som fyllt 70 år har fått ställa om sitt liv i mycket stor utsträckning under Corona pandemin. Som utpekad riskgrupp har de sedan mitten av mars rekommenderats att minimera sociala kontakter och undvika platser med många människor. Denna sociala distansering har medfört att många rutiner i vardagen har förändrats, däribland att handla mat. Det är inte bara nya sätt att handla, såsom vid andra tidpunkter, i nya butiker, via e-handel eller med hjälp av andra. Förändringarna handlar också om vilka varor som blir möjliga att köpa. De nya köpmönstren får också konsekvenser för många andra delar av vardagen - de sociala kontakterna, matvanor och måltider, liksom hälsa och välbefinnande.De senaste månaderna har vi sett en snabb ökning av e-handel med dagligvaror. Ökningen bland äldre är också betydande, även om de börjat på en mycket låg nivå. Branschstatistik från Dagligvaruindex (augusti 2019-juli 2020) och E-barometern (juli 2020) visar att:E-handeln med dagligvaror har vuxit kraftigt sedan mars Inom dagligvaruhandeln växer e-handel med upphämtning i butik mycket snabbare än e-handeln med hemleveransUpp mot en fjärdedel i gruppen 64-79 uppger att de har börjat handlat mat och dryck på internet som en konsekvens av pandemin.Oro för att besöka fysiska butiker är störst bland äldreMen, många äldre handlar fortfarande sina livsmedel i fysiska butiker. De besöker butiken när kunderna är färre, ibland under särskilda öppettider enbart för risk-grupper. Äldre får också hjälp att handla av andra såsom anhöriga och vänner men också av hemtjänst och butiker (med anpassade öppentider, skärmar och skyltar etc).Nu när den akuta fasen i Corona-pandemin har mattats av är tiden inne att undersöka äldres erfarenheter och dra viktiga lärdomar inför framtiden. Förändringarna de gjort sedan mars är fortfarande i färskt minne och det har funnits tid att pröva olika lösningar och reflektera kring vad som fungerat bättre och sämre, och inte minst hur man ser på det kommande året. Det är särskilt viktigt att undersöka upplevelserna av de förändrade matinköpen och inte enbart hur beteendet förändras. Vi kommer även att undersöka butiker och hemtjänstens erfarenheter under denna tid. Studien kommer framför allt att bygga på intervjuer med äldre men också andra aktörer såsom butiker och hemtjänst. Även butiksobservationer kommer att genomföras både online och offline.