Detaljerad information för diarienr  2020-02947  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-12-15
Namn:
Hassanen, Sadia
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: Sadia.Hassanen@socant.su.se
Univ./Institution: Stockholms universitet - Socialantropologiska institutionen
Projekttitel (sv): Erfarenheter av coronapandemin bland Afrosvenskar i Järvaområdet
Projekttitel (eng): Experiences of the Corona pandemic among African Swedes living in the Järva district
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Socialantropologi, Genusstudier
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Järvaområdet i norra Stockholm har drabbats hårt av coronapandemin. Det finns olika uppfattningar om vad detta beror på men afro-svenskar har blivit extra utsatta. Det är viktigt att de som själva bor i Järva har möjlighet att berätta om hur de upplever den pågående krisen. Detta projekt utgår från afro-svenskar som bor i Järvaområdet och deras olika livsvillkor. Under pandemins första år har det visat sig att redan befintliga ojämlikheter som utgår från genus, rasifiering och klass skapar utsatthet för att både smittas av viruset och dö i Covid-19. Det är därför av största vikt att ge möjlighet till personer boende i Järvaområdet att själva bidra till kunskapen om hur denna kris ska hanteras medan den pågår och hur dessa kunskaper kan förhindra att en liknande situation uppstår vid nya kriser. I studien intervjuas tjugo personer som får berätta om sina upplevelser av coronapandemin vid tre olika tillfällen under tolv månader. Projektet möjliggjör att deras kunskaper kan tas tillvara och utgöra underlag för att vägleda myndigheter och andra organisationer som arbetar för att möta coronakrisen medan den pågår. Detta systematiseras i projektet genom att löpande hålla workshops där kunskaperna från intervjustudien kan delas och diskuteras vid tre olika tillfällen under det år som projeketet pågår.