Detaljerad information för diarienr  2020-03122  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2021-04-14
Namn:
Feng, Xinmei
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: xinmei.feng@ri.se
Univ./Institution: RISE Research Institutes of Sweden AB - .Jordbruk och livsmedel
Projekttitel (sv): Äggmassa som resurssmart och näringsrikt fiskfoder ingrediens i Sverige - en kunskapssammanställning
Projekttitel (eng): A sidestream from egg production as a resource-smart, nutritious fish feed ingredient - a compilation of knowledge
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Livsmedelsteknik, Fisk- och akvakulturforskning
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Livsmedelsverket rekommenderar en ökad nationell konsumtion av fisk och skaldjur. Livsmedel från havet är nämligen näringsrika och kan även skydda mot övervikt och hjärtsjukdom. Den fisken som vi äter är till stor del importerad och odlade i andra länder, med produktionen av fiskfoder och de bearbetnings- och tillverkningstekniker som denna kräver, ofta är förknippad med en avsevärd miljöpåverkan. I Sverige finns goda förutsättningar för att producera resurssmarta marina livsmedel med låg klimatpåverkan samt god tillgång till båda söt- och saltvatten. Det är ett av skälen till att intresset ökat för fiskodling i Sverige. En av de största utmaningarna i att skapa en hållbar fiskproduktion är energi- och råvarueffektiva bearbetnings- och tillverkningstekniker för fiskfodret, där torkning av låg torrsubstanshalt sidoströmmar med konventionell teknik kräver avsevärd energianvändning. Även kvaliteten på näringsinnehållet i fiskfodret har stor inverkan på dess miljöavtryck. Fiskfodret står för en betydande del av fiskens klimatpåverkan. Det finns ingen fiskfoderproduktion i Sverige idag, därför är det en utmaning att odla fisk med resurssmart fiskfoder som har låg klimatpåverkan i Sverige. Projektet sammanställer möjligheter och hinder för att värdeförädla sidoström från äggindustrin i Sverige, en massa bestående av äggrester med skal. Idén är att denna sidoström värdeförädlas till en fiskfoder ingrediens, genom skonsam bearbetnings- och torkningsteknik som möjliggör tillvaratagande av värdefulla näringsämnen såsom proteiner och mineraler som i nuläget inte tas tillvara i näringskedjan. Den kan istället användas som råvara i fiskfoder, kan den ge både bättre utväxling i primärproduktionen och samtidigt skapa möjligheter för fiskfoderproduktion på storskalig i nationell nivå. Projektet kommer också att sammanställa befintliga forskningsdata inom fiskfoderområdet med fokus på äggmassa, och tillgängliggöra dessa, som grund för framtida forsknings- och utvecklingsprojekt. För att minska vår kosts miljöpåverkan behöver vi hitta råvaror och effektiva processtekniker med låga klimatavtryck, samtidigt som dessa tekniker ska kunna producera billiga, näringsrika fiskfoder som får fisken att växa och må bra i Sverige.Det finns med andra ord en bra potential för att göra både fiskfoderbranschen och äggindustrin både mer miljövänlig och samtidigt få förbättrade ekonomiska förutsättningar för sektorn i stort. Den är ett exempel som kan tillämpas i andra liknande livsmedelsföretag. Visionen är dessutom att ett bättre resursutnyttjande kan attrahera mer kvalificerad arbetskraft och bidra till att livsmedelssektorn bli mer konkurrenskraftig på sikt.