Detailed information, registration no.  2017-00959  
 
 
Research area:
Samhällsvetenskaplig miljöforskning
Granted:  2017-11-10
Name:
Jönsson, Christina
Title:  Doktor
Sex:  Kvinna
Email: christina.jonsson@swerea.se
Univ./Department: Swerea IVF - Energi och miljö
Project title (sw): Design för minimerat fibersläpp från textilier
Project title (eng): Design solutions for microplastic shedding from textiles
Adm. org.: Swerea IVF
Classification: Textil-, gummi- och polymermaterial
Grant (SEK): Type of grant   2018 2019 2020      
  Projekt   1000000 1000000 1000000      
Abstract: Mikroskopiskt små plastpartiklar som läcker från produkter som vi använder i vardagen har på sistone uppmärksammats som ett nästan överväldigande globalt problem. Flera länder har tagit strid mot plastkulor i kosmetiska produkter. Textilier är en annan produktgrupp där fibrer som lossnar, så kallat fibersläpp, bidrar till de totala utsläppen. Dessa mikroplaster lossnar till exempel när vi tvättar våra kläder, och följer med tvättvattnet till ett vattenreningsverk. Endast en del av mikroplasterna fångas där, och så småningom hamnar de som föroreningar i vatten, jord och luft.Detta utvecklingsprojekt syftar till att minimera uppkomst och förorening av mikroplaster från textilier, genom att forskare från tre forskningsaktörer: Swerea IVF, Textilhögskolan och Chalmers samlas med utvalda industripartners som redan driver ett arbete med att minska utsläppen av mikroplaster. Projektet har ett tvåfaldigt angreppssätt:För det första, projektet vill ta reda på hur fibersläpp skiljer sig mellan olika typer av tyg. Därför görs en jämförelse av till exempel fleece (som är den typ av textil som den publika debatten oftast handlar om), stickade underställ, vävar för ytterplagg osv., men vi kommer också att gå djupare ned i tygkonstruktionen och titta på enskilda parametrar som garntjocklek, snodd och polymer. I denna del av projektet är industripartners som representerar mode-, hemtextil- och outdoor-varumärken engagerade: H&M, Filippa K, Boob Design, Bergans, Fjällräven, Haglöfs, Peak Performance, TPC Textile AB, Ellos och RNB. Projektet kommer att testa olika materialprover på Swerea IVFs tvättlabb för att se vilka parametrar som spelar roll. I detta empiriska arbete kommer det att genereras data dels på hur mycket fibersläpp som sker och dels kommer storlek och egenskaper hos föroreningarna studeras. En del av studien kommer också att behandla aspekter som rör återvunnet material inom textilsektorn. Med hjälp av utsläppsdata som genereras från testerna kommer forskningen också syfta till att skapa en teoretisk förståelse för varför ett visst utsläpp kommer från ett visst tyg.Den andra frågan som ska besvaras är: kan vi använda smarta tekniska konstruktioner när vi tvättar för att stoppa uppkomst och spridning av mikroplaster vidare i vår miljö? Electrolux som representerar vitvaruindustrin spelar en viktig roll i denna del av projektet. Andra lösningar kan exempelvis vara tvättpåsar där innovativa Guppy Buddy kommer att medverka. Även denna del av arbetet kommer att innebära en hel del tvättstudier som jämför de nya lösningarna med dagens tekniska lösningar. För att verifiera smarta designlösningar i verkligheten kommer projektet att engagera hyresgäster i Chalmers Living Lab.Det är viktigt för projektet att säkerställa att de föreslagna lösningarna ger verklig miljönytta. För att undvika att man löser ett miljöproblem genom en uppfinning som skapar ett nytt, så kommer en hållbarhetsbedömning att göras. Lärdomarna från projektet kommer att användas då forskare och industri tillsammans tar fram en designmanual. Med sådana gemensamma ansträngningar tror vi att ekodesign kan göra hela skillnaden och möjliggör en nollvision av mikroplastföroreningar från textilindustrin!