Detaljerad information för diarienr  2017-01923  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2017-11-10
Namn:
Öhman, May-Britt
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: may-britt.ohman@gender.uu.se
Univ./Institution: Uppsala universitet - Teologiska inst
Projekttitel (sv): Klimatförändringsstudier utifrån urfolksperspektiv: Urfolks expertis möter västs teknologiska design och innovation
Projekttitel (eng): Indigenous Climate Change Studies: Indigenous Expertise meets Western Technological Design and Innovation
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap, Genusstudier, Teknikhistoria
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Övergripande mål för detta supradisciplinära och tvärvetenskapliga projekt är att analysera sociotekniska aspekter av  mänsklig säkerhet & hållbarhet i förhållande till klimatförändringar, samt att ge bidrag till etablerandet av Urfolks klimatförändringsstudier.Vi frågar: Vilka tekniska och sociala innovationer anses intressanta och viktiga från urfolksperspektiv? Hur kan dessa utvecklas och implementeras med respekt för urfolks territorier, kultur och samhälle? Hur bör stöd ges till urfolk att själva utveckla teknologiska och sociala innovationer i för att minska negativ påverkan av klimatförändringar samt överlag minska klimatpåverkan? Projektet leds av forskare som själva är urfolk.  Placerat vid Uppsala universitet och samarbetar med universitet i Kanada, USA, Australien och Japan samt urfolkssamhällen och föreningar. Urfolksforskare och allierade forskare, kunskapsbärare, naturvetare, förändringsarbetare och ledare att skapa ett fält som stödjer urfolks egna kapacitet att analysera och adressera konsekvenserna av, samt minska påverkan av mänskligt orsakade klimatförändringar.  Geografiskt fokus är Sápmi i Sverige och urfolkssamhällen i USA o Australien. Internationella organisationers, samt regeringars politik och agerande med ambitionen att reducera klimatpåverkan analyseras. Orsakerna till varför urfolks kunskap, erfarenheter, expertis, innovation och frågeställningar exkluderas från klimatförändringspolitik och aktion analyseras och utmanas. Projektet samverkar med FORMAS framtidens forskningsledare, Säkra och hållbara energiframtider i Sápmi samt The SEEDBOX, a Environmental Humanities Collaboratory (MISTRA).