Detaljerad information för diarienr  2017-01924  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2017-11-10
Namn:
Stripple, Johannes
Titel:  Docent
Kön:  Man
E-post: johannes.stripple@svet.lu.se
Univ./Institution: Lunds universitet - Statsvetenskapliga institutionen
Projekttitel (sv): Klimatföreställningar: Berättelser om övergången till ett fossilfritt samhälle
Projekttitel (eng): Climate Imaginaries: Narrating socio-cultural transitions to a post-fossil society
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Statsvetenskap, Kulturgeografi, Litteraturvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Nu: För att kunna realisera ett samhälle där vi inte använder kol och olja för att t.ex. resa, värma våra hus eller tillverka plast, behöver vi utveckla våra föreställningar och vår fantasi om hur ett fossilfritt samhälle kan se ut och vilka vägar dit som är tänkbara och otänkbara.Vad: Det finns olika sätt att skapa föreställningar om ett fossilfritt samhälle. Avancerade datormodeller kan beräkna hur klimatet kommer att förändras och vad det innebär för t.ex. skogsbruket i Norrland eller jordbruket i Skåne. Det finns scenarier som berättar om hur utsläppen skulle förändras om många fler människor åt vegetariskt eller bara körde elbilar. Flera städer, som t.ex. Malmö och Köpenhamn, har genom praktiska experiment i olika stadsdelar försökt visa hur det kan vara att bo och leva klimatsmart. Det finns även många böcker, filmer, teaterföreställningar och konstutställningar som berättar om hur ett fossilfritt liv kan vara, och som ibland utmanar våra invanda rutiner och uppfattningar. Dessa olika klimatföreställningar försöker på sina olika sätt (exempelvis genom siffror eller igenkänning) att skapa en övertygande berättelse om övergången till ett fossilfritt samhälle, och vad det kan innebära för samhället och oss som individer.Varför: Även om det idag finns mycket information om vilka tekniska åtgärder som är möjliga finns det väldigt lite kunskap om vilka klimatföreställningar som verkligen effektivt påskyndar en övergång, och motiverar människor att ta initiativ. Makten att möjliggöra och styra en klimatomställning handlar inte bara om politiska beslut kring olika styrmedel (lagar, skatter, subventioner), det är också nödvändigt att hitta nya och bättre sätt att föreställa oss och förstå det fossilfria samhället. De beslutsfattare inom privat och offentlig verksamhet som försöker påskynda klimatomställningen har stor nytta av att lära sig om fördelar och nackdelar med olika berättelser, samt hur man genom samarbete med kultursektorn (författare, konstnärer, producenter etc.) kan skapa nya berättelser som tilltalar en ny publik.Vem: Forskningsprojektet Klimatföreställningar sammanför forskare från flera olika vetenskapliga områden vid universiteten i Lund, Utrecht, Durham och Warwick. Forskarna är ledande inom områden som Statsvetenskap, Urbanforskning, Litteraturvetenskap, Konstvetenskap, Klimatmodellering och Energisystemanalys. Vi samarbetar med beslutsfattare inom offentlig och privat sektor (t.ex. Jordbruksverket, Malmö Stad, E.ON), samt olika aktörer från kultursfären (t.ex. Malmö Museer, TV-produktionsbolaget Anagram, konstföreningen Bioart Society).Hur: Vi arbetar på tre olika sätt; begreppsligt, empiriskt och kreativt. För det första för vi samman kunskap från olika vetenskaper för att skapa en sammansätt bild av vilka sorts föreställningar som kan initiera eller påskynda en samhällsförändring. För det andra undersöker vi vilka föreställningar som faktiskt existerar genom att skapa en databas med över 80 vitt skilda föreställningar (från vetenskapliga scenarier till litterära berättelser). Vi jämför föreställningarna i databasen med avseende på deras innehåll, hur de uttrycks, vem de talar till, och hur de försöker motivera till förändring. Vi gör en närstudie av tre specifika platser, stadsdelarna Brunnshög (Lund) och Merwedekanaalzon (Utrecht) samt Orkneyöarna, som på olika sätt försöker exemplifiera och visa hur ett samhälla kan organiseras klimatsmart. Genom intervjuer och andra fältstudier kartlägger vi vilka föreställningar som verkar slå rot och betyda något. För det tredje arbetar vi kreativt för att möjligggöra att nya klimatföreställningar växer fram genom olika sorters möten och workshops. Vi organiserar t.ex. en workshop för de som är intresserade av att skriva en klimatroman och genom en tävling tar vi fram orginalidéer till ett TV manus. Vi låter erfarna forskare inom klimatvetenskap räkna på nya klimatmodeller och scenarier som utgår från de fiktiva berättelser som finns inom litteratur och film. Vi skapar två utbytesprogram för 'artists in residence' där konstnärer och författare erbjuds möjligheten att vistas vid universitetet, samla på sig kunskap och inspiration för sina idéer och projekt.