Detaljerad information för diarienr  2017-02022  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2017-11-10
Namn:
Hedin, Björn
Titel:  Doktor
Kön:  Man
E-post: bjornh@kth.se
Univ./Institution: Kungliga Tekniska högskolan - Medieteknik och interaktionsdesign
Projekttitel (sv): En systematisk forskningsöversikt av digitala interventioner för mer hållbara beteenden kring livsmedelskonsumtion
Projekttitel (eng): A systematic review of the scientific literature on digital interventions for more sustainable food consumption behaviours
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Mat och livsmedel är ett grundläggande behov för vår överlevnad samtidigt som mat och våra livsmedel är något som också bidrar till flera miljöproblem på kort och på lång sikt. Matproduktionen står t.ex. för ca 25-30% av de globala utsläppen av koldioxid, utsläpp som måste minskas för att nå 1,5-gradersmålet från klimattoppmötet i Paris 2015. Stora vinster i form av effektivisering kan ske på produktionssidan, men det finns också mycket som kan göras kring konsumtionen av mat och som också påverkar efterfrågan vad beträffar vilken mat som ska produceras.Det går tydliga trender i mat; vad vad vi äter och på vilket sätt ändras över tiden, men samtidigt är våra vanor kring mat "sega" och svåra att förändra på kort sikt. I en tid då klimathotet har blivit mer akut skulle beteendeförändringar kring mer hållbar konsumtion av mat behöva ske snabbare och många möjliga åtgärder är av intresse; att minska matsvinnet, att skifta sin diet mot mer vegetabiliska proteiner, att anamma mer energisnåla praktiker för att transportera (köpa), lagra (kylmedia) och att tillaga mat etc.Eftersom beteendeförändringar är svåra att genomföra - hur många avger inte nyårslöften om ett hälsosammare liv för att därefter förnya samma ouppfyllda löften ett år senare - sätter fler och fler sitt hopp till att sådana förändringar skulle kunna få hjälp på traven av olika digitala hjälpmedel. Idag har nästa alla i västvärlden oerhört kraftfulla mobiltelefoner som innehåller en uppsjö av appar för nytta och nöje. Det finns också åtskilliga studier som visar att olika appar faktiskt kan hjälpa till vid beteendeförändringar, till exempel kopplat till hälsa och motion. Det är alltså inte orimligt att anta att sådana hjälpmedel också skulle kunna få människor att fatta mer hållbara beslut rörande deras praktiker kring mat. Ett exempel på detta är "nudging" som har blivit en populär strategi för att åstadkomma beteendeförändringar. Att påverka människors beteenden med hjälp av digital hjälpmedel i en smartphone är ett relativt nytt område - den första smarta mobilen kom först 2007 - och samlad kunskap kring beteendeförändringar med hjälp av digitala verktyg saknas.I vår studie planerar vi att genomföra en genomlysning av kunskapsläget kring användandet av digitala verktyg för beteendeförändringar som syftar till att stödja en mer hållbar matkonsumtion. Vi kommer att titta på slutkonsumenter (inköp, matlagning, konsumtion) och storskalig hantering av mat (detaljhandel, restaurangbransch, offentlig verksamhet) med fokus på hållbarhet i form av minskat matsvinn, omlagd diet till mer hållbara livsmedel och ändrade praktiker kring mat (transporter, kylmedia, tillagning etc.). Vi kommer att undersöka vilka mål angående mat och hållbarhet som de relevanta studierna har siktat mot, vilka beteendeförändringstekniker som används, vilken sorts digital plattform som använts och i vilket utsträckning man har uppnått uppsatta mål. Vidare är vårt mål att utröna var kunskapsbehov finns, samt att utifrån syntesen rekommendera vilka till åtgärder som kan göras inom området för att styra om mot mer hållbar matkonsumtion.