Detaljerad information för diarienr  2018-00009  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2018-02-08
Namn:
Ngai, Edith
Titel:  Docent
Kön:  Kvinna
E-post: edith.ngai@it.uu.se
Univ./Institution: Uppsala universitet - Inst för informationsteknologi
Projekttitel (sv): CRUNCH - Klimatbeständiga Urbana Nexus-val: Operationalisering av Nexus Food-Water-Energy
Projekttitel (eng): CRUNCH - Climate Resilient Urban Nexus Choices: Operationalising the Food-Water-Energy Nexus
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Datavetenskap (datalogi)
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: CRUNCH kommer att visa hur Food-Water-Energy Nexus kan stärka stadsplanering med ett hållbarhetsperspektiv hos de deltagande städerna (Southend-on-Sea, Gdansk, Uppsala, Eindhoven, Miami och Taipei), genom att skapa en samlad kunskapsplattform med indikatorer för stödverktyg/bedömningsramar (Integrated Decision Support System - IDSS), avsett att vägleda och förbättra robust beslutsfattande om framtida stadsutveckling.Potentiella lösningar i Urban Living Lab (ULL) omfattar hållbara stadsdräneringssystem, stadsmatproduktion och förnybara energisystem som använder biomassa (från organiskt avfall). Dessa ULL-enheter kommer att utformas, med stöd från andra städer och grundas på ett evidensbaserat ramverk, vilket skapar hållbara, resurseffektiva städer.