Detaljerad information för diarienr  2018-00289  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2018-10-04
Namn:
Lerner, Henrik
Titel:  Doktor
Kön:  Man
E-post: henrik.lerner@esh.se
Univ./Institution: Ersta Sköndal Bräcke högskola - Institutionen för vårdvetenskap
Projekttitel (sv): Städer och natur - risker och möjligheter i en värld baserad på One Health tänkande
Projekttitel (eng): Cities and wildlife - risks and opportunities in a One Health world
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Ekologi, Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi, Etik
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Stadsnära natur och framförallt våtmarker är ett viktigt inslag i stadsplaneringen. Våtmarker har möjlighet att rena dagvatten men också erbjuda rekreation i form av bad och naturupplevelser. Genom klimatförändringar och ändrad spridning av sjukdomar så utgör också stadsnära natur en riskzon för människor. Vilda djur kan bära på smittor som man annars inte träffar på i stadsnära miljö, och likaså kan människor sprida sina patogener till de djur som besöker våtmarken. Att väga fördelar och risker med våtmarker i stadsnära natur är fokus i denna syntes av en systematisk litteraturstudie. Målsättningen är att studiens bidrag skall hjälpa exempelvis stadsplanerare, folkhälsovetare och kommunekologer när de planerar framtiden för stadsmiljöer, på ett sådant sätt att fördelarna kan utnyttjas till fullo medan riskerna begränsas i rimlig omfattning.