In English | Hjälp
 
 
  Enkel sökning Avancerad sökning >>       
 
Sökord: 
 
                 
 
 
Formas projektdatabas är en söktjänst som tillåter sökning bland Formas samtliga beviljade projekt. Systemet innehåller övervägande information på svenska.

Under Enkel sökning hittar Du de projekt som är pågående på Formas. Om du väljer Avancerad sökning kan du välja mellan både pågående och avslutade projekt.

Formas har fört över ansökningar från ett tidigare ansökningssystem till det nuvarande systemet Prisma. För dig som använder projektkatalogen innebär det några förändringar.

För det första har vi i samband med överföringen bytt struktur på alla diarienummer. De har nu ett löpnummer om fem positioner. Ett tidigare diarienummer 2015-123 visas nu som 2015-00123. Dessutom har alla diarienummer i intervallet 2016-1 till 2016-158 konverterats till formatet 2016-20001 till 2016-20158. När du söker kommer det dock att gå att söka enligt båda formaten.

För det andra kommer det under en övergångsperiod inte gå att se de vetenskapliga återrapporteringarna i projektkatalogen. Vi kommer att informera när den informationen åter är tillgänglig. Om du inte kan vänta på att den informationen blir tillgänglig i systemet kan du kontakta registrator@formas.se.?